بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیرین دیرین دیرین دیرین  بی ذوق با احساس بخون آهنگ پلنگ صورتیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزه ایرانسل اس ام اس نداده ، خیلی نگرانشم ! کسی ازش خبر نداره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز جهانی توالت بر شما توالت بازها و محبان فراغت در تالار اندیشه تبریک باد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر برخیزم تو اگر برخیزی چی کسی بنشیند؟!  (روز جهانی شیرازی ها مبارک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

\"روز جهانی دوستهای زپرتی مبارک\"  تو هم مثل من این sms رو به زپرتی ترین دوستت بفرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو عضوی ززنها شود آشکار / دگر مرد ها را نماند قرار / به جز قوم شوهر که ویرانگرند / بنی آدم اعضای یکدیگرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعات انجام شده نشان می دهد 89 % بی وفایی ها به علت کمبود شارژ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع شدی شعله شدی سوختی ، خاک تو سرت هیچی نیاموختی!  دانش آموز دیروز، دانشجوی امروز و بیکار فردا روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اسهاى محرم  كجا شام ميدن؟  كى شام ميدن؟  شام چى هست؟  هر وفت شام ميدن يه تك زنگ بزن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين محرم و صفر است كه اصفهانیها را زنده نگه داشته است!  "ستاد پخش غذاهاى نذرى"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد امد و دردی به دل عالم شد / از روز ازل قسمت زنها غم شد/ در دفتر خاطرات حوا خواندم / جانم به لبم رسید تا آدم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت گودزیلا با پسر خوب چیه؟  .  .  .  .  اینه که سالهاست نسل هردوشون منقرض شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3 تا عکس بردار زود برو شرکت داروگر. بابا قور قوری اخراج شده نیرو میگیرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام گیر تلفن کرمانی ها مشترک موردنظر نیسه نه که نیسه هسه دم دس نیسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك گرامي!! حركت زشت شمارا در حمام ديديم!  .  .  .  .  .  .  هيچكس تنها نيست ، همره اول!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتوبوس تو برفها گیر میکنه راننده میگه پیاده شید زنجیر بزنم حیف نون میگه بيرون سرده همين داخل سينه ميزنيم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیرین دیرین دیرین دیرین  بی ذوق با احساس بخون آهنگ پلنگ صورتیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزه ایرانسل اس ام اس نداده ، خیلی نگرانشم ! کسی ازش خبر نداره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز جهانی توالت بر شما توالت بازها و محبان فراغت در تالار اندیشه تبریک باد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر برخیزم تو اگر برخیزی چی کسی بنشیند؟!  (روز جهانی شیرازی ها مبارک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

\"روز جهانی دوستهای زپرتی مبارک\"  تو هم مثل من این sms رو به زپرتی ترین دوستت بفرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو عضوی ززنها شود آشکار / دگر مرد ها را نماند قرار / به جز قوم شوهر که ویرانگرند / بنی آدم اعضای یکدیگرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعات انجام شده نشان می دهد 89 % بی وفایی ها به علت کمبود شارژ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع شدی شعله شدی سوختی ، خاک تو سرت هیچی نیاموختی!  دانش آموز دیروز، دانشجوی امروز و بیکار فردا روزت مبارک.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اسهاى محرم  كجا شام ميدن؟  كى شام ميدن؟  شام چى هست؟  هر وفت شام ميدن يه تك زنگ بزن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين محرم و صفر است كه اصفهانیها را زنده نگه داشته است!  "ستاد پخش غذاهاى نذرى"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد امد و دردی به دل عالم شد / از روز ازل قسمت زنها غم شد/ در دفتر خاطرات حوا خواندم / جانم به لبم رسید تا آدم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شباهت گودزیلا با پسر خوب چیه؟  .  .  .  .  اینه که سالهاست نسل هردوشون منقرض شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3 تا عکس بردار زود برو شرکت داروگر. بابا قور قوری اخراج شده نیرو میگیرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام گیر تلفن کرمانی ها مشترک موردنظر نیسه نه که نیسه هسه دم دس نیسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك گرامي!! حركت زشت شمارا در حمام ديديم!  .  .  .  .  .  .  هيچكس تنها نيست ، همره اول!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتوبوس تو برفها گیر میکنه راننده میگه پیاده شید زنجیر بزنم حیف نون میگه بيرون سرده همين داخل سينه ميزنيم.