بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ بــهـِ بَــعـضیـآ بـــآیـَـد بِـــگـیـ:: ✔ روشَــــنـآیـىِـ فِـكـرتـو بِـــگـیر اونـــوَر {کــــورمــونـ ]نکنی๏̯̃๏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﺴــــــﺘــــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﮕـــﺬﺍﺭ ﺳـــﺮﻧﻮﺷـــﺖ ﺭﺍﻫـــﺶ ﺭﺍﺑـــﺮﻭﺩ ! ﻣـــﻦ ﻫﻤﯿــﻦ ﺟﺎ، ﮐﻨﺎﺭ ﻗـــﻮﻝ ﻫـﺎﯾﺖ ، ﺩﺭﺳــــﺖ ﺭﻭﺑــﺮﻭﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘـــﻨﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻤــــﻖ ﻧﺒـــﻮﺩﻧﺖ ، ﻣﺤـــــﮑﻢ ﺍﯾــﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین... من اگه بخوام بازیت بدم تو شهر بازیم ...بلیطام برات گرون تموم میشه! افتاد یا باس توضیح داد...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیـا بـایـد گـفـت : ﻣـــا عـادت کـردیــم" ﻻﺱ"ﻧِـﻤـﯿـﺰَﻧـﯿـﻢ...  ﻣـیﺷــﯿـﻨـﯿـﻢ ﯾِـﻪ ﮔـﻮﺷِـﻪ "ﻻﯾـــﮏ" ﻣـﯿــﺰَﻧــﯿــﻢ ﺷــﻤــﺎ ﺑـــﺰﻥ . . .  ﮐَــﻤِــﺖ ﺑـــﻮﺩ ﺑــﺎ ﻧـــﻮﻥ ﺑِـــﺰَﻥ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهید به سوی دوست پرواز کنید یــا زنـــدگــی دوبـــاره آغــاز کنــید یک پنجـــره از اتــاق تنهـــایی تـان هر صـبح به سمـت کــربلا باز کنـید :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر کیست؟ همسر کسی است که در  همه مشکلات زندگی کنار تو خواهد بود. . . مشکلاتی که اگر او نبود  هرگز پیش نمی آمد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـي وقتـا آدمـا يـه كـاري ميكنـن كـه ديگـه نميتـونـي دوسشـون داشتـه بـاشي ولــي عجيـب دلــت واسـه دوسـت داشتنشــون تـنـگ ميشــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا سر شاهده هوا اینجوری بخواد بهاری باشه من از فردا شروع میکنم عید دیدنی هامو میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین سرنوشتی که ممکن است کسی داشته باشد تنها زیستن و تنها مردن است بدون عاشق شدن و بی معشوق بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟  عشق است و همین لذت اظهار و دگرهیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـَـعـضِــی هـــآ مـِـیــتـُـونـَـن خُــودِشُــونُــو گـــآو فَــرض کُـــنَــن .... اَمّــآ نِــمــیــتُـــونَــن دِلِ مـــآ رُو طَـوِیــلــه فَـــرض کُـــنَـــن .... اِهِـــم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم وقتی نباشم
دلت میگیرد

اما دیدم نه بدون من شادتری...

شلوغتری...

صدای قهقه خنده هایت

تا اینجا هم شنیده میشود. گویا من سد راهت بوده ام..

تو دیگر آزادی...

آزدای ات مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرقبـرمـن کـجـاست؟؟؟ازمنـاطـق بـــسیـار دیـدنـی..زیـــبـا و مسرت بـخشی است که مردان ایـرانــی بـرای سفر در تـعطیلات بـه همسـران خــود وعده میدهند!!-کـجـابـریـــم؟؟-سـرقـبـر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـی سـت . . .تـلـخ کـردن زنـدگـیـمـان . . .بـرای کـسـی کـه در دوری مـا . . .شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سـپـرمـی کـنـد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے فقط בلتـ میخواهـב زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ... گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے و فقـط نگاه کنے... چقـבر בلت براے یکــ خیال راحت تنگـــ مے شوב...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عین و شین‌اش را همه‌کس می‌تواند . قاف‌ امّا قلّه‌ای است که هر کسی به آن نمی‌رسد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ بــهـِ بَــعـضیـآ بـــآیـَـد بِـــگـیـ:: ✔ روشَــــنـآیـىِـ فِـكـرتـو بِـــگـیر اونـــوَر {کــــورمــونـ ]نکنی๏̯̃๏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﺴــــــﺘــــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﮕـــﺬﺍﺭ ﺳـــﺮﻧﻮﺷـــﺖ ﺭﺍﻫـــﺶ ﺭﺍﺑـــﺮﻭﺩ ! ﻣـــﻦ ﻫﻤﯿــﻦ ﺟﺎ، ﮐﻨﺎﺭ ﻗـــﻮﻝ ﻫـﺎﯾﺖ ، ﺩﺭﺳــــﺖ ﺭﻭﺑــﺮﻭﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘـــﻨﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻤــــﻖ ﻧﺒـــﻮﺩﻧﺖ ، ﻣﺤـــــﮑﻢ ﺍﯾــﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین... من اگه بخوام بازیت بدم تو شهر بازیم ...بلیطام برات گرون تموم میشه! افتاد یا باس توضیح داد...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بـعـضـیـا بـایـد گـفـت : ﻣـــا عـادت کـردیــم" ﻻﺱ"ﻧِـﻤـﯿـﺰَﻧـﯿـﻢ...  ﻣـیﺷــﯿـﻨـﯿـﻢ ﯾِـﻪ ﮔـﻮﺷِـﻪ "ﻻﯾـــﮏ" ﻣـﯿــﺰَﻧــﯿــﻢ ﺷــﻤــﺎ ﺑـــﺰﻥ . . .  ﮐَــﻤِــﺖ ﺑـــﻮﺩ ﺑــﺎ ﻧـــﻮﻥ ﺑِـــﺰَﻥ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهید به سوی دوست پرواز کنید یــا زنـــدگــی دوبـــاره آغــاز کنــید یک پنجـــره از اتــاق تنهـــایی تـان هر صـبح به سمـت کــربلا باز کنـید :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسر کیست؟ همسر کسی است که در  همه مشکلات زندگی کنار تو خواهد بود. . . مشکلاتی که اگر او نبود  هرگز پیش نمی آمد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـي وقتـا آدمـا يـه كـاري ميكنـن كـه ديگـه نميتـونـي دوسشـون داشتـه بـاشي ولــي عجيـب دلــت واسـه دوسـت داشتنشــون تـنـگ ميشــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا سر شاهده هوا اینجوری بخواد بهاری باشه من از فردا شروع میکنم عید دیدنی هامو میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین سرنوشتی که ممکن است کسی داشته باشد تنها زیستن و تنها مردن است بدون عاشق شدن و بی معشوق بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟  عشق است و همین لذت اظهار و دگرهیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـَـعـضِــی هـــآ مـِـیــتـُـونـَـن خُــودِشُــونُــو گـــآو فَــرض کُـــنَــن .... اَمّــآ نِــمــیــتُـــونَــن دِلِ مـــآ رُو طَـوِیــلــه فَـــرض کُـــنَـــن .... اِهِـــم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان میکردم وقتی نباشم
دلت میگیرد

اما دیدم نه بدون من شادتری...

شلوغتری...

صدای قهقه خنده هایت

تا اینجا هم شنیده میشود. گویا من سد راهت بوده ام..

تو دیگر آزادی...

آزدای ات مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرقبـرمـن کـجـاست؟؟؟ازمنـاطـق بـــسیـار دیـدنـی..زیـــبـا و مسرت بـخشی است که مردان ایـرانــی بـرای سفر در تـعطیلات بـه همسـران خــود وعده میدهند!!-کـجـابـریـــم؟؟-سـرقـبـر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـی سـت . . .تـلـخ کـردن زنـدگـیـمـان . . .بـرای کـسـی کـه در دوری مـا . . .شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سـپـرمـی کـنـد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے فقط בلتـ میخواهـב زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ... گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے و فقـط نگاه کنے... چقـבر בلت براے یکــ خیال راحت تنگـــ مے شوב...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عین و شین‌اش را همه‌کس می‌تواند . قاف‌ امّا قلّه‌ای است که هر کسی به آن نمی‌رسد ...