بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سوار مترو می شه، تفنگ در میاره به راننده مترو می گه یالا برو دوبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: فعل کشیدن را صرف کن. شاگرد: کشیدم کشیدی پاره شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره دکتر، می گه آقای دکتر من چشمام ضعیفه. دکتر می گه تا چه حد ضعیفه؟ حیف نون می گه شما اون مگسی رو که روی دیواره می بینین؟ من نمی بینمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟ ... ... باشه بابا فهمیدم می دونی، نمی گم. فقط می خواستم یادآوری کرده باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیلش: محبت هدفم: خوشنودیت نتیجه اش: 16 تومان ضرر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولی:« به نظر تو، هویج باعث تقویت بینایی می شود؟» دومی: «حتما، چون تا به حال هیچ خرگوشی را ندیده ام که عینک زده باشد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها دو وقت گريه مي کنن : ?- وقتي فريب مي خورن ! ?- وقتي مي خوان فريب بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره عمر آدمی یک نفس است و آن نفس از برای یک همنفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است آن یک نفس برای عمری بس است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندزه دل بزرگ زمستون که خودشو فدای دل یارش کرد دوست دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدام مي كني آرزو مي كنم كاش كر بودم تو كه لال نمي شي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کوير... و مي داني که کوير بدون باران زنده است... پس برو بمير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترچه خاطرات غضنفر : خیلی فقیر بودیم ،هیچ پولی نداشتیم ، مادرم قادر به زاییدن من نبود ، خاله ام مرا زایید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو برای روز مبادا برات می فرستم، یعنی روزی که کنارت نباشم. یادت باشه نگهش داری و یه وقت دورش نریزی . . . . . خیلی دوسِت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى دونى فرق تو با یوزارسیف چیه اون عزیز مصره ،توعزیز دلمى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف .. تف .. تف .. تف .. تف .. . . کاری باهات نداشتم فقط خواستم شیشه مانیتورت رو کثیف کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اونجا که شتر در خواب بیند پنبه دانه ،گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه، وظیفه خود دونستم بیدارت کنم آخه داشتی بالشو می خوردی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سوار مترو می شه، تفنگ در میاره به راننده مترو می گه یالا برو دوبی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: فعل کشیدن را صرف کن. شاگرد: کشیدم کشیدی پاره شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون می ره دکتر، می گه آقای دکتر من چشمام ضعیفه. دکتر می گه تا چه حد ضعیفه؟ حیف نون می گه شما اون مگسی رو که روی دیواره می بینین؟ من نمی بینمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتی شباهت هویج با کفش ملی چیه؟ ... ... باشه بابا فهمیدم می دونی، نمی گم. فقط می خواستم یادآوری کرده باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیلش: محبت هدفم: خوشنودیت نتیجه اش: 16 تومان ضرر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولی:« به نظر تو، هویج باعث تقویت بینایی می شود؟» دومی: «حتما، چون تا به حال هیچ خرگوشی را ندیده ام که عینک زده باشد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها دو وقت گريه مي کنن : ?- وقتي فريب مي خورن ! ?- وقتي مي خوان فريب بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثمره عمر آدمی یک نفس است و آن نفس از برای یک همنفس است گر نفسی با نفسی هم نفس است آن یک نفس برای عمری بس است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندزه دل بزرگ زمستون که خودشو فدای دل یارش کرد دوست دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدام مي كني آرزو مي كنم كاش كر بودم تو كه لال نمي شي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت همچون باران است و قلبم همچون کوير... و مي داني که کوير بدون باران زنده است... پس برو بمير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترچه خاطرات غضنفر : خیلی فقیر بودیم ،هیچ پولی نداشتیم ، مادرم قادر به زاییدن من نبود ، خاله ام مرا زایید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو برای روز مبادا برات می فرستم، یعنی روزی که کنارت نباشم. یادت باشه نگهش داری و یه وقت دورش نریزی . . . . . خیلی دوسِت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى دونى فرق تو با یوزارسیف چیه اون عزیز مصره ،توعزیز دلمى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف .. تف .. تف .. تف .. تف .. . . کاری باهات نداشتم فقط خواستم شیشه مانیتورت رو کثیف کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اونجا که شتر در خواب بیند پنبه دانه ،گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه، وظیفه خود دونستم بیدارت کنم آخه داشتی بالشو می خوردی