بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح تعویض زنان فرسوده:  شاه نسا, ماه نسا ,گل نسا تحویل دهید.  آرمیتا ..پارمیدا.. آناهیتا.. تحویل بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست دست...  دستا شله..  دست دست..  آهان بیا..  ماشاالله..  (طرح شادسازی افراد بیکار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس یک پسر ایرانی: عزیزم ، خوبی ؟! دلم واست تنگ شده همش دارم به تو فک میکنم گفتم یه اس بهت بدم ببینم در چه حالی!  Send to»»» سپیده ، روشنک ، آناهیتا ، سمانه ، آتنا ، مریم , بتول !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس همراه نیست ، تنهای اول...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام سلامتی میاره سلامتی نشاط میاره،نشاط شادی میاره،شادی زندگی میاره،زندگی زن میاره،زن بچه میاره،بچه دردسر میاره،دردسر بدبختی میاره...  اصلا سلام سلام نکنی سنگین تری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازماره مي پرسن تا حالا عاشق شدي ميگه پدر عاشقی بسوزه كه 8 سال پای دختره همسايه نشستم اما بعدش فهميدم شلنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال گزینه ای :  اگر مادر زن و یا زن شما در حال غرق شدن باشند و شما فقط یک حق انتخاب داشته باشید میروید سینما ؟ یا رستوران !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دین ندارید...  نه،نه، این تکراری شده ، اینو ولش کن...  چرا منو تو این موقعیت قرار می دین؟  چی می گفتم؟  آهان اگر سیبیل نمی‌گذارید حداقل ابرو بر ندارید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر لبهای حوا نبود ؟!.. لامصّب !! چرا سیب را خوردی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزن بر سر ناتوان دست زور بزن بر سرش سنگ از راه دور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو هنوزم تنهایی؟ اشکال نداره، واسه همه پیش میاد. حالا تعریف کن ببینم طرف کی بوده ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره حج ، میخواست داخل حجرالسود و ببوسه ، سرش گیر میکنه داد میزنه خدایا غلط کردم ، دیگه گناه نمیکنم منو نخور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتوای جدید: از این پس خوردن بستنی عروسکی حرامه چون معلوم نیست دختره یا پسره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دستان همسرتان را در دست بگیرید، چون اگه رهاش کنید اون میره خرید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا رو باید بست به گاری...  یکی خر باری  یکی فرستنده ی sms تکراری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند به شيطان گفت: به انسان سجده کن،شيطان گفت:سجده نميکنم  خداوند گفت: غلط ميکنى مگه دست خودته!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح تعویض زنان فرسوده:  شاه نسا, ماه نسا ,گل نسا تحویل دهید.  آرمیتا ..پارمیدا.. آناهیتا.. تحویل بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست دست...  دستا شله..  دست دست..  آهان بیا..  ماشاالله..  (طرح شادسازی افراد بیکار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس یک پسر ایرانی: عزیزم ، خوبی ؟! دلم واست تنگ شده همش دارم به تو فک میکنم گفتم یه اس بهت بدم ببینم در چه حالی!  Send to»»» سپیده ، روشنک ، آناهیتا ، سمانه ، آتنا ، مریم , بتول !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس همراه نیست ، تنهای اول...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام سلامتی میاره سلامتی نشاط میاره،نشاط شادی میاره،شادی زندگی میاره،زندگی زن میاره،زن بچه میاره،بچه دردسر میاره،دردسر بدبختی میاره...  اصلا سلام سلام نکنی سنگین تری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازماره مي پرسن تا حالا عاشق شدي ميگه پدر عاشقی بسوزه كه 8 سال پای دختره همسايه نشستم اما بعدش فهميدم شلنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوال گزینه ای :  اگر مادر زن و یا زن شما در حال غرق شدن باشند و شما فقط یک حق انتخاب داشته باشید میروید سینما ؟ یا رستوران !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دین ندارید...  نه،نه، این تکراری شده ، اینو ولش کن...  چرا منو تو این موقعیت قرار می دین؟  چی می گفتم؟  آهان اگر سیبیل نمی‌گذارید حداقل ابرو بر ندارید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر لبهای حوا نبود ؟!.. لامصّب !! چرا سیب را خوردی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزن بر سر ناتوان دست زور بزن بر سرش سنگ از راه دور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو هنوزم تنهایی؟ اشکال نداره، واسه همه پیش میاد. حالا تعریف کن ببینم طرف کی بوده ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره حج ، میخواست داخل حجرالسود و ببوسه ، سرش گیر میکنه داد میزنه خدایا غلط کردم ، دیگه گناه نمیکنم منو نخور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتوای جدید: از این پس خوردن بستنی عروسکی حرامه چون معلوم نیست دختره یا پسره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دستان همسرتان را در دست بگیرید، چون اگه رهاش کنید اون میره خرید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا رو باید بست به گاری...  یکی خر باری  یکی فرستنده ی sms تکراری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خداوند به شيطان گفت: به انسان سجده کن،شيطان گفت:سجده نميکنم  خداوند گفت: غلط ميکنى مگه دست خودته!