بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خودکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خالی… زمین خلوت… زمین سرد غروبی یخ زده در رخوت درد, جهان تعلیق ماند و زندگی پوچ… خدا در آسمانها خودکشی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت بره و تنهات بذاره… اونوقت تو بیشتر از چن ماه نتونی درد نبودشو تحمل کنی… و دست ب خودکشی بزنی… بعد اون دنیا هم عذابت بدن… ته بی انصافیه ک هم تو این دنیا درد بکشی هم تو اون دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد ، حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خودکشی ما گرگ هاست بگذار جنگل بماند برای خرگوش های زیبایی که ادعای شیری می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکون انتظار! توهم خیال! و داستان خودکشی بعد رفتنت گزاف بود لاف! !!!! ما بی تو زنده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی فیزیکی را چه حاصل؟! من روحم را به خاطر تو کشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ساده ترین راه خودکشی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جایی میرسد که آدم دست به خودکشی میزند نه اینکه تیغ بردارد رگش را بزند نه…! قید احساسش را میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن خودکشی کار آدم های ضعیفه…… اما خودکشی کار آدم هایه که….. دل شکستن و رفتن را… بلد نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر وقت خودکشی نهنگ ها رسیده، دریا بماند برای ماهی های زیبایش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر وقت خودکشی نهنگ ها رسیده، دریا بماند برای ماهی های زیبایش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خالی… زمین خلوت… زمین سرد غروبی یخ زده در رخوت درد, جهان تعلیق ماند و زندگی پوچ… خدا در آسمانها امیر اف بی خودکشی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه خودکشی کنی جات توجهنمه، هرچندزندگی الان دستکمی ازجهنم نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها، با سکوت خودکشی میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم چرا سیگار میکشی، گفت چون تنهایم و او تنها است گفتم چرا دیگه سیگار نمیکشی، گفت چون دیگر تنها نیستم او کنارم است گفتم چرا خودکشی کرده ای، گفت چون من تنهایم و او تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنجامین روگیرو (آل پاچینو):بنظرم اونایی که خودکشی میکنن آدمایه ضعیفی نیستن… فقط از بین دو تا جهنم, جهنم اونوری رو انتخاب کردن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خودکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خالی… زمین خلوت… زمین سرد غروبی یخ زده در رخوت درد, جهان تعلیق ماند و زندگی پوچ… خدا در آسمانها خودکشی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت بره و تنهات بذاره… اونوقت تو بیشتر از چن ماه نتونی درد نبودشو تحمل کنی… و دست ب خودکشی بزنی… بعد اون دنیا هم عذابت بدن… ته بی انصافیه ک هم تو این دنیا درد بکشی هم تو اون دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد ، حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خودکشی ما گرگ هاست بگذار جنگل بماند برای خرگوش های زیبایی که ادعای شیری می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکون انتظار! توهم خیال! و داستان خودکشی بعد رفتنت گزاف بود لاف! !!!! ما بی تو زنده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکشی فیزیکی را چه حاصل؟! من روحم را به خاطر تو کشته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ساده ترین راه خودکشی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جایی میرسد که آدم دست به خودکشی میزند نه اینکه تیغ بردارد رگش را بزند نه…! قید احساسش را میزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن خودکشی کار آدم های ضعیفه…… اما خودکشی کار آدم هایه که….. دل شکستن و رفتن را… بلد نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر وقت خودکشی نهنگ ها رسیده، دریا بماند برای ماهی های زیبایش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر وقت خودکشی نهنگ ها رسیده، دریا بماند برای ماهی های زیبایش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خالی… زمین خلوت… زمین سرد غروبی یخ زده در رخوت درد, جهان تعلیق ماند و زندگی پوچ… خدا در آسمانها امیر اف بی خودکشی کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اگه خودکشی کنی جات توجهنمه، هرچندزندگی الان دستکمی ازجهنم نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها، با سکوت خودکشی میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم چرا سیگار میکشی، گفت چون تنهایم و او تنها است گفتم چرا دیگه سیگار نمیکشی، گفت چون دیگر تنها نیستم او کنارم است گفتم چرا خودکشی کرده ای، گفت چون من تنهایم و او تنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنجامین روگیرو (آل پاچینو):بنظرم اونایی که خودکشی میکنن آدمایه ضعیفی نیستن… فقط از بین دو تا جهنم, جهنم اونوری رو انتخاب کردن