بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش،ساده راه برو اما در برخورد با دیگران ساده نباش زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای در هم شکستن غرورت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور، میدانی دنیا با این همه چنگال تیز ، چنگی به دل نمیزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی میتواند فوق العاده باشد , اگر دیگران ما را به حال خودمان واگذارند! چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر علی شریعتی: مادرم میگفت:عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب... اما هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی تحقیر می شود که اجازه بدهد تحقیرش کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطرناك ترين نوع بشر،كسى است كه فهمش كم و اعتقادش زياد است! "آنتوان چخوف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی گمشده همه ماست مواظب باشیم اگر ان را پیدا کردیم خودمان را گم نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندکی برای رقصیدن است ، نه دویدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی اما یادشون نمیمونه براشون چکار کردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از مشکلات  تو دنیا محو میشد اگه فقط .. فقطو فقط..رو در روی هم دیگه حرف میزدیم  نه پشت سر هم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده آهنین: زمین خوردن هفت باره، و بلند شدن هشت باره است « ضرب المثل ژاپنی »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشتن از بعضیا مثه گذشتن از ی دریای طوفانی واسه آدم سخته..... . ولی من باور دارم...  . هنوزم میشه بخشید... همو..... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی هاتون رو به کسی نگید!! خودتون یادتون میره اما بقیه خوب یادشون میمونه.. تازه همیشه هم سعی میکنن یادت بیارن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها از پیری نمیمیرند...آدمها زمانی میمیرند که از همه چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غلط بودمحاسبه امتحان ! ناخواسته کسی را که عددی نبود به توان رساندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حباب ها هميشه قرباني نواي درون خودشان هستند . افكار امروز نقش مهمي در فرداي ما دارد . تكرار اشتباه ديگر اشتباه نيست . انتخاب است .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش،ساده راه برو اما در برخورد با دیگران ساده نباش زیرا سادگی ات را نشانه میگیرند برای در هم شکستن غرورت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور، میدانی دنیا با این همه چنگال تیز ، چنگی به دل نمیزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی میتواند فوق العاده باشد , اگر دیگران ما را به حال خودمان واگذارند! چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر علی شریعتی: مادرم میگفت:عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب... اما هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی تحقیر می شود که اجازه بدهد تحقیرش کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطرناك ترين نوع بشر،كسى است كه فهمش كم و اعتقادش زياد است! "آنتوان چخوف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی گمشده همه ماست مواظب باشیم اگر ان را پیدا کردیم خودمان را گم نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ تند زندکی برای رقصیدن است ، نه دویدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی اما یادشون نمیمونه براشون چکار کردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از مشکلات  تو دنیا محو میشد اگه فقط .. فقطو فقط..رو در روی هم دیگه حرف میزدیم  نه پشت سر هم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اراده آهنین: زمین خوردن هفت باره، و بلند شدن هشت باره است « ضرب المثل ژاپنی »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشتن از بعضیا مثه گذشتن از ی دریای طوفانی واسه آدم سخته..... . ولی من باور دارم...  . هنوزم میشه بخشید... همو..... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی هاتون رو به کسی نگید!! خودتون یادتون میره اما بقیه خوب یادشون میمونه.. تازه همیشه هم سعی میکنن یادت بیارن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها از پیری نمیمیرند...آدمها زمانی میمیرند که از همه چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غلط بودمحاسبه امتحان ! ناخواسته کسی را که عددی نبود به توان رساندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حباب ها هميشه قرباني نواي درون خودشان هستند . افكار امروز نقش مهمي در فرداي ما دارد . تكرار اشتباه ديگر اشتباه نيست . انتخاب است .