بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان میره استادیوم ، توی موج مکزیکی غرق می شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان کیس کامپیوترش رو میبره تعمیرگاه می گه آقا اینو برای ما تعمیر کن. مرده می گه: چه مشکلی داره؟ میگه: والا نمی دونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمیاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خسیسه مي پرسن شيرين تر از عسل چي خوردي؟ مي گه ترشي مجاني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان ميخواست سواره گاوش بشه گاوه مو مو ميکرده حیف نان ميگه خفه شو اول مو بعد تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان نون بربري مي خره از جلو لواشي رد مي شه مي بينه نونها دارن تو دستگاه مي چرخن مي گه: اقا چقدر مي گيري اين بربري منم يه دور سوار بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر: پرويز جون مگه تو زبون نداري که دستت را وسط سفره دراز مي کني؟ پرويز: چرا مادر جان زبان دارم ولي زبانم به وسط سفره نمي رسه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه يارو پطروس فداكار را با دهقان فداكار اشتباه مي گيره ميره انگشت ميكنه تو چشم راننده قطار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان از كيوسك تلفن عمومي مياد بيرون، ازش ميپرسن: سالمه؟ ميگه: آره، ولي آفتابه نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترها تو زندگي شون جز شوهر چيزي نمي خوان!!! ولي به شوهر که رسيدن همه چي مي خوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا زانتیا با هم ازدواج میکنن بچه شون ژیان میشه . . . . . . ازدواج فامیلی همینه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان به زنش می گه 3 تا حیوان نام ببر که با خ شروع بشه. زنش می گه: خودت، خواهرت، خدابیامرز مادرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کلاغ با یه زرافه عروسی می کنه بچشون کلافه می شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر میره مانور از هواپیما می پره چترش باز نمی شه . میگه خدا رحم کرد مانور بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون نیست كه واسه عشقش توی سرما آتیش روشن كنه عاشق اونیه كه كتشو بده به عشقش ، خودش سرما بخوره ، 6تا آمپول بزنه ، دهنش سرویس بشه تا دیگه از این غلطا نكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال 2200 بچه از پدرش ميپرسه : من چطوري به دنيا اومدم . ميگه از اينترنت دانلودت کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با دوستش با لگد می زدن تو شکم همدیگه. يکي از اونجا رد مي شده مي گه شما دو تا دردتون نمي گيره ؟ غضنفر مي گه نه پوتين پامونه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان میره استادیوم ، توی موج مکزیکی غرق می شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان کیس کامپیوترش رو میبره تعمیرگاه می گه آقا اینو برای ما تعمیر کن. مرده می گه: چه مشکلی داره؟ میگه: والا نمی دونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمیاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خسیسه مي پرسن شيرين تر از عسل چي خوردي؟ مي گه ترشي مجاني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان ميخواست سواره گاوش بشه گاوه مو مو ميکرده حیف نان ميگه خفه شو اول مو بعد تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان نون بربري مي خره از جلو لواشي رد مي شه مي بينه نونها دارن تو دستگاه مي چرخن مي گه: اقا چقدر مي گيري اين بربري منم يه دور سوار بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر: پرويز جون مگه تو زبون نداري که دستت را وسط سفره دراز مي کني؟ پرويز: چرا مادر جان زبان دارم ولي زبانم به وسط سفره نمي رسه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه يارو پطروس فداكار را با دهقان فداكار اشتباه مي گيره ميره انگشت ميكنه تو چشم راننده قطار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان از كيوسك تلفن عمومي مياد بيرون، ازش ميپرسن: سالمه؟ ميگه: آره، ولي آفتابه نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترها تو زندگي شون جز شوهر چيزي نمي خوان!!! ولي به شوهر که رسيدن همه چي مي خوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا زانتیا با هم ازدواج میکنن بچه شون ژیان میشه . . . . . . ازدواج فامیلی همینه دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نان به زنش می گه 3 تا حیوان نام ببر که با خ شروع بشه. زنش می گه: خودت، خواهرت، خدابیامرز مادرت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کلاغ با یه زرافه عروسی می کنه بچشون کلافه می شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر میره مانور از هواپیما می پره چترش باز نمی شه . میگه خدا رحم کرد مانور بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون نیست كه واسه عشقش توی سرما آتیش روشن كنه عاشق اونیه كه كتشو بده به عشقش ، خودش سرما بخوره ، 6تا آمپول بزنه ، دهنش سرویس بشه تا دیگه از این غلطا نكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال 2200 بچه از پدرش ميپرسه : من چطوري به دنيا اومدم . ميگه از اينترنت دانلودت کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با دوستش با لگد می زدن تو شکم همدیگه. يکي از اونجا رد مي شده مي گه شما دو تا دردتون نمي گيره ؟ غضنفر مي گه نه پوتين پامونه!