بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه به چیزی بخرم یه جمله ای رو نوشته بود که میخکوب شدم: ((این دنیا مجهز به دوربین مخفی الهی است))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم چشام سگ داره.... . . . . . . . . اما سگش خسته هست!!!! می فهمی؟؟؟؟ خسته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه زنگ زده رادیو میگه : 50ساله با شوهرم ازدواج کردم خیلی بدبینه چیکار کنم؟ . . . . . . . . . . . . . مشاور: تو که 50سال تحمل کردی یکمی صبر کن بلاخره یکیتون میمیرید دیگه::::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته های پشت نیسانی!!! دوستان آمدند،دشمن به فریادم برس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﻰ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﻯ ﮐﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺟﺎ ﺷﺪﻩ؟ " ﺁﻝ ﭘﺎﭼﯿﻨﻮ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازهایت را به 2 نفر بگو: . خودت _ خدایت . درتنگنا به 2 چیز تکیه کن: . صبر _ دعا . در دنیا مراقب 2 چیز باش : . پدر 3> و مادر 3> . از 2 چیز نترس که به دست خداوندست: . روزی _ مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که نباید گریه کرد ... گاهی باید بخندی ... اونقدر بخندی که اشکت دربیاد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا جلوى بعضيا بأيد بد باشي بأيد گنننننند باشي تا همون بعضيا بفهمن خوووووووب بوووودن وظيفته نيس كه مرامه معرفته هيييييي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . »»»جآدآره بِگـــَـم««« . تو اََکـــــــثَر رآبـِـــطه هآ... . ---یِکـــی مِثلِ ××سـَــــگ×× دروغ میگــــــه--- . اون یِکـــی هَم مِثلِ ×سَـــــگ× وَفـــآدآره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: امروز تا می تونی شیهه بکش ولی ما "عرعر" دیروزتو خوب یادمونه!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ی مـــاهِ مردادم ! نمـــــیـ دانــــی، چه دردی دارد ! وقـــتـی .. حــــالـم .. در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی کن وفایت می کنند با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـــا بـه مـَرز بـی تـَفـاوُتـی هـا رسیـده ام  دلـَــم را دیگــر هیـــچ نمـی لرزانــد!!  در مـَـن دلهـُــره….  در مـَـن تـــرس….  در مـَـن “احســآس مُــرده است” !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯿـــــﺎ ﺧـــــﻮﺍﺳﺘﻦ ﻣـــــﺎﺭﻭ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﺑﺰﻧـــــﻦ !!!.. ﻭﻟـــــﯽ ﺣﯿـــــﻒ ﮐـــــﻪ ﻧﻤﯿـــــﺪﻭﻧﻦ ﺑﺰﻧـــــﻦ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﻫـــــﻮﺍ ﻣﯿـــــﺮﻩ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن از تـراکـم ابـرهـای سـیاه مـی تـرسم  و هـیـچـکـس مـهـربـان تـر  از گـنـجـشک هـای کـوچـک کـوچـه هـای کـودکـی امـ نـیـسـت ... و کـسـی دلـهـره هـای بـزرگ قـلبـی ام را نمـی شـنـاسـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خــوبــــ قــصــه هــای مــن دلــتــنــگــتــــ شـــــده ام حـجـمــش را مـی خــواهــی بـــدانــی ؟ خــــــدا را تــصـــــور کــــن ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مغازه به چیزی بخرم یه جمله ای رو نوشته بود که میخکوب شدم: ((این دنیا مجهز به دوربین مخفی الهی است))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم چشام سگ داره.... . . . . . . . . اما سگش خسته هست!!!! می فهمی؟؟؟؟ خسته!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنه زنگ زده رادیو میگه : 50ساله با شوهرم ازدواج کردم خیلی بدبینه چیکار کنم؟ . . . . . . . . . . . . . مشاور: تو که 50سال تحمل کردی یکمی صبر کن بلاخره یکیتون میمیرید دیگه::::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته های پشت نیسانی!!! دوستان آمدند،دشمن به فریادم برس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﻰ ﻋﻘﻠﻰ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﻰ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﻯ ﮐﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﭼﮑﻰ ﺟﺎ ﺷﺪﻩ؟ " ﺁﻝ ﭘﺎﭼﯿﻨﻮ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازهایت را به 2 نفر بگو: . خودت _ خدایت . درتنگنا به 2 چیز تکیه کن: . صبر _ دعا . در دنیا مراقب 2 چیز باش : . پدر 3> و مادر 3> . از 2 چیز نترس که به دست خداوندست: . روزی _ مرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که نباید گریه کرد ... گاهی باید بخندی ... اونقدر بخندی که اشکت دربیاد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا جلوى بعضيا بأيد بد باشي بأيد گنننننند باشي تا همون بعضيا بفهمن خوووووووب بوووودن وظيفته نيس كه مرامه معرفته هيييييي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . »»»جآدآره بِگـــَـم««« . تو اََکـــــــثَر رآبـِـــطه هآ... . ---یِکـــی مِثلِ ××سـَــــگ×× دروغ میگــــــه--- . اون یِکـــی هَم مِثلِ ×سَـــــگ× وَفـــآدآره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت: امروز تا می تونی شیهه بکش ولی ما "عرعر" دیروزتو خوب یادمونه!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زاده ی مـــاهِ مردادم ! نمـــــیـ دانــــی، چه دردی دارد ! وقـــتـی .. حــــالـم .. در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی کن وفایت می کنند با وفا باشی خیانت می کنند مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـــا بـه مـَرز بـی تـَفـاوُتـی هـا رسیـده ام  دلـَــم را دیگــر هیـــچ نمـی لرزانــد!!  در مـَـن دلهـُــره….  در مـَـن تـــرس….  در مـَـن “احســآس مُــرده است” !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯿـــــﺎ ﺧـــــﻮﺍﺳﺘﻦ ﻣـــــﺎﺭﻭ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﺑﺰﻧـــــﻦ !!!.. ﻭﻟـــــﯽ ﺣﯿـــــﻒ ﮐـــــﻪ ﻧﻤﯿـــــﺪﻭﻧﻦ ﺑﺰﻧـــــﻦ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﻫـــــﻮﺍ ﻣﯿـــــﺮﻩ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن از تـراکـم ابـرهـای سـیاه مـی تـرسم  و هـیـچـکـس مـهـربـان تـر  از گـنـجـشک هـای کـوچـک کـوچـه هـای کـودکـی امـ نـیـسـت ... و کـسـی دلـهـره هـای بـزرگ قـلبـی ام را نمـی شـنـاسـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خــوبــــ قــصــه هــای مــن دلــتــنــگــتــــ شـــــده ام حـجـمــش را مـی خــواهــی بـــدانــی ؟ خــــــدا را تــصـــــور کــــن ...