بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی مث آنتن دیجیتال میمونه که فقط یه شبکه رو میگیره!!!!!! ولی عشقهای کاذب مث آنتن های معمولی که یک شبکه رو خوب می گیره شبکه بعدی رو ضعیف!!!!!!!!!! پس حواستون باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا فقط از آنهایی درس گرفته ایم که تحسین مان کرده اند و دوستمان داشته اند ؟ و آیا درس نگرفته ایم از کسانی که طردمان کرده اند و رو در رویمان ایستاده اند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین تصمیم ها در بی آلایش ترین اتاق ها گرفته میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارمان گفتارمان را...گفتارمان اعمالمان را...اعمالمان عاداتمان را...و عاداتمان سرنوشتمان را خواهد ساخت.(امام علی(ع)) با فکر های خوب سرنوشتمان را خوب رقم بزنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر نفس کشیدن،امتحانی است.ببین با انگیزه رحمانی آغاز می شود یا با انگیزه شیطانی آمیخته می گردد. رجبعلی خیاط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمم به عمل شدید،باید درهای تردیدآنرا را کاملا مسدود سازید. "نیچه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــر بــآرפּטּ پـــرωـــــہ مــیـــزنــҐ  تــــפּ פֿـــیــآبــــפּטּ פֿـــیـــωــــہ پــیـــرهــنـــҐ . . . اشــڪــاҐ از چــشـــمــآҐ בل نــمــیــڪــنـــטּ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، رحمت است.... مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست چی هستیم کجا هستیم و چه موقعیتی داریم در هر صورت با همه ی تفاوتهای ظاهری و باطنی ، بعضی وقتها همه ی آدما حسهای مشترک و کاملا مشابهی دارن  شاید برابری واقعی همین باشد؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان خوبند ...، اگر خلاف کردند بزرگترها را ادب کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار نکن که به اندازه ی موهای سرت دوست داری چون وقتی محتاجشون میشی میفهمی کچلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدبین از جهت باد مینالد  آدم خوشبین منتظر تغییر جهت می ماند اما آدم واقع بین جهت بادبانها را تغییر می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه با آدمهاي گستاخ گفتگو مي كند،دير و يا زود به شر آنها گرفتار آيد. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران راهمان گونه که هستندبخواهیم نه آنگونه که میخواهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(عشق) به دنبال كسي نباشيد كه شما را كامل كند كسي را بيابيد كه شما را به طور كامل قبول كند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی مث آنتن دیجیتال میمونه که فقط یه شبکه رو میگیره!!!!!! ولی عشقهای کاذب مث آنتن های معمولی که یک شبکه رو خوب می گیره شبکه بعدی رو ضعیف!!!!!!!!!! پس حواستون باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا فقط از آنهایی درس گرفته ایم که تحسین مان کرده اند و دوستمان داشته اند ؟ و آیا درس نگرفته ایم از کسانی که طردمان کرده اند و رو در رویمان ایستاده اند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین تصمیم ها در بی آلایش ترین اتاق ها گرفته میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارمان گفتارمان را...گفتارمان اعمالمان را...اعمالمان عاداتمان را...و عاداتمان سرنوشتمان را خواهد ساخت.(امام علی(ع)) با فکر های خوب سرنوشتمان را خوب رقم بزنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر نفس کشیدن،امتحانی است.ببین با انگیزه رحمانی آغاز می شود یا با انگیزه شیطانی آمیخته می گردد. رجبعلی خیاط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که مصمم به عمل شدید،باید درهای تردیدآنرا را کاملا مسدود سازید. "نیچه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها . حکیم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیــر بــآرפּטּ پـــرωـــــہ مــیـــزنــҐ  تــــפּ פֿـــیــآبــــפּטּ פֿـــیـــωــــہ پــیـــرهــنـــҐ . . . اشــڪــاҐ از چــشـــمــآҐ בل نــمــیــڪــنـــטּ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن، رحمت است.... مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست چی هستیم کجا هستیم و چه موقعیتی داریم در هر صورت با همه ی تفاوتهای ظاهری و باطنی ، بعضی وقتها همه ی آدما حسهای مشترک و کاملا مشابهی دارن  شاید برابری واقعی همین باشد؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان خوبند ...، اگر خلاف کردند بزرگترها را ادب کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار نکن که به اندازه ی موهای سرت دوست داری چون وقتی محتاجشون میشی میفهمی کچلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدبین از جهت باد مینالد  آدم خوشبین منتظر تغییر جهت می ماند اما آدم واقع بین جهت بادبانها را تغییر می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه با آدمهاي گستاخ گفتگو مي كند،دير و يا زود به شر آنها گرفتار آيد. "اردبزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران راهمان گونه که هستندبخواهیم نه آنگونه که میخواهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(عشق) به دنبال كسي نباشيد كه شما را كامل كند كسي را بيابيد كه شما را به طور كامل قبول كند.