بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـریـضـم ... چـشـم هـایـم درد میکنـد ... تــبـــ دارم ... این همه صغری کبری چیدن نمی خواهد! تــو نـیـسـتـــی ... دارم مـیـــمـیـــرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از آدمایی که در پس نگاه سردشان،با لبخندی گرم فریبت می دهند...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی از پیری نصیحت خواست ؟ پیرگفت: 1=نماز بخوان تا اینکه برات نماز بخوانند 2=قران بخوان تا اینکه برات قران بخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند غم های زندگی رو نادیده بگیر و بخند ولی انگار خبر ندارند غم همان واقعیت زندگی است به چه بخندیم به ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصولا آدم هایی که ارزش دوست داشته شدن را ندارند همان آدم هایی هستند که ما مصرانه سعی میکنیم دوستشان داشته باشیم...قانون حماقت ما نیازی به اثبات ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه مودب باش  با بیشتر افراد اجتماعی باش  با تعداد کمی دوست باش  با یک نفر صمیمی باش  و با هیچ کس دشمن نباش  مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت پاک باشد کافی است ؟  آن کس که تو را آفرید اگر فقط پاکی دل کافی بود میگفت: "آمنوا"  دلیل اینکه کنار "امنوا" گفت: "و عملوا الصالحات " یعنی اینکه هم دلت پاک باشه هم کارت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هــای تنـــــها آرزوهــای کوچـــکی دارنــد شبـیـه اینـــکه کسـی در خـانه را بـه رویشـــان بـاز کنــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی پستى گذاشت که آقاش دوست نداشت و دعواش کرد . . . . . . . . . . آقاشو بلاک کنه و هر پستی دلش خواست بزاره!!! ^______^  والااااا :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باید گف: دمت گرم بااینکه از دشمن و دوس نارو خوردی اما دم نزدی... دمت گرم ک هنوز "حرمت" سرت میشه لایک:حرمت کیلو چن؟؟ لایک:دم بعضیا گرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــابل توجــه بعضـــیا خــص بودنــ توی ذهــن ادمیــزاد اتـــفاق میفته... نه تـــوی عکــس... هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هامن به یه چیزی اعتقاد دارم که فک کنم همتون قبولش دارین.ادم که تویه کاری بره بعدازچندوقت اوستامیشه.ماشاالله بعضی هاتوهرزگی بدجوراستادشدن.دیگه قراره بهشون دکترای افتخاری بدن........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره دارم مثل آدم برفی  در انزوای مغموم آخرین روزهای برفی از من چند دکمه بماند و یک شال گردن دیر خواهی رسید و در خاطره خسته از راهت تنها طرح مبهمی از رد پای تنهایی من است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خِـــصــلَـــتِ آدمــــآ ایـــنــه کــِــه فَـــرآمـــوش کــــآرَن  اَگــــه تـُــو بـِـــری یـِـــکــی دیـــگــه رو دَر آغــــوش دآرَن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــی رفیــــــق تـــــوام بـــــــــــرو... مبادا  از اونایــــــــی که ... تـــنهام گذاشتـــــن،جــا بمــانــــــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوان بــــــــــرگشت و آغــــــــــاز خــــــــــوبی داشــــــــــت!!!! ولــــــــــی... میتــــــــــوان تغییــــــــــر مسیــــــــــر داد و پــــــــــایان خوبی ساخــــــــــت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـریـضـم ... چـشـم هـایـم درد میکنـد ... تــبـــ دارم ... این همه صغری کبری چیدن نمی خواهد! تــو نـیـسـتـــی ... دارم مـیـــمـیـــرم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از آدمایی که در پس نگاه سردشان،با لبخندی گرم فریبت می دهند...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی از پیری نصیحت خواست ؟ پیرگفت: 1=نماز بخوان تا اینکه برات نماز بخوانند 2=قران بخوان تا اینکه برات قران بخوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند غم های زندگی رو نادیده بگیر و بخند ولی انگار خبر ندارند غم همان واقعیت زندگی است به چه بخندیم به ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصولا آدم هایی که ارزش دوست داشته شدن را ندارند همان آدم هایی هستند که ما مصرانه سعی میکنیم دوستشان داشته باشیم...قانون حماقت ما نیازی به اثبات ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه مودب باش  با بیشتر افراد اجتماعی باش  با تعداد کمی دوست باش  با یک نفر صمیمی باش  و با هیچ کس دشمن نباش  مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت پاک باشد کافی است ؟  آن کس که تو را آفرید اگر فقط پاکی دل کافی بود میگفت: "آمنوا"  دلیل اینکه کنار "امنوا" گفت: "و عملوا الصالحات " یعنی اینکه هم دلت پاک باشه هم کارت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هــای تنـــــها آرزوهــای کوچـــکی دارنــد شبـیـه اینـــکه کسـی در خـانه را بـه رویشـــان بـاز کنــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی پستى گذاشت که آقاش دوست نداشت و دعواش کرد . . . . . . . . . . آقاشو بلاک کنه و هر پستی دلش خواست بزاره!!! ^______^  والااااا :)))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضیام باید گف: دمت گرم بااینکه از دشمن و دوس نارو خوردی اما دم نزدی... دمت گرم ک هنوز "حرمت" سرت میشه لایک:حرمت کیلو چن؟؟ لایک:دم بعضیا گرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــابل توجــه بعضـــیا خــص بودنــ توی ذهــن ادمیــزاد اتـــفاق میفته... نه تـــوی عکــس... هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هامن به یه چیزی اعتقاد دارم که فک کنم همتون قبولش دارین.ادم که تویه کاری بره بعدازچندوقت اوستامیشه.ماشاالله بعضی هاتوهرزگی بدجوراستادشدن.دیگه قراره بهشون دکترای افتخاری بدن........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهره دارم مثل آدم برفی  در انزوای مغموم آخرین روزهای برفی از من چند دکمه بماند و یک شال گردن دیر خواهی رسید و در خاطره خسته از راهت تنها طرح مبهمی از رد پای تنهایی من است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خِـــصــلَـــتِ آدمــــآ ایـــنــه کــِــه فَـــرآمـــوش کــــآرَن  اَگــــه تـُــو بـِـــری یـِـــکــی دیـــگــه رو دَر آغــــوش دآرَن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــی رفیــــــق تـــــوام بـــــــــــرو... مبادا  از اونایــــــــی که ... تـــنهام گذاشتـــــن،جــا بمــانــــــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوان بــــــــــرگشت و آغــــــــــاز خــــــــــوبی داشــــــــــت!!!! ولــــــــــی... میتــــــــــوان تغییــــــــــر مسیــــــــــر داد و پــــــــــایان خوبی ساخــــــــــت...