بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نقشه سرزمینم به جای گربه شبیه سگ بود تا مردمانش بجای خیانت “وفا” داشتند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبان بودم کم کم زی پا له م کردی تا خــــودت را بالا ببـــــری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد عجب آدم فروشی بود عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــدر مرا سرد کرد از خودش از عشق کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام روی احساسم پا نگذاریــد لیز می‌‌خوریــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت به نامرد ، کردم بسی محبت نشاید به هر نا کسی تهی دستی و بی کسی درد نیست که دردی چو دیدار نامرد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از سرم بردار برو ندارم حوصله ی این حرفارو همه یادگاریات بخوره تو سرت نه خودتو می خوام نه دردسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی دشمن پیداکردی بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی اگر روزی تهدیدت کردند بدان دربرابرت ناتوانند اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ؟ به رویت نیاوردم ! از همان زمانی که جای تو به من گفتی : شما فهمیدم پای او در میان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو دروغگو نیستی من حواسم پرت است گفته بودی دوستم داری بی اندازه خوب که فکر می کنم تازه می فهمم که بی اندازه یعنی چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت می کنم تا هر سه راحت شویم من ، تو و رقیبم من از قید تو او از قید من و تو از قید خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت واژه ی تلخی ست حقیقتی زهرآگین فرود دشنه ، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارم ها هرگز تبرئه ای نیست آنکه را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق  برخاست و دلی را که پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تاریکی کریه نیست آبروی نور را برده این  خیانت روشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ها می کنم گرم نمی شود خاطرم بوی تعفن  خیانت از دهانم میآید هــــــــــا خاطر من و خیال تو و خیل  خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خیانت تکرار و رویش نفرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم همیشه به همین سادکی از آدمای بی ارزش و خائن می گذرم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نقشه سرزمینم به جای گربه شبیه سگ بود تا مردمانش بجای خیانت “وفا” داشتند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نردبان بودم کم کم زی پا له م کردی تا خــــودت را بالا ببـــــری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد عجب آدم فروشی بود عشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــدر مرا سرد کرد از خودش از عشق کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام روی احساسم پا نگذاریــد لیز می‌‌خوریــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت به نامرد ، کردم بسی محبت نشاید به هر نا کسی تهی دستی و بی کسی درد نیست که دردی چو دیدار نامرد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از سرم بردار برو ندارم حوصله ی این حرفارو همه یادگاریات بخوره تو سرت نه خودتو می خوام نه دردسرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی دشمن پیداکردی بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی اگر روزی تهدیدت کردند بدان دربرابرت ناتوانند اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ؟ به رویت نیاوردم ! از همان زمانی که جای تو به من گفتی : شما فهمیدم پای او در میان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو دروغگو نیستی من حواسم پرت است گفته بودی دوستم داری بی اندازه خوب که فکر می کنم تازه می فهمم که بی اندازه یعنی چه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترکت می کنم تا هر سه راحت شویم من ، تو و رقیبم من از قید تو او از قید من و تو از قید خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خیانت هزار راه هست اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت واژه ی تلخی ست حقیقتی زهرآگین فرود دشنه ، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارم ها هرگز تبرئه ای نیست آنکه را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق  برخاست و دلی را که پژمرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تاریکی کریه نیست آبروی نور را برده این  خیانت روشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ها می کنم گرم نمی شود خاطرم بوی تعفن  خیانت از دهانم میآید هــــــــــا خاطر من و خیال تو و خیل  خیانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خیانت تکرار و رویش نفرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم همیشه به همین سادکی از آدمای بی ارزش و خائن می گذرم