بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خودکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی بهشت است اگر زندگی برایت جهنم باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیا زندن نه چون کشتن جرمه… نه چون خودکشی گناهه… خیلیا زندن چون اگه بمیرن اون دنیارو هم به گند میکشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ خوشی پر از دنیام این مرد فقط با تو خوشی کرده نیستی ببینی که چقدر تنهام بعد از تو این دل خودکشی کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیا هم خودکشی نمیکنن، چون فقط گناه… وگرنه نه از مرگ میترسن نه از خودکشی… فقط از از زندگی کردن میترسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی مرگ قشنگی که فکرش هستم دسته کم هر دو سه شب به فکرش هستم قبل رفتنم دو سه خط فوش بده داد بکش هی تکونم بده نفرین کنو فریاد بکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو تنهاییم را پک می زنم تا ریه هایم زندگی را کم بیاورد و شرعی ترین خودکشی را تجربه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا فراموشی  تو هزار خواب  رو نشده در آستینم دارم شب های بی تو باید آنقدر آناکارنینا بخوانم…. آنقدر ربه کا را از خودکشی نجات امیر اف بی دهم تا باور کنم عشق در کتاب ها در دست ویرایش مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی نمیکنم منی که میگفتم بی تو میمیرم دروغ نگفتم قید تمام احساساتم رو میزنم و فقط تو دنیا الکی نفس میکشم…. اینم خودش خودکشیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان تنهایی وحشتناکی احساس میکردم که خیال خودکشی به سرم زد تنها چیزی که جلویم را گرفت این بود که من در مرگ تنهاتر از زندگی خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش جسممو نکشتم ولی روحمو کشتم… آری ازدواج با کسی که دوستش نداری یعنی خودکشی روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه عکسایی یه دنیا دلخوشی میشن… یه وقتایی همون عکسا دلیل خودکشی میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی مرگ قشنگی که به آن دل‌بستم دستِ کم هر دوسه شب سیر به فکرش هستم گاه‌و‌بی‌گاه پر از پنجره‌های خطرم به سرم میزند این مرتبه حتما بپرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین سم مهلک استْ بوسه هایت…….. و من چقدر دلم خودکشی می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسِ پرواز نهنگی برای خودکشی به ساحل زد کمی آنطرف تر انسانی به دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دچار تناقص های عجیبی شده ام… مرگ حق است… حق گرفتنی است… خودکشی گناه است…!؛!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای احساسی را باید کشت نازنین قبل از اینکه خودکشی کنند! میدانید ک راست میگویم ب درد زندگی آهنیِ امروز نمیخورند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خودکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی بهشت است اگر زندگی برایت جهنم باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیا زندن نه چون کشتن جرمه… نه چون خودکشی گناهه… خیلیا زندن چون اگه بمیرن اون دنیارو هم به گند میکشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ خوشی پر از دنیام این مرد فقط با تو خوشی کرده نیستی ببینی که چقدر تنهام بعد از تو این دل خودکشی کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیا هم خودکشی نمیکنن، چون فقط گناه… وگرنه نه از مرگ میترسن نه از خودکشی… فقط از از زندگی کردن میترسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی مرگ قشنگی که فکرش هستم دسته کم هر دو سه شب به فکرش هستم قبل رفتنم دو سه خط فوش بده داد بکش هی تکونم بده نفرین کنو فریاد بکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو تنهاییم را پک می زنم تا ریه هایم زندگی را کم بیاورد و شرعی ترین خودکشی را تجربه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا فراموشی  تو هزار خواب  رو نشده در آستینم دارم شب های بی تو باید آنقدر آناکارنینا بخوانم…. آنقدر ربه کا را از خودکشی نجات امیر اف بی دهم تا باور کنم عشق در کتاب ها در دست ویرایش مانده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی نمیکنم منی که میگفتم بی تو میمیرم دروغ نگفتم قید تمام احساساتم رو میزنم و فقط تو دنیا الکی نفس میکشم…. اینم خودش خودکشیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان تنهایی وحشتناکی احساس میکردم که خیال خودکشی به سرم زد تنها چیزی که جلویم را گرفت این بود که من در مرگ تنهاتر از زندگی خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنش جسممو نکشتم ولی روحمو کشتم… آری ازدواج با کسی که دوستش نداری یعنی خودکشی روح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه عکسایی یه دنیا دلخوشی میشن… یه وقتایی همون عکسا دلیل خودکشی میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی مرگ قشنگی که به آن دل‌بستم دستِ کم هر دوسه شب سیر به فکرش هستم گاه‌و‌بی‌گاه پر از پنجره‌های خطرم به سرم میزند این مرتبه حتما بپرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین سم مهلک استْ بوسه هایت…….. و من چقدر دلم خودکشی می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسِ پرواز نهنگی برای خودکشی به ساحل زد کمی آنطرف تر انسانی به دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دچار تناقص های عجیبی شده ام… مرگ حق است… حق گرفتنی است… خودکشی گناه است…!؛!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای احساسی را باید کشت نازنین قبل از اینکه خودکشی کنند! میدانید ک راست میگویم ب درد زندگی آهنیِ امروز نمیخورند