بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدر که ایران عکاس داره ژاپن دوربین تولید نکرده....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــنـجـــــــا ... دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن} آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن} ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید در خانه ما شام به قدری درست میشود که فردا ظهر هم ادامه اش رو بخوریم !؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار واسم نامه رسید بعد نامه رو باز کردم و هرچی منتظر شدم مثل تو فیلما نویسنده ی نامه با صدای خودش نامه رو واسم بخونه نخوند ! لحظه ی سختی بود تمام باورهام فروریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بهترین ، قشنگترین ، با ادب ترین ، دوست داشتنی ترین دوستی که داری منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید میذاشتم بری… اینجا خیلی جات خالیه… بوی عطرت نمیاد… حس بدی دارم… چون همش فکر می کنم تقصیر من بود… آره نباید سیفون رو می کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من دل من خون تو رگهای من نفس من جیگر من خلاصه ….. همه وجودم درد میکنه باید برم دکتر ببینم چرا اینطوری شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام چطوری؟ دیشب خوابتو دیدم با یه لباس نارنجی اومدی در خونمون…هر چی گفتم بیا تو نیومدی گفتی برو آشغالاتونو ور دار بیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی به جان مادرم اگه ۱ بار دیگه از این ورا رد شی . . با دفعه ی قبل میشه ۲ بار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه اولت بر من اثر کرد نگاه دومت دیوانه ام کرد نگاه سومت عاشق ترم کرد نگاه آخرت دیگه هیز بازی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما مذکر هستید یا مونث برای دانستن جواب پایین را نگاه کنید . . . این پایینو که نمیگم آی کیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچ…ی بچ…ی بچ…ی یادت نره بچ…. قطره چشمت را میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه توصحرای قلبم تو تنها شتری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوسولوموکولوفوضولوجودوخو این مسیج لبهای شما را به شکل خان خور مرغ میکند و هیچ ارزش دیگری ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام کجایی؟ نیستی…. نشستی اون بالا با تنهایی خودت حال میکنی ما را تحویل نمی گیری…. الهی قربونت برم بی زحمت ۲ تا نارگیل بنداز پایین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بدجوری هوای دستات رو کرده. . . . لحظه شماری میکنم برای ان زمان که حقت را کفش بزارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدر که ایران عکاس داره ژاپن دوربین تولید نکرده....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــنـجـــــــا ... دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن} آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن} ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایا میدانید در خانه ما شام به قدری درست میشود که فردا ظهر هم ادامه اش رو بخوریم !؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار واسم نامه رسید بعد نامه رو باز کردم و هرچی منتظر شدم مثل تو فیلما نویسنده ی نامه با صدای خودش نامه رو واسم بخونه نخوند ! لحظه ی سختی بود تمام باورهام فروریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بهترین ، قشنگترین ، با ادب ترین ، دوست داشتنی ترین دوستی که داری منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید میذاشتم بری… اینجا خیلی جات خالیه… بوی عطرت نمیاد… حس بدی دارم… چون همش فکر می کنم تقصیر من بود… آره نباید سیفون رو می کشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من دل من خون تو رگهای من نفس من جیگر من خلاصه ….. همه وجودم درد میکنه باید برم دکتر ببینم چرا اینطوری شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام چطوری؟ دیشب خوابتو دیدم با یه لباس نارنجی اومدی در خونمون…هر چی گفتم بیا تو نیومدی گفتی برو آشغالاتونو ور دار بیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترک گرامی به جان مادرم اگه ۱ بار دیگه از این ورا رد شی . . با دفعه ی قبل میشه ۲ بار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه اولت بر من اثر کرد نگاه دومت دیوانه ام کرد نگاه سومت عاشق ترم کرد نگاه آخرت دیگه هیز بازی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما مذکر هستید یا مونث برای دانستن جواب پایین را نگاه کنید . . . این پایینو که نمیگم آی کیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچ…ی بچ…ی بچ…ی یادت نره بچ…. قطره چشمت را میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه توصحرای قلبم تو تنها شتری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوسولوموکولوفوضولوجودوخو این مسیج لبهای شما را به شکل خان خور مرغ میکند و هیچ ارزش دیگری ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام کجایی؟ نیستی…. نشستی اون بالا با تنهایی خودت حال میکنی ما را تحویل نمی گیری…. الهی قربونت برم بی زحمت ۲ تا نارگیل بنداز پایین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بدجوری هوای دستات رو کرده. . . . لحظه شماری میکنم برای ان زمان که حقت را کفش بزارم