بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضیا باید گفت: اگه لاشی بازی رشته المپیکی بود، تو یکی حتمآ قهرمانش بودی!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ خِـــــیلی خَشِــــــنه زِنــــدِگی وَلـــــی حُوصِـــله کَـــردَم تــــو فَــــشِـــــنِ زِنــــــدِگی مَـــــــن یـِـــ مُـــــــدِلِ دَردَم ☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شبش یلداست پدری که کودکش گرسنه سر بر زمین می گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خدایم تنگ شده خیلیییییی ........ولی خجالت میکشم صدایش کنم همین جا دوستش دارم پنهانی شاید واقعا دل به دل راه داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- اصن شهرداری باید یه سری آدم استخدام کنه، شونه باشن واسه حال بد بقیه، هر وقت داغون بودی بری بغلشون. :-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره سيب بچين حوا بگذار از اين دنيا هم بيرونمان کنند اين جا براى آدم بودن هواکم است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم تویی ای نازنین ای یکه یارم در زمین یک دم تو هم ما را ببین خواهم ز تو تنها همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﻣـﻌﺘـﻘــﺪﻡ %90 ﺁﺩﻣـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪﺍ ﺭﻭ ﻗـﺒـﻮﻝ ﺩﺍﺭﻥ: ﺧــﺪﺍ ﻗـﺒـﻮﻟـﺸـﻮﻥ ﻧــﺪﺍﺭﻩ:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــــما یادتــون نـمیــاد  ی زمـانــی دلـش واس مــن تنــــگ مـیشـد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَصلا تـــو خوبــی! تو جُلــو... مــا پُشتیـــم... ولــی مَسیــری که میــری ◄گرگـــــاشو► مــا کُشتیــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو ویــتـــــریــن بــــاش بــا یــه مــــتــــــر خـــــــاک . . . . ولــــــی؛ تِـسـتِــــر بــهــتــــریــن بــــرنــد نــبـــــاش ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــَــلامـــتـܨ پـسـ♂ـــرایـܨ کــہ  بـــــہ حــُـرمـــــــت خــواهــــــَــــرشـــــون حـــُـرمــت هــیـــچ دخـــتــ♀ــرܨ رو زیــــر ســــ؟ــــوال نـــبــردن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘با ایـטּ میلاسه....با اوטּ پلاسه✘✘ ✔✔میگـہ اوטּ یڪے مخاطب خاص...✔✔ ⍨هـہ اوטּ یڪے پول داره....⍨ ✓✓بلاخرہ یـہ چیزے میماسه..!!✓✓ ⚡⚡جالب اینجاست ڪـہ میگـہ تنهایے یـہ حسـہ خاصه⚡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لبخندم را بسته بندی کرده ام برای روزی که اتفاقی تو را می بینم آنقدر تمیز می خندم " که به خوشبختی ام حسادت کنی!!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانیم آدمها واقعا چ فکر میکنند...نمیتوان با آنها زندگی کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا هست تو دلت که؛  جمع میشه... جمع میشه... جمع میشه...  همه رو که باهم میگی جنگ میشه!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بضیا باید گفت: اگه لاشی بازی رشته المپیکی بود، تو یکی حتمآ قهرمانش بودی!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ خِـــــیلی خَشِــــــنه زِنــــدِگی وَلـــــی حُوصِـــله کَـــردَم تــــو فَــــشِـــــنِ زِنــــــدِگی مَـــــــن یـِـــ مُـــــــدِلِ دَردَم ☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شبش یلداست پدری که کودکش گرسنه سر بر زمین می گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای خدایم تنگ شده خیلیییییی ........ولی خجالت میکشم صدایش کنم همین جا دوستش دارم پنهانی شاید واقعا دل به دل راه داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- اصن شهرداری باید یه سری آدم استخدام کنه، شونه باشن واسه حال بد بقیه، هر وقت داغون بودی بری بغلشون. :-D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره سيب بچين حوا بگذار از اين دنيا هم بيرونمان کنند اين جا براى آدم بودن هواکم است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم تویی ای نازنین ای یکه یارم در زمین یک دم تو هم ما را ببین خواهم ز تو تنها همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﻣـﻌﺘـﻘــﺪﻡ %90 ﺁﺩﻣـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪﺍ ﺭﻭ ﻗـﺒـﻮﻝ ﺩﺍﺭﻥ: ﺧــﺪﺍ ﻗـﺒـﻮﻟـﺸـﻮﻥ ﻧــﺪﺍﺭﻩ:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــــما یادتــون نـمیــاد  ی زمـانــی دلـش واس مــن تنــــگ مـیشـد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَصلا تـــو خوبــی! تو جُلــو... مــا پُشتیـــم... ولــی مَسیــری که میــری ◄گرگـــــاشو► مــا کُشتیــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو ویــتـــــریــن بــــاش بــا یــه مــــتــــــر خـــــــاک . . . . ولــــــی؛ تِـسـتِــــر بــهــتــــریــن بــــرنــد نــبـــــاش ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــَــلامـــتـܨ پـسـ♂ـــرایـܨ کــہ  بـــــہ حــُـرمـــــــت خــواهــــــَــــرشـــــون حـــُـرمــت هــیـــچ دخـــتــ♀ــرܨ رو زیــــر ســــ؟ــــوال نـــبــردن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘با ایـטּ میلاسه....با اوטּ پلاسه✘✘ ✔✔میگـہ اوטּ یڪے مخاطب خاص...✔✔ ⍨هـہ اوטּ یڪے پول داره....⍨ ✓✓بلاخرہ یـہ چیزے میماسه..!!✓✓ ⚡⚡جالب اینجاست ڪـہ میگـہ تنهایے یـہ حسـہ خاصه⚡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لبخندم را بسته بندی کرده ام برای روزی که اتفاقی تو را می بینم آنقدر تمیز می خندم " که به خوشبختی ام حسادت کنی!!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانیم آدمها واقعا چ فکر میکنند...نمیتوان با آنها زندگی کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفا هست تو دلت که؛  جمع میشه... جمع میشه... جمع میشه...  همه رو که باهم میگی جنگ میشه!!