بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر چقدر حرص میخوردیم وقتی روز تعطیل رسمی با جمعه تداخل داشت ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام: پدر رسالت: کولر خاموش کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما دو دسته هستن اونایی که در جواب ِ “پاشو بریم” میگن کجا؟ و اونایی که میگن بریم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به من ثابت شد که ۲۰۱۲دنیا تموم نمیشه اخه یه چیپس خریدم انقضاشو نوشته بود ۲۰۱۵

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو صب تا شب تو خیابون مخ میزنه، شب تا صب تو شبكه هاي اجتماعي؛ بعد میگه دنبال نیمه گمشده ام می گردم.... خـــُــــ لامصب پازل هزار تیکه هم بودی تا حالا تموم شده بودي ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو تو مراسم حج آنقدر دقيق ومحكم به ستون شيطان سنگ ميزد كه شيطان توي بلندگو اعلام ميكنه"قدمعلي،يواشتر وحشي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر کسی است که آشغالارو می ذاره دم در و چنان قیافه ای می گیره انگار همه خونه رو تمیز کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شارژر هم نشدیم بقیه رو شارژ کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک خیلی آسونتر میشد ، اگه به جای سیب، خود درخت رو نیوتن افتاده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشی هم نشدیم، یکی نازم کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خود آزاری های دوران بچگی میشه به زبون زدن به دو سر باتری کتابی اشاره کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتی کامان هم نشدیم بهمان احترام بگذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازنظرهندوانه تمام انسانهاچاقوكش هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاشقايق هست......خواهركوچيكش حق ازدواج نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به دنبال ثریا خواهند رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎﺭﻭ ﻧﻪ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻩ ، ﻧﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺍﺭﻩ ، ﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ..ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻴﭽﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ، ﺍﺯﺵ ﻣﻴﭙﺮﺳﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻱ؟ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﮕﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﻧﺪﺍﺩﻡ! ﻻﻣﺼﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﻠﻪ ﺍﻱ!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر چقدر حرص میخوردیم وقتی روز تعطیل رسمی با جمعه تداخل داشت ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام: پدر رسالت: کولر خاموش کردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما دو دسته هستن اونایی که در جواب ِ “پاشو بریم” میگن کجا؟ و اونایی که میگن بریم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به من ثابت شد که ۲۰۱۲دنیا تموم نمیشه اخه یه چیپس خریدم انقضاشو نوشته بود ۲۰۱۵

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو صب تا شب تو خیابون مخ میزنه، شب تا صب تو شبكه هاي اجتماعي؛ بعد میگه دنبال نیمه گمشده ام می گردم.... خـــُــــ لامصب پازل هزار تیکه هم بودی تا حالا تموم شده بودي ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارو تو مراسم حج آنقدر دقيق ومحكم به ستون شيطان سنگ ميزد كه شيطان توي بلندگو اعلام ميكنه"قدمعلي،يواشتر وحشي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوهر کسی است که آشغالارو می ذاره دم در و چنان قیافه ای می گیره انگار همه خونه رو تمیز کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شارژر هم نشدیم بقیه رو شارژ کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک خیلی آسونتر میشد ، اگه به جای سیب، خود درخت رو نیوتن افتاده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشی هم نشدیم، یکی نازم کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خود آزاری های دوران بچگی میشه به زبون زدن به دو سر باتری کتابی اشاره کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتی کامان هم نشدیم بهمان احترام بگذارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازنظرهندوانه تمام انسانهاچاقوكش هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاشقايق هست......خواهركوچيكش حق ازدواج نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش اگر در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به دنبال ثریا خواهند رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎﺭﻭ ﻧﻪ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻩ ، ﻧﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺍﺭﻩ ، ﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ..ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻴﭽﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ، ﺍﺯﺵ ﻣﻴﭙﺮﺳﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻱ؟ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﮕﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﻧﺪﺍﺩﻡ! ﻻﻣﺼﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﻠﻪ ﺍﻱ!!