بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین اگه واسه همه شاخییییی . . . خب طبیعتا واسه منم شاخی منم یه آدم معمولیم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده دقیقه آخر امتحان . . . زمان تغییر دادن جواب های درست به جواب های غلط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم میرفتم کلاس یه پسره یدفعه داد زد خانوم افتاد افتاد ! با تعجب زمینو نیگا کردم گفتم چی؟ برگشته میگه مهرت به دلم ینی مونده بودم چی بگما مزاحمه خلاقه من دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم غذا نذری پخش میکردم یه پیرزنه اومد گفت : خیر از جوونیت ببینی یه غذا بده به من گفتم : مادر جان غذا تموم شده گفت : خدا بزنه تو کمرت و رفت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چت روم اسم کاربریمو گذاشتم عشقممم موقع ورود می نویسه سلام عشقممم خوش اومدی لامصب تموم کمبود محبتامو پر کرده کم کم دارم بهش وابسته میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یکیو می خواد سرمو بزارم رو شونش و از دنیا شکایت کنم فقط چهارشونه باشه و هیکلی قد 180 به بالا چشماش سگ داشته باشه لپشم چال بیفته ماشینشم شاسی بلند باشه فقط واسه شکایت از دنیا میخواما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت رو نمیدونم اما رمز عدم موفقیت اینه : حسش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+18 +18 +18 . . . =54 بله ما از اوناش نیستیم دارم ریاضی تمرین می کنم منحرفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدایی در خونمونو زد گفت : داریم برا اهالی این محل یه استخر مجانی میسازیم خوشحال میشیم شمام در حد توانتون کمک کنید … . . . بابامم یه لیوان آب بهش داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواب پاشدم دیدم بیمارستانم داد زدم بچم بچم چی شد؟ بچمو میخوام ببینم … بعد یه پرستار اومد بالا سرم گفت زر نزن اپاندیستو عمل کردی پاشو برو خونتون! بعدشم احمق تو پسری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها موجودی ک با نشستن به موفقیت میرسه مرغه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـﻦ ﺍﮔـﻪ ﺯﺑـﻮﻥ ﺣـﯿ‌ـﻮﻭﻧـﺎ ﺭﻭ ﺑـﻠـﺪ ﺑـﻮﺩﻡ… ﺣـﺘـﻤـﺎ ﻣـﯿـﺮﻓـﺘـﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﮐـﺮﮔـﺪﻥ ﺩﺭ ﻣـﯿـﺎﻭﺭﺩﻡ …. ﺧـﯿـﻠـﯽ ﻏـﻤـﮕـﻴـﻨﻪ … ﻧـﻤـﯿﺪﻭﻧـﻢ ﭼـﺮﺍ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رستورانا هرچی با کلاس تر میشن غذاشون کمتر میشه . . . ما یه بار رفتیم یه رستوران خیلی با کلاس یه نقطه وسط بشقاب بود دورش سس زده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـــــن ﺩﺭ ﺗﻼﺷـــــم ﮐﻪ ﻓﺎﺻـــــﻠﻪ آشپزخونه ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻗـــــمو ﺗـــــﻠﻪ ﮐﺎﺑـــــﯿﻦ ﺑﺰﻧـــــم… ﺑﻌـــــﺪ ﯾﻪ ﺳـــــﺮﯾﺎ ﻭﺍﺳـــــﻪ عکس پروفایلﺷــــــــــﻮﻥ ﭘـــــﺎ ﻣﯿﺸﻦ ﻣﯿـــــﺮﻥ ﺁﺗـــــلیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این وضعیتی که قیمت گاو و گوسفند پیداکرده… . . . تا چند وقت دیگه جلوی پای عروس وداماد ” تن ماهی ” باز میکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین شکست عشقیمو تو سن شش سالگی خوردم… یه جوجه داشتم اسمش بیتا خانوم بود! بزرگ که شد دیدم خروسه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین اگه واسه همه شاخییییی . . . خب طبیعتا واسه منم شاخی منم یه آدم معمولیم دیگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ده دقیقه آخر امتحان . . . زمان تغییر دادن جواب های درست به جواب های غلط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم میرفتم کلاس یه پسره یدفعه داد زد خانوم افتاد افتاد ! با تعجب زمینو نیگا کردم گفتم چی؟ برگشته میگه مهرت به دلم ینی مونده بودم چی بگما مزاحمه خلاقه من دارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز داشتم غذا نذری پخش میکردم یه پیرزنه اومد گفت : خیر از جوونیت ببینی یه غذا بده به من گفتم : مادر جان غذا تموم شده گفت : خدا بزنه تو کمرت و رفت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چت روم اسم کاربریمو گذاشتم عشقممم موقع ورود می نویسه سلام عشقممم خوش اومدی لامصب تموم کمبود محبتامو پر کرده کم کم دارم بهش وابسته میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یکیو می خواد سرمو بزارم رو شونش و از دنیا شکایت کنم فقط چهارشونه باشه و هیکلی قد 180 به بالا چشماش سگ داشته باشه لپشم چال بیفته ماشینشم شاسی بلند باشه فقط واسه شکایت از دنیا میخواما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز موفقیت رو نمیدونم اما رمز عدم موفقیت اینه : حسش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+18 +18 +18 . . . =54 بله ما از اوناش نیستیم دارم ریاضی تمرین می کنم منحرفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بنده خدایی در خونمونو زد گفت : داریم برا اهالی این محل یه استخر مجانی میسازیم خوشحال میشیم شمام در حد توانتون کمک کنید … . . . بابامم یه لیوان آب بهش داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواب پاشدم دیدم بیمارستانم داد زدم بچم بچم چی شد؟ بچمو میخوام ببینم … بعد یه پرستار اومد بالا سرم گفت زر نزن اپاندیستو عمل کردی پاشو برو خونتون! بعدشم احمق تو پسری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها موجودی ک با نشستن به موفقیت میرسه مرغه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـﻦ ﺍﮔـﻪ ﺯﺑـﻮﻥ ﺣـﯿ‌ـﻮﻭﻧـﺎ ﺭﻭ ﺑـﻠـﺪ ﺑـﻮﺩﻡ… ﺣـﺘـﻤـﺎ ﻣـﯿـﺮﻓـﺘـﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ ﮐـﺮﮔـﺪﻥ ﺩﺭ ﻣـﯿـﺎﻭﺭﺩﻡ …. ﺧـﯿـﻠـﯽ ﻏـﻤـﮕـﻴـﻨﻪ … ﻧـﻤـﯿﺪﻭﻧـﻢ ﭼـﺮﺍ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رستورانا هرچی با کلاس تر میشن غذاشون کمتر میشه . . . ما یه بار رفتیم یه رستوران خیلی با کلاس یه نقطه وسط بشقاب بود دورش سس زده بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣـــــن ﺩﺭ ﺗﻼﺷـــــم ﮐﻪ ﻓﺎﺻـــــﻠﻪ آشپزخونه ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻗـــــمو ﺗـــــﻠﻪ ﮐﺎﺑـــــﯿﻦ ﺑﺰﻧـــــم… ﺑﻌـــــﺪ ﯾﻪ ﺳـــــﺮﯾﺎ ﻭﺍﺳـــــﻪ عکس پروفایلﺷــــــــــﻮﻥ ﭘـــــﺎ ﻣﯿﺸﻦ ﻣﯿـــــﺮﻥ ﺁﺗـــــلیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این وضعیتی که قیمت گاو و گوسفند پیداکرده… . . . تا چند وقت دیگه جلوی پای عروس وداماد ” تن ماهی ” باز میکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین شکست عشقیمو تو سن شش سالگی خوردم… یه جوجه داشتم اسمش بیتا خانوم بود! بزرگ که شد دیدم خروسه