بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن پسرت اکس ميزنه غضنفر ميگه : اکس چيه ميگن همونيکه باهاش ميرن فضا . به پسرش ميگه اکس ميزنی ؟ ميگه نه غضنفر میگه غلط کردی تو فضا دیدنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دکتره از مریضش میپرسه: این همه قاشق تو شکم تو چیکار میکنه؟!! میگه: خودتون گفتین روزی یه قاشق بخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عربه نوار مغزي ميگيرند، ميبينند بيست دقيقه اولش خاليه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سنگ مينداخته تو صندوق صدقات، ازش ميپرسن: بابا اين چه كاريه ميكني؟! ميگه: ميخوام به انتفاضه كمك كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سوار آسانسور ميشه، ميبينه نوشته‌: ظرفيت 12 نفر. باخودش ميگه: عجب بدبختيه‌ها! حالا 11 نفر ديگه از كجا بيارم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز دیدی همه جا سفید شده ,  احساس خفگی می کنی ,  صدایی نمی شنوی  .  .  .  نگران نشو , زنده ای  فقط سرت توی توالت فرنگی گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به رفيقش ميگه: ميخوام دختر شاه رو بگيرم! رفيقش ميگه: چرت نگو مومن! مگه كشكيه؟!  غضنفر ميگه: بابا من كه راضيم، ننم هم كه راضيه، فقط مونده شاه و دخترش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

mARAb - T92ob  اینطوری نمیتونی بخونیش ، برو بگیرش جلوب آیینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرایط مرد و زن هنگام ازدواج: زن باید نجیب باشه، مثل اسب! با وقار باشه، مثل طاووس! زیبا باشه، مثل آهو!! مرد کافیه فقط خر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته سوار اتوبوس میشده رانندهه بهش میگه دستت لایه در نره! غضنفر هم میگه سرت لایه در نره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس تنها نیست  .  .  .  .  ارواح عمّت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام خوبی؟ یه کار تو مرغداری برات پیدا کردم .  کار سختی نیست فقط وقتی مرغها رو سر میبرن باید جوجه ها رو دلداری بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن غضنفر: بازم جلو جمع به من گفتی احمق؟  غضنفر : ببخشید عزیزم! نمی دونستم این راز باید فقط بین من و تو باقی بمونه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهدی که با تو بستم هرگز گسستنی نیست, من مخلص تو هستم لازم به بستنی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دفتر ازدواج میزنه تبلیغ میکنه: با هر ازدواج دائم یک ازدواج موقت هدیه بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین خبــــر علمی :  .  .  .  .  محققان ایرانی به روش نوینی برای پیدا کردن یافته های خود دست یافتند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خنده بازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر ميگن پسرت اکس ميزنه غضنفر ميگه : اکس چيه ميگن همونيکه باهاش ميرن فضا . به پسرش ميگه اکس ميزنی ؟ ميگه نه غضنفر میگه غلط کردی تو فضا دیدنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دکتره از مریضش میپرسه: این همه قاشق تو شکم تو چیکار میکنه؟!! میگه: خودتون گفتین روزی یه قاشق بخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عربه نوار مغزي ميگيرند، ميبينند بيست دقيقه اولش خاليه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سنگ مينداخته تو صندوق صدقات، ازش ميپرسن: بابا اين چه كاريه ميكني؟! ميگه: ميخوام به انتفاضه كمك كنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف نون سوار آسانسور ميشه، ميبينه نوشته‌: ظرفيت 12 نفر. باخودش ميگه: عجب بدبختيه‌ها! حالا 11 نفر ديگه از كجا بيارم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز دیدی همه جا سفید شده ,  احساس خفگی می کنی ,  صدایی نمی شنوی  .  .  .  نگران نشو , زنده ای  فقط سرت توی توالت فرنگی گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به رفيقش ميگه: ميخوام دختر شاه رو بگيرم! رفيقش ميگه: چرت نگو مومن! مگه كشكيه؟!  غضنفر ميگه: بابا من كه راضيم، ننم هم كه راضيه، فقط مونده شاه و دخترش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

mARAb - T92ob  اینطوری نمیتونی بخونیش ، برو بگیرش جلوب آیینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرایط مرد و زن هنگام ازدواج: زن باید نجیب باشه، مثل اسب! با وقار باشه، مثل طاووس! زیبا باشه، مثل آهو!! مرد کافیه فقط خر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته سوار اتوبوس میشده رانندهه بهش میگه دستت لایه در نره! غضنفر هم میگه سرت لایه در نره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس تنها نیست  .  .  .  .  ارواح عمّت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام خوبی؟ یه کار تو مرغداری برات پیدا کردم .  کار سختی نیست فقط وقتی مرغها رو سر میبرن باید جوجه ها رو دلداری بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن غضنفر: بازم جلو جمع به من گفتی احمق؟  غضنفر : ببخشید عزیزم! نمی دونستم این راز باید فقط بین من و تو باقی بمونه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عهدی که با تو بستم هرگز گسستنی نیست, من مخلص تو هستم لازم به بستنی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر دفتر ازدواج میزنه تبلیغ میکنه: با هر ازدواج دائم یک ازدواج موقت هدیه بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین خبــــر علمی :  .  .  .  .  محققان ایرانی به روش نوینی برای پیدا کردن یافته های خود دست یافتند !