بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه باطن زندگی خویش را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکن..............((لئون تولستوی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که کاري نميکند "اشتباه نميکند" ... و کسي که اشتباه نميکند "چيزي ياد نميگيرد" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى فاصله ى بين اذان تا نماز است.مراقب باش زياد وقت ندارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل سیگار است... روشن ک شد بکشی یا نکشی تا انتها میسوزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان،ترانه آدمی است.قناري بی ترانه می میرد و آدمی بی ایمان . از کتاب" بالهایت راکجاجاگذاشتی؟"نویسنده عرفان نظر آهاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید از دوردست زیبا به نظر می رسد! هرچقدر نزدیکش شوی وجودت را به سخره میگیرد و شعله هایش درهم میشکندت تا وجودت سوزان گردد! این همان تفسیر عشق است!!! یادمان باشد پایان هر شعله ای خاموشی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن برای زنی که دوستش داری از زندگی کردن با او راحتتر است...! لرد بایرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين دشمن هر کشوري جهل مردمان آن است .(کوروش کبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی ناامید نیستم ،زیرا خدایی که به خاطر لبخند گل ها آسمان را  می گریاند حتما به خاطر لبخند من هم کاری خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دى که گذشت هيچ از او ياد مکن فردا که نيامده است,فرياد مکن بر نامده و گذشته بنياد مکن حالى خوش باش و عمر بر باد مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به کسی تکیه کن که دوست داشته باشه  نه اینکه تو دوسش داشته باشی اخه اونی که دوست داره تکیه گاهش خیلی محکم تر از اونیه که دوسش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال كردن گذشته مانند دويدن دنبال باد است. فقط به آينده بنگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـى … دلـت”بـه راه” نیسـت !! ولـى سـر بـه راهـى … خـودت را میـزنـى بـه “آن راه” و میـروى … و همـه ، چـه خـوش بـاورانـه فکـر میکننـد … کـه تــــو … “روبـراهـى”….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی رو که نمی تونی بدست بیاری فراموش کن  اونی رو که نمی تونی فراموش کنی بدست بیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوشمن دانش جهل نیست. . . . . . توهم دانستن است. استیون هاوکینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كودك مي مانم چون در كودكي به خدا نزديكتر بودم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه باطن زندگی خویش را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکن..............((لئون تولستوی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسي که کاري نميکند "اشتباه نميکند" ... و کسي که اشتباه نميکند "چيزي ياد نميگيرد" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى فاصله ى بين اذان تا نماز است.مراقب باش زياد وقت ندارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل سیگار است... روشن ک شد بکشی یا نکشی تا انتها میسوزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان،ترانه آدمی است.قناري بی ترانه می میرد و آدمی بی ایمان . از کتاب" بالهایت راکجاجاگذاشتی؟"نویسنده عرفان نظر آهاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید از دوردست زیبا به نظر می رسد! هرچقدر نزدیکش شوی وجودت را به سخره میگیرد و شعله هایش درهم میشکندت تا وجودت سوزان گردد! این همان تفسیر عشق است!!! یادمان باشد پایان هر شعله ای خاموشی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن برای زنی که دوستش داری از زندگی کردن با او راحتتر است...! لرد بایرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين دشمن هر کشوري جهل مردمان آن است .(کوروش کبير)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی ناامید نیستم ،زیرا خدایی که به خاطر لبخند گل ها آسمان را  می گریاند حتما به خاطر لبخند من هم کاری خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دى که گذشت هيچ از او ياد مکن فردا که نيامده است,فرياد مکن بر نامده و گذشته بنياد مکن حالى خوش باش و عمر بر باد مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به کسی تکیه کن که دوست داشته باشه  نه اینکه تو دوسش داشته باشی اخه اونی که دوست داره تکیه گاهش خیلی محکم تر از اونیه که دوسش داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال كردن گذشته مانند دويدن دنبال باد است. فقط به آينده بنگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـى … دلـت”بـه راه” نیسـت !! ولـى سـر بـه راهـى … خـودت را میـزنـى بـه “آن راه” و میـروى … و همـه ، چـه خـوش بـاورانـه فکـر میکننـد … کـه تــــو … “روبـراهـى”….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی رو که نمی تونی بدست بیاری فراموش کن  اونی رو که نمی تونی فراموش کنی بدست بیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوشمن دانش جهل نیست. . . . . . توهم دانستن است. استیون هاوکینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كودك مي مانم چون در كودكي به خدا نزديكتر بودم