بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام ابر ها ببارند گل های قالی جوانه نمیزنند، این قانون زیر پا ماندن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی عقل را خرید و فروش کنند ؛همه ما به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید یاد بگیریم زود قضاوت نباشیم و به دنباله علت باشیم بهتر از آنست که زود باور باشیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـــگفـــت نه غصــــه ی این دنیــــا را بخـــور ونه نگــــران آن دنیـــــا باش چون نه ایــن دنــیا ((ارزش)) داره و نه آن دنیـــا ((وجود))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی پاول ویلسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی ... رنگین کمان را ببینی ... باید یاد بگیری که باران را دوست داشته باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که آمادگی با فرصت تلاقی می کند، اقبال به وجود می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن نعمت های خداوند زیباست اما پرستیدنشون آدم رو پست میکنه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه ی آنها را خودمان تجربه کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانيد چرا خوشبخت بودن مشكل است؟؟؟ چون از رها كردن چيزهايي كه باعث غمگيني ما ميشوند سرباز ميزنيم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان را کسانی نابود نمی کنند که اعمال پلیدی انجام می دهند بلکه افرادی نابودش می کنند که آنها را نگاه می کنند اما کاری انجام نمی دهند.... آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﻬﯿﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺩﯾﺪﻧﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را آینه ای در مقابلت بیندیش هر کاری انجام دهی او هم همان کار را انجام می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان کن که با خنده از دنیا بروی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی میگفت:‏ ‏ اگر عقل امروز را داشتم کارهای دیروز را نمیکردم ولی اگر کارهای دیروز را نمیکردم عقل امروز را نداشتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تمام ابر ها ببارند گل های قالی جوانه نمیزنند، این قانون زیر پا ماندن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی عقل را خرید و فروش کنند ؛همه ما به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم شد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید یاد بگیریم زود قضاوت نباشیم و به دنباله علت باشیم بهتر از آنست که زود باور باشیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـــگفـــت نه غصــــه ی این دنیــــا را بخـــور ونه نگــــران آن دنیـــــا باش چون نه ایــن دنــیا ((ارزش)) داره و نه آن دنیـــا ((وجود))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی پاول ویلسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی ... رنگین کمان را ببینی ... باید یاد بگیری که باران را دوست داشته باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که آمادگی با فرصت تلاقی می کند، اقبال به وجود می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن نعمت های خداوند زیباست اما پرستیدنشون آدم رو پست میکنه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه ی آنها را خودمان تجربه کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانيد چرا خوشبخت بودن مشكل است؟؟؟ چون از رها كردن چيزهايي كه باعث غمگيني ما ميشوند سرباز ميزنيم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان را کسانی نابود نمی کنند که اعمال پلیدی انجام می دهند بلکه افرادی نابودش می کنند که آنها را نگاه می کنند اما کاری انجام نمی دهند.... آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﻬﯿﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺩﯾﺪﻧﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را آینه ای در مقابلت بیندیش هر کاری انجام دهی او هم همان کار را انجام می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه به دنیا می آیی اما چنان کن که با خنده از دنیا بروی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی میگفت:‏ ‏ اگر عقل امروز را داشتم کارهای دیروز را نمیکردم ولی اگر کارهای دیروز را نمیکردم عقل امروز را نداشتم