بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده:  «همه عشقی چون رومئو و ژولیت می خواهند  بدون اینکه بدانند این عشق ۳ روز دوام داشت  و جان ۶ نفر را گرفت.  "کتاب بخرید تا بيشتر بدانيد!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعف یعنی.... دلت برا خودت بسوزه... اون موقه میشی ضعیف ترین موجود دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی وسعادت..بیماری وسعادت..فقروغناساخته ذهن شماست..اسپنسر...شمابه هرانچه بیندیشیدهمان میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به کامیابی٬به کسی دل خوش کن که به او باور داری شارو نادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سالروز انقلاب توست، در من عشق کودتا میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلیلی وجود نداره که به خاطر چیزی که نمیتوانید تغییرش دهید خود را دچار استرس کنید به پیش روید و قوی تر شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک موجود در این است که  پیر شدن با او را بپذیریم . . . (آلبر کامو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند!! (1) وقتی نمی توانند در حد شما باشند... (2) وقتی چیزی که شما دارید را ندارند... (3) وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دریا بزنید و درباره ی هر چه برایتان پرسش برانگیز است٬بپرسید این عین زیرکی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزگار گفتم: چرا روی چرخ و فلک تو بعضیا بالان ... بعضیا پایین... لبخند زدو گفت: نگران نباش ... می چرخه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر به چند هزار سربازِ به مسلسل مسلح، هم مجهز باشی، تا تو دستور ندهی کسی شلیک نخواهد کرد! پس خودت توانایی هایت را به کار بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بهتره از هیچکی توقع نداشته باشی نه دوست ٬ نه آشنا و فقط روی پای خود بایستیم و هر چی باشیم بهتره تا چیزی باشیم که دیگران بهمون شاخ و برگ میدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَ من  بهـ سادگے تـصـمـیـم گـرفـتـم  تـا دوبــارهـ شــآد زنــدگـــے کــنـم : )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَمِ خــــــوب نـَـــــدآریم ،  فَقَـــــــط بـَـعضیـــــــآ کَمــــــتَر عَـــوَضــــی اَن :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمهایت بگو... اینقدر برایم رجز نخوانند... من اهل جنگ نیستم... شاعرم... خیلی بخواهم گرد و خاک کنم... شعری مینویسم! انوقت اگر توانستی مرا در اغوش نگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گاهی می گیرد گاهی می سوزد گاهی تنگ می شود و حتی گاهی... گاهی نه خیلی وقت ها می شکند خیلی وقت ها دلم می شکند اما نمیدانم چرا ؟ هنوز می تپد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده:  «همه عشقی چون رومئو و ژولیت می خواهند  بدون اینکه بدانند این عشق ۳ روز دوام داشت  و جان ۶ نفر را گرفت.  "کتاب بخرید تا بيشتر بدانيد!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعف یعنی.... دلت برا خودت بسوزه... اون موقه میشی ضعیف ترین موجود دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی وسعادت..بیماری وسعادت..فقروغناساخته ذهن شماست..اسپنسر...شمابه هرانچه بیندیشیدهمان میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به کامیابی٬به کسی دل خوش کن که به او باور داری شارو نادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سالروز انقلاب توست، در من عشق کودتا میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دلیلی وجود نداره که به خاطر چیزی که نمیتوانید تغییرش دهید خود را دچار استرس کنید به پیش روید و قوی تر شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک موجود در این است که  پیر شدن با او را بپذیریم . . . (آلبر کامو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها به سه دلیل پشت سرتان حرف میزنند!! (1) وقتی نمی توانند در حد شما باشند... (2) وقتی چیزی که شما دارید را ندارند... (3) وقتی می خواهند از سبک زندگی شما تقلید کنند اما نمی توانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دریا بزنید و درباره ی هر چه برایتان پرسش برانگیز است٬بپرسید این عین زیرکی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روزگار گفتم: چرا روی چرخ و فلک تو بعضیا بالان ... بعضیا پایین... لبخند زدو گفت: نگران نباش ... می چرخه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر به چند هزار سربازِ به مسلسل مسلح، هم مجهز باشی، تا تو دستور ندهی کسی شلیک نخواهد کرد! پس خودت توانایی هایت را به کار بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا بهتره از هیچکی توقع نداشته باشی نه دوست ٬ نه آشنا و فقط روی پای خود بایستیم و هر چی باشیم بهتره تا چیزی باشیم که دیگران بهمون شاخ و برگ میدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَ من  بهـ سادگے تـصـمـیـم گـرفـتـم  تـا دوبــارهـ شــآد زنــدگـــے کــنـم : )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَمِ خــــــوب نـَـــــدآریم ،  فَقَـــــــط بـَـعضیـــــــآ کَمــــــتَر عَـــوَضــــی اَن :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمهایت بگو... اینقدر برایم رجز نخوانند... من اهل جنگ نیستم... شاعرم... خیلی بخواهم گرد و خاک کنم... شعری مینویسم! انوقت اگر توانستی مرا در اغوش نگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گاهی می گیرد گاهی می سوزد گاهی تنگ می شود و حتی گاهی... گاهی نه خیلی وقت ها می شکند خیلی وقت ها دلم می شکند اما نمیدانم چرا ؟ هنوز می تپد !