بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هست برای مصلحتی است؛؛ هر که هست به خاطر منفعتی است؛؛ هیچ چیز به "خودش"نمی ارزد؛؛ هیچ کس برای "خودش"چیزی نیست؛؛ همه چیز را و همه کس را برای سودی گذاشته اند؛؛ *هبوط در کویر دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک تنفس آسمانی از فضای بهشت است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آنكه به فرودستي گرفتار نشوى،دست گير آدميان شو. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب پادشاهی , بهتر از یک عمر احمق بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که سلول انفرادی را ساخت میدانست که سخت ترین کار انسان تحمل خویشتن است. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با شماست ، می توانید بگویید صبح به خیر خدا جان یا خدا بخیر کند صبح شده. ‏ وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ يعنى يك درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن "اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت یک هدیه ی گران قیمت است... آن را از انسان های ارزان قیمت انتظار نداشته باش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفنگ توی دست فقط یه وسیله است. این قلب های سنگی ست ، که آدما را میکشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا؛ اینک، سکان زندگی طوفان زده ام را به تو می سپارم؛ می دانم که نتیجه ی این اعتماد و توکل، آرامش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا که در جاده زندگی برخی هر چه میدوندنمیرسند  و گروهی ندویده رسیده اند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان ما، حاصل اندیشه ما نیستند؛ حاصل اعمال ما هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كدام از ما،همه چيز را در اختيار نداريم،پس به هم نيازمنديم،براي برآوردن نيازهايمان بايد به ادب ميدان دهيم. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای ضعیف انتقام میگیرند.انسانهای قوی می بخشند.انسانهای باهوش نادیده میگیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همانند مرد یخ فروشی است که می گفت:  نخریدند ولی تمام شد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هست برای مصلحتی است؛؛ هر که هست به خاطر منفعتی است؛؛ هیچ چیز به "خودش"نمی ارزد؛؛ هیچ کس برای "خودش"چیزی نیست؛؛ همه چیز را و همه کس را برای سودی گذاشته اند؛؛ *هبوط در کویر دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک تنفس آسمانی از فضای بهشت است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آنكه به فرودستي گرفتار نشوى،دست گير آدميان شو. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب پادشاهی , بهتر از یک عمر احمق بودن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که سلول انفرادی را ساخت میدانست که سخت ترین کار انسان تحمل خویشتن است. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با شماست ، می توانید بگویید صبح به خیر خدا جان یا خدا بخیر کند صبح شده. ‏ وین دایر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ يعنى يك درصد الهام گرفتن و نودونه درصد عرق ريختن "اديسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت یک هدیه ی گران قیمت است... آن را از انسان های ارزان قیمت انتظار نداشته باش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفنگ توی دست فقط یه وسیله است. این قلب های سنگی ست ، که آدما را میکشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا؛ اینک، سکان زندگی طوفان زده ام را به تو می سپارم؛ می دانم که نتیجه ی این اعتماد و توکل، آرامش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب روباهی خودکشی کرد. حیله گری انسانها کلافه اش کرده بود .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا که در جاده زندگی برخی هر چه میدوندنمیرسند  و گروهی ندویده رسیده اند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان ما، حاصل اندیشه ما نیستند؛ حاصل اعمال ما هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كدام از ما،همه چيز را در اختيار نداريم،پس به هم نيازمنديم،براي برآوردن نيازهايمان بايد به ادب ميدان دهيم. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهای ضعیف انتقام میگیرند.انسانهای قوی می بخشند.انسانهای باهوش نادیده میگیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همانند مرد یخ فروشی است که می گفت:  نخریدند ولی تمام شد ...