بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقده اس ام اس های ایرانسل رو نخونده پاک کردم ، لج کرده ! زنگ میزنه دیگه حرفاشو بهم میزنه والاااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه . . . چطوري پنجره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توجه به سیر صعودی و پرشتاب قیمت لبنیات این روزها هر چه بیشتر گاو باشی بهتر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه زمانیست که فکر میکنی فراموشت کردم امّا ناگهان اس ام اسی میرسه که فکر میکنی منم اما . . . میبینی ایرانسل بوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد ، پنداشتم دوستم دارد ، نگاهم کرد در نگاهش هزاران عشق خواندم نگاهم کرد ، دل به او بستم ، باز نگاهم کرد و … تازه فهمیدم یارو خله ! فقط نگاه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دستگاه الاغ مدل بالا تیپ قاطر سم اسپرت ارتفاع تا زانو دارای کارت یونجه مصرف صدی یه مشت علف گردن هیدرولیک دزدگیر مجیکاجفتک پالان چرمی با بوق عرعر بلبلی طوسی متالیک محصول2012 فروشی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل دیگه داره جای دوستامو پر می کنه ، فقط مونده اس ام اس بده کجایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلمه آره یا نه جواب بده آیا من میدونم که تو احمقی ؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت عشق پسران چنان وسیع است که اگر عاشق دختری شوند عاشق دوستانش نیز میشوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم اصغر آقا، بیزحمت اون اسکارتم بیار ببینیم چه شکلیه ! (عید دیدنی … فک و فامیلای اصغر فرهادی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلام ها دل نمی بندم از خداحافظی ها غمگین نمی شوم دیگر عادت کرده ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید و ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی‌ اگه توی یه جیبت ۸۰،۰۰۰ تومان پول و تو جیب دیگر یه چک پول باشه چه اتفاقی‌ می افته؟ . . . . بابات داد می‌زنه چرا شلوار منو پوشیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها و زن ها دست کم در یک چیز اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکم در مشکم ديشب مشق ننوشتم چه بد کردم که لعنت بر خودم باد شعر جديده اصغر 2اف ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که در فشار دادن معشوق تا مرز شکستن استخوانها و گاز گرفتن تا مرز کندن گوشت اوست در نوازش و بوسه ی عاشقانه به وی نیست. ستاد حمایت از نامزد بازی های وحشیانه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقده اس ام اس های ایرانسل رو نخونده پاک کردم ، لج کرده ! زنگ میزنه دیگه حرفاشو بهم میزنه والاااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه . . . چطوري پنجره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توجه به سیر صعودی و پرشتاب قیمت لبنیات این روزها هر چه بیشتر گاو باشی بهتر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه زمانیست که فکر میکنی فراموشت کردم امّا ناگهان اس ام اسی میرسه که فکر میکنی منم اما . . . میبینی ایرانسل بوده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد ، پنداشتم دوستم دارد ، نگاهم کرد در نگاهش هزاران عشق خواندم نگاهم کرد ، دل به او بستم ، باز نگاهم کرد و … تازه فهمیدم یارو خله ! فقط نگاه میکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دستگاه الاغ مدل بالا تیپ قاطر سم اسپرت ارتفاع تا زانو دارای کارت یونجه مصرف صدی یه مشت علف گردن هیدرولیک دزدگیر مجیکاجفتک پالان چرمی با بوق عرعر بلبلی طوسی متالیک محصول2012 فروشی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانسل دیگه داره جای دوستامو پر می کنه ، فقط مونده اس ام اس بده کجایی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کلمه آره یا نه جواب بده آیا من میدونم که تو احمقی ؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت عشق پسران چنان وسیع است که اگر عاشق دختری شوند عاشق دوستانش نیز میشوند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم اصغر آقا، بیزحمت اون اسکارتم بیار ببینیم چه شکلیه ! (عید دیدنی … فک و فامیلای اصغر فرهادی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلام ها دل نمی بندم از خداحافظی ها غمگین نمی شوم دیگر عادت کرده ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید و ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی‌ اگه توی یه جیبت ۸۰،۰۰۰ تومان پول و تو جیب دیگر یه چک پول باشه چه اتفاقی‌ می افته؟ . . . . بابات داد می‌زنه چرا شلوار منو پوشیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها و زن ها دست کم در یک چیز اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکم در مشکم ديشب مشق ننوشتم چه بد کردم که لعنت بر خودم باد شعر جديده اصغر 2اف ام!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که در فشار دادن معشوق تا مرز شکستن استخوانها و گاز گرفتن تا مرز کندن گوشت اوست در نوازش و بوسه ی عاشقانه به وی نیست. ستاد حمایت از نامزد بازی های وحشیانه!