بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن پاشو سحره. میگه بزار بخوابم. خودم فردا بهش زنگ میزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن چرا خودترو به سپر ماشين ميمالي مگه مي خوام اوقات فراغتم سپري بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ميدونه كه دوستش داري، يكي نميدونه دوستش داري! بيچاره اوني كه فكر ميكنه دوستش داري!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه بايد عكس زنت رو توي كيف پولت بزاري. هر وقت دچار مشگل بزرگ ي شدي ، بهش نگاه كن . اون وقت احساس ميكني كه هيچ كدوم از مشگلاتت به اندازه ي اين يه دونه وحشتناك نيستند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول شلوارتو در ميارم بعد ميكشمت جلو بعد بوست ميكنم بعد پوشكتو عوض ميكنم ني ني كوچولوي من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون ميگه حرفي رو بزن كه بتوني بنويسي ... چيزي رو بنويس كه بتوني پاشو امضاء كني ... چيزي رو امضاء كن كه بتوني پاش بايستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون ميگه وقتي سيبي رو گاز زدي و ديدي كرم درسته اي توش بود، خوشحال باش ! اما اگه سيبي رو گاز زدي و كرم نصفه اي توش بود، اوون وقت ناراحت شو از خوزدن اون كرم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو رو از دست دادم، اشكي نريختم! چون تموم اشكهام رو براي بدست آوردنت ريخته بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد باورت نشه، اما تورو به اندازه ي دوتا چشمام دوست دارم.... از طرف موش كور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه در را به رويم بستي و پا روي عشقم گذاشتي بابا جون دستم لاي در مونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه از كوچه معشوقه ما ميگذري بگذر بگ ذر كه كوچه بن بست است و برو بچ محل ته كوچه منتظرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت كن هميشه حتي وقتي كه ناراحت هستي، خودرا سرحال نشان دهي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست که قشنگ باشي، قشنگ اينه که مهم باشي حتي براي يه نفر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي اردو گاه قلبتء منم يه اسير جنگيء تو منو شکنجه ميديءتوي اين قلعه ي سنگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که قشنگ باشی قشنگ اینه که مهم باشی حتی برای یه نفر...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بعضی شبها زود صبح می شه؟؟؟؟؟؟ چون خورشید هم دلش برای چشمای تو تنگ میشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن پاشو سحره. میگه بزار بخوابم. خودم فردا بهش زنگ میزنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن چرا خودترو به سپر ماشين ميمالي مگه مي خوام اوقات فراغتم سپري بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي ميدونه كه دوستش داري، يكي نميدونه دوستش داري! بيچاره اوني كه فكر ميكنه دوستش داري!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه بايد عكس زنت رو توي كيف پولت بزاري. هر وقت دچار مشگل بزرگ ي شدي ، بهش نگاه كن . اون وقت احساس ميكني كه هيچ كدوم از مشگلاتت به اندازه ي اين يه دونه وحشتناك نيستند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول شلوارتو در ميارم بعد ميكشمت جلو بعد بوست ميكنم بعد پوشكتو عوض ميكنم ني ني كوچولوي من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون ميگه حرفي رو بزن كه بتوني بنويسي ... چيزي رو بنويس كه بتوني پاشو امضاء كني ... چيزي رو امضاء كن كه بتوني پاش بايستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناپلئون ميگه وقتي سيبي رو گاز زدي و ديدي كرم درسته اي توش بود، خوشحال باش ! اما اگه سيبي رو گاز زدي و كرم نصفه اي توش بود، اوون وقت ناراحت شو از خوزدن اون كرم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو رو از دست دادم، اشكي نريختم! چون تموم اشكهام رو براي بدست آوردنت ريخته بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد باورت نشه، اما تورو به اندازه ي دوتا چشمام دوست دارم.... از طرف موش كور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه در را به رويم بستي و پا روي عشقم گذاشتي بابا جون دستم لاي در مونده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه از كوچه معشوقه ما ميگذري بگذر بگ ذر كه كوچه بن بست است و برو بچ محل ته كوچه منتظرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت كن هميشه حتي وقتي كه ناراحت هستي، خودرا سرحال نشان دهي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست که قشنگ باشي، قشنگ اينه که مهم باشي حتي براي يه نفر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي اردو گاه قلبتء منم يه اسير جنگيء تو منو شکنجه ميديءتوي اين قلعه ي سنگي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که قشنگ باشی قشنگ اینه که مهم باشی حتی برای یه نفر...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بعضی شبها زود صبح می شه؟؟؟؟؟؟ چون خورشید هم دلش برای چشمای تو تنگ میشه