بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدت مبارک ... !  میدونم تولدت نیست ولی خوشحالم متولد شدی تا تنها بهانه ی نفس کشیدنم بشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مهربونی یکی از درسامون بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم ، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشود کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته توالت می ساخته آجر کم میاره open میسازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه رفت مسجد وقتی برگشت دید دنپایاش نیست . گفت یعنی من رفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره استخدام رادیولوژی میشه ، مریض میاد جواب عکسشو بگیره ، حیف نون بهش میگه : قفسه سینت اشکسته بی ولی خوم با فتوشاپ سیت درستش کردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین واحد پول دنیا چیه ؟ تومن ؟ آخه هم تو توشی هم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثل خیرات برای مرده می مونه ! واسه هر کی میفرستی روحش شاد میشه ! مرده اس ام اس تو هستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینگونه باش ... شاد اما دلسوز ، ساده اما زیبا ، مصمم اما بی خیال ، متواضع اما سربلند ، مهربان اما جدی ، سبز اما بی ربا ، عاشق اما عاقل ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینم شارژ مرام بزن تو قلبت .  140*i love you*ok*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه مشق شبت 100 بار بنویس اونی که یادش نمیکنی به یادته !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقت پیش اومدم سفره دلمو واسه دوستم باز کنم ... وقتی باز کردم دیدم همش نون بربریه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار همه چیز تو دنیا خسته کننده است اما تو مثل نفسی ، تکرارت تضمین زندگی منه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا معرفت ها کم شده ؟ چون همش تو وجود تو جمع شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار با تو بودن مثل تکرار ضربان قلب منه ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولدت مبارک ... !  میدونم تولدت نیست ولی خوشحالم متولد شدی تا تنها بهانه ی نفس کشیدنم بشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مهربونی یکی از درسامون بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم ، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشود کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون داشته توالت می ساخته آجر کم میاره open میسازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه رفت مسجد وقتی برگشت دید دنپایاش نیست . گفت یعنی من رفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون میره استخدام رادیولوژی میشه ، مریض میاد جواب عکسشو بگیره ، حیف نون بهش میگه : قفسه سینت اشکسته بی ولی خوم با فتوشاپ سیت درستش کردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین واحد پول دنیا چیه ؟ تومن ؟ آخه هم تو توشی هم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثل خیرات برای مرده می مونه ! واسه هر کی میفرستی روحش شاد میشه ! مرده اس ام اس تو هستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینگونه باش ... شاد اما دلسوز ، ساده اما زیبا ، مصمم اما بی خیال ، متواضع اما سربلند ، مهربان اما جدی ، سبز اما بی ربا ، عاشق اما عاقل ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینم شارژ مرام بزن تو قلبت .  140*i love you*ok*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه مشق شبت 100 بار بنویس اونی که یادش نمیکنی به یادته !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقت پیش اومدم سفره دلمو واسه دوستم باز کنم ... وقتی باز کردم دیدم همش نون بربریه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار همه چیز تو دنیا خسته کننده است اما تو مثل نفسی ، تکرارت تضمین زندگی منه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا معرفت ها کم شده ؟ چون همش تو وجود تو جمع شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار با تو بودن مثل تکرار ضربان قلب منه ...