بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چرا وقتایی که دستمال همراهم نیست، آبریزش بینی من باید شروع بشه؟؟؟؟ نمیدونم لامصب کجا ی دماغم با این سرعت به تولید انبوه میرسه؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی سنگینیست ورود متولدین 74 به دانشگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتر ازین نیست که بری تو مهمونی هلو برداری فک کنی هسته جداست ؛ بعد نباشه و تا وسطای خوردنش آب از زیر آرنجت سرازیر بشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه همین روز است گداها سر چهارراه با دستگاه کارتخوان بیان سراغمون !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونجوری که من بسته سیگارم تو خونه جاساز میکنم فکر نکنم القاعده بتونه اینجوری بمب جاساز کنه!! بسته سیگار:| سازمان سیا :O موساد!! خودم:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مدرسه خوب بود بچه ها همه روز اول مدرسه گریه نمی کردن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که در شکار پشه با دست هستش در شکار آهو با تفنگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعض وقتها با صحبت های یه نفر موافقت میکنی و میگی : بله درسته ... ولی چیزی که تو ذهنته : خفه شو دیگه سرم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپونه با گوسفنداش لج میکنه،می برتشون چمن مصنوعی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف اومده میبینه همکارم تو اتاق نیست میپرسه فلانی نیست؟میگم پ نه پ هست افتاده پشت کمد با خط کش بزن در بیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عموم میگه اولین بار که کامران هومنو دیدم فک کردم زن و شوهرن. بعدنا فهمیدم که خواهرن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فکر کردن به هر الاغی ذهن خود را باغ وحش نکنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مخترعین میرن بهشت به جز مخترع زنگ ساعت…!!! خدا ازش نگذره….. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی اومده بود با احساسات من بازی کنه ،سه هیچ بردمش |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۹۰% وقت درس خوندن من هنگام نیگا کردن به این که “چقد مونده جزوه تموم شه” تلف میشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنگال ماست خوردن توی فرقه ی ما منطقی تر از اینه که از جات بلند شی بری قاشق بیاری !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چرا وقتایی که دستمال همراهم نیست، آبریزش بینی من باید شروع بشه؟؟؟؟ نمیدونم لامصب کجا ی دماغم با این سرعت به تولید انبوه میرسه؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی سنگینیست ورود متولدین 74 به دانشگاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی بدتر ازین نیست که بری تو مهمونی هلو برداری فک کنی هسته جداست ؛ بعد نباشه و تا وسطای خوردنش آب از زیر آرنجت سرازیر بشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه همین روز است گداها سر چهارراه با دستگاه کارتخوان بیان سراغمون !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونجوری که من بسته سیگارم تو خونه جاساز میکنم فکر نکنم القاعده بتونه اینجوری بمب جاساز کنه!! بسته سیگار:| سازمان سیا :O موساد!! خودم:))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مدرسه خوب بود بچه ها همه روز اول مدرسه گریه نمی کردن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی که در شکار پشه با دست هستش در شکار آهو با تفنگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعض وقتها با صحبت های یه نفر موافقت میکنی و میگی : بله درسته ... ولی چیزی که تو ذهنته : خفه شو دیگه سرم رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپونه با گوسفنداش لج میکنه،می برتشون چمن مصنوعی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف اومده میبینه همکارم تو اتاق نیست میپرسه فلانی نیست؟میگم پ نه پ هست افتاده پشت کمد با خط کش بزن در بیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عموم میگه اولین بار که کامران هومنو دیدم فک کردم زن و شوهرن. بعدنا فهمیدم که خواهرن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فکر کردن به هر الاغی ذهن خود را باغ وحش نکنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مخترعین میرن بهشت به جز مخترع زنگ ساعت…!!! خدا ازش نگذره….. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی اومده بود با احساسات من بازی کنه ،سه هیچ بردمش |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

۹۰% وقت درس خوندن من هنگام نیگا کردن به این که “چقد مونده جزوه تموم شه” تلف میشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چنگال ماست خوردن توی فرقه ی ما منطقی تر از اینه که از جات بلند شی بری قاشق بیاری !