بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه داشت خيار پوست ميكند هي مي گفت ياحضرت عباس توش موز باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو مي گن اگه يه دختره خوشگل و باحال بهت راه بده چي كار مي كني ...مي گه ازش سبقت ميگيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه نفر مي گن يه اگهي تبليغاتي در مورد خمير دندان پونه بگو ميگه خمير دندونه پونه چشمهارونمي سوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام ... ؟ يارو ميگه . آخ آخ . ببخشيد .به نام خدا , يه پيتزا مي خواستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ملانصرالدين ميگن جوان ها شراب ميخورن قمار ميکنن ترياک ميکشن دختر بازي ميکنن ... حکم چيه ؟ ميگه : گيشنيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی ميگن با هندونه جمله بساز... ميگه هند اونه که بغل پاکستانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا دروغگو داشتن از کنار یک کوه رد می شدن یکی به دیگری گفت: اون مورچه را می بینی که بالای اون کوهه؟ اون یکی هم گفت: کدوم یکی را می گی؟ اون یکی را گه چشمش بازه یا اون یکی که چشاش بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنشو بدجوری می زده، ازش می پرسن چی کار کرده که می زنیش؟ می گه اگه می دونستم که می کشتمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با احساسات زنش بازی مي كنه، سه هيچ مي بازه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رفت حج. اونجا نه نماز می خوند، نه طواف می کرد... ازش پرسیدن چرا؟ گفت: به ما گفتن همه چیز با کاروانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه پيرمرد ميگن: آرزوت چيه؟ ميگه كاش زنها رو مثل اسكناس مي شد خورد كرد! مثلأ يه 60ساله بدي سه تا 20ساله بگيري!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3 تا پیرزن تصمیم می گیرن شوهر کنن. یه آگهی می دن تو روزنامه: با یکی ازدواج کن... 2 تا جایزه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن اگه حالت تهوع بهت دست بده چیکارمی کنی؟ میگه خوب من باهاش دست نمی دم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن شیری یا روباه؟ می گه مگه خر چشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته هلو می خورده، به هسته اش که می رسه میگه به به! گردو هم داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آدم لنگ با کشتي ميره سفر، وقتي برمي گرده، مي پرسن: سفر خوب بود؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم. چون هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسیسه داشت خيار پوست ميكند هي مي گفت ياحضرت عباس توش موز باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو مي گن اگه يه دختره خوشگل و باحال بهت راه بده چي كار مي كني ...مي گه ازش سبقت ميگيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه نفر مي گن يه اگهي تبليغاتي در مورد خمير دندان پونه بگو ميگه خمير دندونه پونه چشمهارونمي سوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام ... ؟ يارو ميگه . آخ آخ . ببخشيد .به نام خدا , يه پيتزا مي خواستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ملانصرالدين ميگن جوان ها شراب ميخورن قمار ميکنن ترياک ميکشن دختر بازي ميکنن ... حکم چيه ؟ ميگه : گيشنيز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یکی ميگن با هندونه جمله بساز... ميگه هند اونه که بغل پاکستانه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا دروغگو داشتن از کنار یک کوه رد می شدن یکی به دیگری گفت: اون مورچه را می بینی که بالای اون کوهه؟ اون یکی هم گفت: کدوم یکی را می گی؟ اون یکی را گه چشمش بازه یا اون یکی که چشاش بسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون زنشو بدجوری می زده، ازش می پرسن چی کار کرده که می زنیش؟ می گه اگه می دونستم که می کشتمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون با احساسات زنش بازی مي كنه، سه هيچ مي بازه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون رفت حج. اونجا نه نماز می خوند، نه طواف می کرد... ازش پرسیدن چرا؟ گفت: به ما گفتن همه چیز با کاروانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يه پيرمرد ميگن: آرزوت چيه؟ ميگه كاش زنها رو مثل اسكناس مي شد خورد كرد! مثلأ يه 60ساله بدي سه تا 20ساله بگيري!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3 تا پیرزن تصمیم می گیرن شوهر کنن. یه آگهی می دن تو روزنامه: با یکی ازدواج کن... 2 تا جایزه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حیف نون میگن اگه حالت تهوع بهت دست بده چیکارمی کنی؟ میگه خوب من باهاش دست نمی دم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نون می پرسن شیری یا روباه؟ می گه مگه خر چشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته هلو می خورده، به هسته اش که می رسه میگه به به! گردو هم داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه آدم لنگ با کشتي ميره سفر، وقتي برمي گرده، مي پرسن: سفر خوب بود؟ ميگه نه بابا همش استرس داشتم. چون هي مي گفتن لنگرو بندازين تو آب!