بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن دوست داشتی جای خدا بودی ؟ میگه نه ؟ می گه آخه جای پیشرفت نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب اصحاب کهف قصه تکراری ماست / ما همانیم که در غار دلت پوسیدیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُسکن من کجایی ؟  دندونم درد میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که با پیاز داغ روش نوشته مرامت منو کشته .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شبی وقتی که خوابی چشاتو به خواب سپردی خودم دلتو میدزدم به جای دلی که بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست بین من و عشــــــق تو فاصله ای نیست رفــتی تـــو ، خــــــــدا پشت و پنـــاهت بگذار بســوزد دل مــن مسئله ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن کلاغ ها خبر چين هستن ، پس چرا خبر دلتنگي منو به تو نميدن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن ناراحت نمیشی شما رو مسخره میکنن میگه نه اینا همش خاطره ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون عابر بانکشو میندازه توی حرم امام رضا میگه : حاجتم رو بده تا رمزش رو بگم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته کباب درست میکنه میبینه یه گربه ایستاده داد میزنه آی بلاله بلال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی به حرفت گوش کرد براش مهمی . اگز بت فکر کزد براش عزیزی و اگر الان برات پیام داد بدون خیلی دوست دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهای دراز بی عبادت چه کنم ، طبعم به گن است و گنه می بخشد ، گیرم که بخشد ز خجالت چه کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر رو به جرم دزدي مي برن دادگاه قاضي ميگه خجالت بکش اين دفعه چهارمته که مياي دادگاه. غضنفر به قاضي ميگه تو خجالت بکش که هر روز اينجايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... تا کی می خوای بشماری؟ بیشتر از اینا می خوامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر هلو ميخورده به وسطش که مي رسه ميگه ايول گردو هم داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو جنگل میرفته ! بعد یه روباه مرده میبینه ! میگه خوب شد مرده ! وگرنه گولم میزد :))

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن دوست داشتی جای خدا بودی ؟ میگه نه ؟ می گه آخه جای پیشرفت نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب اصحاب کهف قصه تکراری ماست / ما همانیم که در غار دلت پوسیدیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُسکن من کجایی ؟  دندونم درد میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی آش رشته که با پیاز داغ روش نوشته مرامت منو کشته .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شبی وقتی که خوابی چشاتو به خواب سپردی خودم دلتو میدزدم به جای دلی که بردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست بین من و عشــــــق تو فاصله ای نیست رفــتی تـــو ، خــــــــدا پشت و پنـــاهت بگذار بســوزد دل مــن مسئله ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن کلاغ ها خبر چين هستن ، پس چرا خبر دلتنگي منو به تو نميدن ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن ناراحت نمیشی شما رو مسخره میکنن میگه نه اینا همش خاطره ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون عابر بانکشو میندازه توی حرم امام رضا میگه : حاجتم رو بده تا رمزش رو بگم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته کباب درست میکنه میبینه یه گربه ایستاده داد میزنه آی بلاله بلال !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی به حرفت گوش کرد براش مهمی . اگز بت فکر کزد براش عزیزی و اگر الان برات پیام داد بدون خیلی دوست دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهای دراز بی عبادت چه کنم ، طبعم به گن است و گنه می بخشد ، گیرم که بخشد ز خجالت چه کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر رو به جرم دزدي مي برن دادگاه قاضي ميگه خجالت بکش اين دفعه چهارمته که مياي دادگاه. غضنفر به قاضي ميگه تو خجالت بکش که هر روز اينجايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1 2 3 4 5 6 7 8 ... تا کی می خوای بشماری؟ بیشتر از اینا می خوامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر هلو ميخورده به وسطش که مي رسه ميگه ايول گردو هم داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو جنگل میرفته ! بعد یه روباه مرده میبینه ! میگه خوب شد مرده ! وگرنه گولم میزد :))