بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(این مسیج مخصوص ساعت 3 بامداد است) میخواستم ببینم شب‌ها كه میخوای بخوابی، گوشیتو خاموش می‌كنی كه سر كارت نزارن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين دوست اگه نيستي، لااقل بهترين دشمن باش، غمخوارم اگه نيستي، لااقل بزرگترين غمم باش، هرچه هستي بهترين باش، چون بهترين ها هميشه در خاطر مي مانند، پس در خاطرات بدم بهترين باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه كسي ديونه ات بود، عاشقش باش . اگه عاشقت بود، دوستش داشته باش . اگه دوستت داشت، بهش علاقه نشون بده. اگه بهت علاقه نشون داد فقط يك لبخند بزن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفت آدم بايد توي عاشقي مثل سيگار باشه ! با اينكه مي دونه آخرش زير پا لهش ميكنن ولي تا آخرش به پاي آدم مي سوزه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمانت بياموز كه هركس ارزش ديدن ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بزار روي قلبت، اين ساعته عمرته كه داره تيك تيك مي كنه، جالبه، هموني كه بهت زندگي ميده برات شمارش معكوس رو شروع كرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقته نيومد ي به خاطره نيومدنت مامانم و بابام هر شب باهم دعوا دارن ! مهم نيست با چه ماشيني مياي! مهم نيست با چه لباسي مياي فقط بيا و اين آشغال ها رو از دم خونه بردار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي كن به خاطر كس ي كه دوستش دار ي، غرورت رو از دست بد ي. ولي مواظب باش كه بخاطر غرورت كسي رو كه دوستش داري رو از دست ندي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خانمی که سن واقعی اش را می گوید نباید اعتماد کرد، چون از چنین خانمی گفتن هر چیزی بر میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوش گفت: تبحر جا خالی دادن به لنگه كفش را مديون همسرم هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره تلفن زليخا رو می خوای؟ ... ... ... ... ΨΔΩΛΠìΛΣΓΦΔ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابی؟ خوب اشکالی نداره، هر وقت بیدار شدی بهت می گم... بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص بعد از ساعت 3 صبح: .نصفه شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن. پوشکین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قطره ای اشک بودم
 که در چشمانت متولد می شدم و 
بر گونه هایت زندگی می کردم و بر لبانت می مُردم
 تا بدانی چقدر عاشق تو هستم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(این مسیج مخصوص ساعت 3 بامداد است) میخواستم ببینم شب‌ها كه میخوای بخوابی، گوشیتو خاموش می‌كنی كه سر كارت نزارن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين دوست اگه نيستي، لااقل بهترين دشمن باش، غمخوارم اگه نيستي، لااقل بزرگترين غمم باش، هرچه هستي بهترين باش، چون بهترين ها هميشه در خاطر مي مانند، پس در خاطرات بدم بهترين باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه كسي ديونه ات بود، عاشقش باش . اگه عاشقت بود، دوستش داشته باش . اگه دوستت داشت، بهش علاقه نشون بده. اگه بهت علاقه نشون داد فقط يك لبخند بزن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفت آدم بايد توي عاشقي مثل سيگار باشه ! با اينكه مي دونه آخرش زير پا لهش ميكنن ولي تا آخرش به پاي آدم مي سوزه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمانت بياموز كه هركس ارزش ديدن ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بزار روي قلبت، اين ساعته عمرته كه داره تيك تيك مي كنه، جالبه، هموني كه بهت زندگي ميده برات شمارش معكوس رو شروع كرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقته نيومد ي به خاطره نيومدنت مامانم و بابام هر شب باهم دعوا دارن ! مهم نيست با چه ماشيني مياي! مهم نيست با چه لباسي مياي فقط بيا و اين آشغال ها رو از دم خونه بردار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي كن به خاطر كس ي كه دوستش دار ي، غرورت رو از دست بد ي. ولي مواظب باش كه بخاطر غرورت كسي رو كه دوستش داري رو از دست ندي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خانمی که سن واقعی اش را می گوید نباید اعتماد کرد، چون از چنین خانمی گفتن هر چیزی بر میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوش گفت: تبحر جا خالی دادن به لنگه كفش را مديون همسرم هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماره تلفن زليخا رو می خوای؟ ... ... ... ... ΨΔΩΛΠìΛΣΓΦΔ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابی؟ خوب اشکالی نداره، هر وقت بیدار شدی بهت می گم... بخواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخصوص بعد از ساعت 3 صبح: .نصفه شب بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی، قضاوت نکن. پوشکین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قطره ای اشک بودم
 که در چشمانت متولد می شدم و 
بر گونه هایت زندگی می کردم و بر لبانت می مُردم
 تا بدانی چقدر عاشق تو هستم.