بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان اب جوشی که سیب زمینی را نرم میکند تخم مرغ را سفت میکند مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست مهم این است که درون خو چی داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوستان واقعی گردیم باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم . (تولستوی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت عمر دست تو نيست اما نحوه ي گذشت ان كاملا به تو بستگي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاي اينكه سعي الكي براي تغيير جهت باد كني مسير كشتي ات را عوض كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونيد شبانه روز چند دقيقس؟ ١٤٤٠ دقيقه! فقط چندبار و هربار فقط يك دقيقه در هر شبانه روز يك اقدام مناسب و هدفمند ميتونه زندگيتونو متحول كنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر رفتني اشك نريز. و با هر امدني لبخند نزن. شايد انكه رفته باز گرددو شايد انكه امده برود. انقدر محكم و مقتدر باش كه با بنيان سست محبت ها و بي مهري ها نلرزي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــِـــی دُنـیــــــــــــ‌آ★  ← نـــــــــآمَردَم اَگِـ‌ه بـآ صِـ‌دآی خـَنـدَم→ نـَرَقـصـوْنـَمـِتْ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا به خود یقین دارند در حالی که دانایان سرشار از شک و تردید اند برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بازی های محبوب هموطن هامون بازی با آبروی مردمه  متاسفانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه براى فرداى بهتر تلاش ميكنيم ولى وقتى فردا مياد به فردا بهترى مى انديشيم...! پس بگذار امروز بهترى داشته باشيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لذتی زحمتی دارد و هر زحمتی لذتی به دنبال خود می آورد.بنگر که کدامین را انتخاب میکنی! به فکر آینده ای یا فردایت را فدای امروز خواهی کرد.لحظه ای تامل دنیایی دیگر رقم خواهد زد! دنیل.آر.آر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

●●هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دوبار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک "انتخاب" است●●

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی" یک نفر " نباشد که با تمام وجودش درکت کند , انتظاری نداشته باش که بتوانی دنیا را درک کنی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لباس کهنه ات خجالت نکش... از افکار کهنه ات شرمنده باش... بچه ها سال خوبی داشته باشید :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر عقاید کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد "رومن گارسی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل جوامع امروز این است که به جای اینکه دانش آموزان را مشتاق به یادگیری کنیم مجبور به یادگیری میکنیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان اب جوشی که سیب زمینی را نرم میکند تخم مرغ را سفت میکند مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست مهم این است که درون خو چی داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دوستان واقعی گردیم باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم . (تولستوی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشت عمر دست تو نيست اما نحوه ي گذشت ان كاملا به تو بستگي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاي اينكه سعي الكي براي تغيير جهت باد كني مسير كشتي ات را عوض كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونيد شبانه روز چند دقيقس؟ ١٤٤٠ دقيقه! فقط چندبار و هربار فقط يك دقيقه در هر شبانه روز يك اقدام مناسب و هدفمند ميتونه زندگيتونو متحول كنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر رفتني اشك نريز. و با هر امدني لبخند نزن. شايد انكه رفته باز گرددو شايد انكه امده برود. انقدر محكم و مقتدر باش كه با بنيان سست محبت ها و بي مهري ها نلرزي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــِـــی دُنـیــــــــــــ‌آ★  ← نـــــــــآمَردَم اَگِـ‌ه بـآ صِـ‌دآی خـَنـدَم→ نـَرَقـصـوْنـَمـِتْ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا به خود یقین دارند در حالی که دانایان سرشار از شک و تردید اند برتراند راسل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بازی های محبوب هموطن هامون بازی با آبروی مردمه  متاسفانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه براى فرداى بهتر تلاش ميكنيم ولى وقتى فردا مياد به فردا بهترى مى انديشيم...! پس بگذار امروز بهترى داشته باشيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لذتی زحمتی دارد و هر زحمتی لذتی به دنبال خود می آورد.بنگر که کدامین را انتخاب میکنی! به فکر آینده ای یا فردایت را فدای امروز خواهی کرد.لحظه ای تامل دنیایی دیگر رقم خواهد زد! دنیل.آر.آر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

●●هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دوبار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک "انتخاب" است●●

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی" یک نفر " نباشد که با تمام وجودش درکت کند , انتظاری نداشته باش که بتوانی دنیا را درک کنی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لباس کهنه ات خجالت نکش... از افکار کهنه ات شرمنده باش... بچه ها سال خوبی داشته باشید :)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر عقاید کسی احمقانه تر باشد کمتر باید با او مخالفت کرد "رومن گارسی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل جوامع امروز این است که به جای اینکه دانش آموزان را مشتاق به یادگیری کنیم مجبور به یادگیری میکنیم.