بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیره زنه از مکه میاد توی ساکش مشروب بوده!! میگن: این چیه؟!!! میگه: ننه من که پا نداشتم دور کعبه بچرخم!! یه پیک میزدم: کعبه دور سرم می چرخید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نان مي پرسن صورتي چه رنگيه؟ مي گه قرمز يواش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان مي ره استاديوم جاي اينکه فوتبال نگاه کنه مرتب بالا سرشو با تعجب نگاه مي کرده. بهش مي گن چرا فوتبال نگاه نمي کني؟ مي گه: دنبال کلمه زنده مي گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پليس به حیف نان: اينجا ماهي‌گيري قدغنه!!! حیف نان: ولي اينجا تابلو نزدين!!! پليس: نزديم كه نزديم، زود باش از بالاي اون آكواريوم بيا پايين!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان زنش دو قلو می زاد به دکتره میگه: دکتر ارزون حساب کن جفتشو ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان راننده اتوبوس بوده بعد يه مدت راننده ميني بوس مي شه... مي بينند كه هيچي پول در نمياره... پيگير مي شن مي بينن كه پولها رو پاره مي كنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نان می پرسن چرا نمازت رو بدون وضو خوندي؟ ميگه آخه مي خواستم خدا رو غافلگيركنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان مي خواسته هواپيما دزدي کنه. ميره به خلبانه ميگه برو لندن يارو ميگه نمي رم. حیف نان ميگه خب برو دبي. يارو ميگه نميرم. حیف نان می گه بابا حد اقل بده يه بوق بزنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب چرخهء عجيبيه! زن ها از سوسک مي ترسن. سوسکا از موش. موش ها از گربه .گربه ها از سگ .سگا از مردا .مردها هم از زن ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي يه سوسك افتاده و داره دست و پا ميزنه ... نترس كاريت نداره داره به قيافت ميخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن: دخترتو به كي دادي؟ ميگه: غريبه نيست. دامادمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم براي درست کردن مرد:مواد خود را حرام نکنيد.........مرد ها درست شدني نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن يه جمله بساز که توش آب باشه . ميگه : لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرا توشک رو قبل از دوختن با چوب مي زنن ؟ چون بعدا هر چي ديد صداش در نياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتاد شدي؟ ميگه با بچه ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه طرف گفتن: با وطنم جمله بساز. طرف گفت: ديروز رفتم حمام و تنم را شستم! به طرف گفتند: منظورمون ( ط ) دسته دار بود. طرف گفت: اتفاقا با تي دسته دار تنمو شستم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیره زنه از مکه میاد توی ساکش مشروب بوده!! میگن: این چیه؟!!! میگه: ننه من که پا نداشتم دور کعبه بچرخم!! یه پیک میزدم: کعبه دور سرم می چرخید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نان مي پرسن صورتي چه رنگيه؟ مي گه قرمز يواش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان مي ره استاديوم جاي اينکه فوتبال نگاه کنه مرتب بالا سرشو با تعجب نگاه مي کرده. بهش مي گن چرا فوتبال نگاه نمي کني؟ مي گه: دنبال کلمه زنده مي گردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پليس به حیف نان: اينجا ماهي‌گيري قدغنه!!! حیف نان: ولي اينجا تابلو نزدين!!! پليس: نزديم كه نزديم، زود باش از بالاي اون آكواريوم بيا پايين!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان زنش دو قلو می زاد به دکتره میگه: دکتر ارزون حساب کن جفتشو ببرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان راننده اتوبوس بوده بعد يه مدت راننده ميني بوس مي شه... مي بينند كه هيچي پول در نمياره... پيگير مي شن مي بينن كه پولها رو پاره مي كنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حیف نان می پرسن چرا نمازت رو بدون وضو خوندي؟ ميگه آخه مي خواستم خدا رو غافلگيركنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان مي خواسته هواپيما دزدي کنه. ميره به خلبانه ميگه برو لندن يارو ميگه نمي رم. حیف نان ميگه خب برو دبي. يارو ميگه نميرم. حیف نان می گه بابا حد اقل بده يه بوق بزنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب چرخهء عجيبيه! زن ها از سوسک مي ترسن. سوسکا از موش. موش ها از گربه .گربه ها از سگ .سگا از مردا .مردها هم از زن ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي يه سوسك افتاده و داره دست و پا ميزنه ... نترس كاريت نداره داره به قيافت ميخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن: دخترتو به كي دادي؟ ميگه: غريبه نيست. دامادمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم براي درست کردن مرد:مواد خود را حرام نکنيد.........مرد ها درست شدني نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو ميگن يه جمله بساز که توش آب باشه . ميگه : لوله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرا توشک رو قبل از دوختن با چوب مي زنن ؟ چون بعدا هر چي ديد صداش در نياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يك معتاد ميپرسن چطور شد كه معتاد شدي؟ ميگه با بچه ها قرار گزاشتيم روزهاي تعطيل تفريحي بكشيم يه هويي خورديم به عيدنوروز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه طرف گفتن: با وطنم جمله بساز. طرف گفت: ديروز رفتم حمام و تنم را شستم! به طرف گفتند: منظورمون ( ط ) دسته دار بود. طرف گفت: اتفاقا با تي دسته دار تنمو شستم