بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای شب امتحان:  اللهم اجلس فی بغلنا تلمیذ خرخونا  و جعل اطرافنا مراقب گاگولا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت انسان در زندگی ، لبخند زدن به کسیه که ارزش لگدم نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی بهِت گفت دوست دارم بگو خُب بریم سر اصل مطلب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال :  به عشق در نگاه اول اعتقاد داری ؟  یا باید دوباره از جلوت رد شم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم، تازه از سر جلسه امتحان بلند شدم،  همه چی عادیه هیچ چیز غیر طبیعی نمی بینید،نیشخند  .  .  پوشک دانشجویان ایزی لایف مخصوص امتحانات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواد بره خدمت خانواده اش قران نداشتن از زير كتاب علوم ردش ميكنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مورچه ای رو مسخره می کردم که سال ها عاشق یک تفاله ی چایی بود  خودم رو فراموش کردم که زمانی عاشق آشغالی بودم که فکر می کردم آدمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والدین گرامی  اینقدر نگین  "وقتی ما سن شما بودیم این جورخوب بودیم، اون جورخوب بودیم"  مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش بگیره ایرانسم که کرد خارم  خواستم زنگ بزنم هیچ شارژ ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بروید و شاد روان برگردید !  (روابط عمومی هواپیمایی ایران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که نداند و نداند که نداند/ در جهل مرکب ابدالدهر بماند  هرکس که نداند و نخواهد که بداند/ حیف است چنین جانوری زنده بماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو ميرہ نارنگي بخره اسم نارنگي يادش مير ميكه اقا دوگيلو پرتقال کم باد بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه به مامانش ميگه: اسب سفيد روياها يعني چي؟ مامان ميگه: يه خري مثل بابات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم برای درست کردن مردها  ‏.  ‏.  ‏.  مواد خود را هدر ندهید مردها درست شدنی نیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: 10 تاسيب داريم من 9 تاشو ميخورم ، چند تا سيب ميمونه؟  بچه: همون يكي روهم بردار بخور بدبخت سيب نخورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانيد "شب بخير" در آخر بعضى اس ام اس ها مساوى با "خفه شو ديگه" است!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعای شب امتحان:  اللهم اجلس فی بغلنا تلمیذ خرخونا  و جعل اطرافنا مراقب گاگولا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت انسان در زندگی ، لبخند زدن به کسیه که ارزش لگدم نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی بهِت گفت دوست دارم بگو خُب بریم سر اصل مطلب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال :  به عشق در نگاه اول اعتقاد داری ؟  یا باید دوباره از جلوت رد شم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منم، تازه از سر جلسه امتحان بلند شدم،  همه چی عادیه هیچ چیز غیر طبیعی نمی بینید،نیشخند  .  .  پوشک دانشجویان ایزی لایف مخصوص امتحانات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ميخواد بره خدمت خانواده اش قران نداشتن از زير كتاب علوم ردش ميكنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مورچه ای رو مسخره می کردم که سال ها عاشق یک تفاله ی چایی بود  خودم رو فراموش کردم که زمانی عاشق آشغالی بودم که فکر می کردم آدمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والدین گرامی  اینقدر نگین  "وقتی ما سن شما بودیم این جورخوب بودیم، اون جورخوب بودیم"  مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش بگیره ایرانسم که کرد خارم  خواستم زنگ بزنم هیچ شارژ ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بروید و شاد روان برگردید !  (روابط عمومی هواپیمایی ایران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس که نداند و نداند که نداند/ در جهل مرکب ابدالدهر بماند  هرکس که نداند و نخواهد که بداند/ حیف است چنین جانوری زنده بماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو ميرہ نارنگي بخره اسم نارنگي يادش مير ميكه اقا دوگيلو پرتقال کم باد بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه به مامانش ميگه: اسب سفيد روياها يعني چي؟ مامان ميگه: يه خري مثل بابات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواد لازم برای درست کردن مردها  ‏.  ‏.  ‏.  مواد خود را هدر ندهید مردها درست شدنی نیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم: 10 تاسيب داريم من 9 تاشو ميخورم ، چند تا سيب ميمونه؟  بچه: همون يكي روهم بردار بخور بدبخت سيب نخورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيا ميدانيد "شب بخير" در آخر بعضى اس ام اس ها مساوى با "خفه شو ديگه" است!؟