بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــافلان همــسازند . . . تنــهـــــا تـــوفـــان کــودکان نــاهمــگون می زایـــــد.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دنیا" بازیهایت را سرم درآوردی...گرفتنی ها راگرفتی...دادنی هارا"ندادی"... حسرت هاراکاشتی...زخمها رازدی...دیگر بس است چیزی نمانده..بگذار آسوده بخوابم ...محتاج یک خواب بی بیدارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین مکالمه خلبان و کمک خلبان هواپیمای گمشده مالزیایی:  . . . . تو حاضری واسه عشقمون چی کار کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باید حجب و حیا داشته باشه . . . . . . . . وگرنه ابروی برداشته و موی رنگ کرده رو مردا هم دارن  والااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطم میزنم.....  شاید.............  گنجشکان هضمشان کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــســـادتـــــــ یــــا خــســـاســتـــــــ اســمــش را هــــر چــــه مــیــخـــواهـــی بــگــــذار مـــن مــیــخـــواهــــم تــــو فــقــط عــــزیـــــز دلـــــ مـــن بـــاشـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو زندگیت جسارت یک جدایی عاشقانه رو داشته باش تا حقارت به هر قیمتی نگه داشتن رو به دوش نکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن بفهمن کدوم ستاره قشنگ تره  سعی کن بدونی پیش کی قشنگ ترین ستاره ای . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمها به راحتی آب خوردن در این دنیا آتش می خورند ... ؛ مال یتیم ؛ مال مردم ، مال حرام ... ولی ما به سیرک که نیومدیم ؛ به دنیا اومدیم! یا نکنه من اشتباه میکنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها قانون رابطه در ایران... هستی باش... نباشی هستن! تازشمممم... بودی هم،بودن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدمــــها آنهایی هستند ؛ که آنقدر می مانــــند تا عاشقشان شوی و بعد می روند ... "ارنستو ساباتو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست ور نه عشق تو کجا ، این دل بیمار کجا کاش در نافله ات نام مرا هم ببری که دعای تو کجا ، عبد گنه کار کجا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از همه دردناک تر است فقر و بیماری نیست... . بیرحمی مردم نسبت به یکدیگر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پستــــ های بعضیا رو , باید با دل لایکـــ زد! با مــــوس حال نمیــــده . . . ! 3> 3>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما قد بُلنــدا ✌ واژه ای به نام "این" نداریم √√√?? چون از اِرتفاعی که نگاه میکنیم همه چیز "اونه"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که افسرده ای،بدان جایی دراعماق وجودت خدارافراموش کرده ای!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــافلان همــسازند . . . تنــهـــــا تـــوفـــان کــودکان نــاهمــگون می زایـــــد.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دنیا" بازیهایت را سرم درآوردی...گرفتنی ها راگرفتی...دادنی هارا"ندادی"... حسرت هاراکاشتی...زخمها رازدی...دیگر بس است چیزی نمانده..بگذار آسوده بخوابم ...محتاج یک خواب بی بیدارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین مکالمه خلبان و کمک خلبان هواپیمای گمشده مالزیایی:  . . . . تو حاضری واسه عشقمون چی کار کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باید حجب و حیا داشته باشه . . . . . . . . وگرنه ابروی برداشته و موی رنگ کرده رو مردا هم دارن  والااااااااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطم میزنم.....  شاید.............  گنجشکان هضمشان کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــســـادتـــــــ یــــا خــســـاســتـــــــ اســمــش را هــــر چــــه مــیــخـــواهـــی بــگــــذار مـــن مــیــخـــواهــــم تــــو فــقــط عــــزیـــــز دلـــــ مـــن بـــاشـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو زندگیت جسارت یک جدایی عاشقانه رو داشته باش تا حقارت به هر قیمتی نگه داشتن رو به دوش نکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن بفهمن کدوم ستاره قشنگ تره  سعی کن بدونی پیش کی قشنگ ترین ستاره ای . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدمها به راحتی آب خوردن در این دنیا آتش می خورند ... ؛ مال یتیم ؛ مال مردم ، مال حرام ... ولی ما به سیرک که نیومدیم ؛ به دنیا اومدیم! یا نکنه من اشتباه میکنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها قانون رابطه در ایران... هستی باش... نباشی هستن! تازشمممم... بودی هم،بودن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدمــــها آنهایی هستند ؛ که آنقدر می مانــــند تا عاشقشان شوی و بعد می روند ... "ارنستو ساباتو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست ور نه عشق تو کجا ، این دل بیمار کجا کاش در نافله ات نام مرا هم ببری که دعای تو کجا ، عبد گنه کار کجا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه از همه دردناک تر است فقر و بیماری نیست... . بیرحمی مردم نسبت به یکدیگر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پستــــ های بعضیا رو , باید با دل لایکـــ زد! با مــــوس حال نمیــــده . . . ! 3> 3>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما قد بُلنــدا ✌ واژه ای به نام "این" نداریم √√√?? چون از اِرتفاعی که نگاه میکنیم همه چیز "اونه"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که افسرده ای،بدان جایی دراعماق وجودت خدارافراموش کرده ای!