بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگس تسه تسه هم نشدیم ملت رو بخوابونیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوم نقاشی هم نشدیم یکی بیاد رومون ۴ تا درخت و ۲ تا دونه پرنده بکشه، قیمتی بشیم واسه خریدن مون سر و دست بشکونن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبری هم نشدیم تصمیم هامون رو تو کتاب ها بنویسن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوزت هم نشدیم آخرش خوشبخت شیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شیشه سیرترشی ۶ ساله داریم. سال دیگه که ۷ سالش شد میخوایم بفرستیمش مدرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم پیام بازرگانی نگاه میکردم این صدا و سیمای مسخره هی وسطش سریال نشون میداد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل خوش بوی من باش تا محتاج ادکلن ۲۱۲ فرانسوی نباشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرایه تاکسیا داره به سمتی میره که دیگه صرف نمیکنه بریم سر کار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رانندگان ماشین های حمل مرغ به جلیقه ضد گلوله و اسلحه تجهیز شدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تیراندازمون 55 ام شد فدا سرش من نگران شناگرمون هستم نکنه غرق بشه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم اول هندزفـــــری اختـــــــــراع شد بعد گـــــره کشف شد یا اول گـــــــــره کشف شد بعد هنــــــــــــــــــــــدزفری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف زنگ زده به موبایلم میگه ببخشید منزل اقای احمدی؟؟ گفتم نه اینجا اداره است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صیغه ایه ک هر چی پسر خوشگله گیر دختر زشت میفته هر چی هم دختر خوشگله گیره پسر زشت ...؟؟ من نگران خودمم احتمالا اگه این قانون درست کار کنه گودزیلا گیرم میاد‎ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و ترشی بوست کنم ولو شی....نون و پنیر و کالباس جیگر منی با کلاس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توجه به اینکه مقتول قبل از مرگ جلوی قاتل زرشک پلو مرغ میخورده و بعد به قتل رسیده دادگاه حکم تبرئه متهم را صادر می کند . ختم جلسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن جوینده یابنده س ‍ ! مث اسب دروغ میگن من که هرچی گم کردم دیگه پیدا نشد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگس تسه تسه هم نشدیم ملت رو بخوابونیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوم نقاشی هم نشدیم یکی بیاد رومون ۴ تا درخت و ۲ تا دونه پرنده بکشه، قیمتی بشیم واسه خریدن مون سر و دست بشکونن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبری هم نشدیم تصمیم هامون رو تو کتاب ها بنویسن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوزت هم نشدیم آخرش خوشبخت شیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شیشه سیرترشی ۶ ساله داریم. سال دیگه که ۷ سالش شد میخوایم بفرستیمش مدرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم پیام بازرگانی نگاه میکردم این صدا و سیمای مسخره هی وسطش سریال نشون میداد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل خوش بوی من باش تا محتاج ادکلن ۲۱۲ فرانسوی نباشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرایه تاکسیا داره به سمتی میره که دیگه صرف نمیکنه بریم سر کار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رانندگان ماشین های حمل مرغ به جلیقه ضد گلوله و اسلحه تجهیز شدند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تیراندازمون 55 ام شد فدا سرش من نگران شناگرمون هستم نکنه غرق بشه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم اول هندزفـــــری اختـــــــــراع شد بعد گـــــره کشف شد یا اول گـــــــــره کشف شد بعد هنــــــــــــــــــــــدزفری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف زنگ زده به موبایلم میگه ببخشید منزل اقای احمدی؟؟ گفتم نه اینجا اداره است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه صیغه ایه ک هر چی پسر خوشگله گیر دختر زشت میفته هر چی هم دختر خوشگله گیره پسر زشت ...؟؟ من نگران خودمم احتمالا اگه این قانون درست کار کنه گودزیلا گیرم میاد‎ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و ترشی بوست کنم ولو شی....نون و پنیر و کالباس جیگر منی با کلاس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توجه به اینکه مقتول قبل از مرگ جلوی قاتل زرشک پلو مرغ میخورده و بعد به قتل رسیده دادگاه حکم تبرئه متهم را صادر می کند . ختم جلسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن جوینده یابنده س ‍ ! مث اسب دروغ میگن من که هرچی گم کردم دیگه پیدا نشد!