بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است… به زمینت می کوبند… سر پول عشقت را می فروشند… به خیانت می گویند تفکر اروپایی… اگر عاشق باشی فکر می کنند احمقی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درد را احساس کردی زنده ای..... اما اگر درد دیگران را احساس کردی انسانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـر ساقه ی ما اســیر خرمنکوب است یا سمت جنوب باز هم آشــوب است  یک توده ی خاک است  خودش خواهد رفت ! تهـــ ران ! تو بخواب حال ماها خوب است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دررقابت باهیچکس جزخودم نمی باشم هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام «بیل گیتس»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شما را با اندوخته هايتان نمي سنجند، بلكه ملاك سنجش، بخشايش و ازخودگذشتگي شماست. وين داير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید . گذاشتو از سر خط شروع کرد. ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترین شکل نادانی هنگامی است که چیزی را انکار کنی که درباره آن چیزی نمی دانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد ها در آرامش رشد می کنند و شخصیت ها در چالش ها" بهترین خودت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر نمیشوم در حال زندگی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی منم مثل تو نگاه میکردم ... یه روزی هم به تو نگاه میکنند ... همانطور که به من نگاه میکنی ..! نوشته روی قبر دکتر شریفی ( پارس آباد مغان )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است .. هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است .. هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر می گردد ... ( دکتر حسابی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﯾﺪ؟! ؟ ! ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻳﻜﻰ، ﻛﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ! ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ... ﺳﻘﻒ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﻣﺎ، ﻛﻒ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکارت: مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن‌ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ” ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﯾﯽ ” ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻑ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ... (ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فقط آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است ، نه غرق شدن برای تغییر دادن, اول باید باور کرد باید باور کرد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است… به زمینت می کوبند… سر پول عشقت را می فروشند… به خیانت می گویند تفکر اروپایی… اگر عاشق باشی فکر می کنند احمقی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درد را احساس کردی زنده ای..... اما اگر درد دیگران را احساس کردی انسانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـر ساقه ی ما اســیر خرمنکوب است یا سمت جنوب باز هم آشــوب است  یک توده ی خاک است  خودش خواهد رفت ! تهـــ ران ! تو بخواب حال ماها خوب است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دررقابت باهیچکس جزخودم نمی باشم هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام «بیل گیتس»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شما را با اندوخته هايتان نمي سنجند، بلكه ملاك سنجش، بخشايش و ازخودگذشتگي شماست. وين داير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید . گذاشتو از سر خط شروع کرد. ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترین شکل نادانی هنگامی است که چیزی را انکار کنی که درباره آن چیزی نمی دانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد ها در آرامش رشد می کنند و شخصیت ها در چالش ها" بهترین خودت باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیر نمیشوم در حال زندگی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی منم مثل تو نگاه میکردم ... یه روزی هم به تو نگاه میکنند ... همانطور که به من نگاه میکنی ..! نوشته روی قبر دکتر شریفی ( پارس آباد مغان )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است .. هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است .. هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر می گردد ... ( دکتر حسابی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﯾﺪ؟! ؟ ! ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻳﻜﻰ، ﻛﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ! ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺷﺒﯿﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ... ﺳﻘﻒ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﻣﺎ، ﻛﻒ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻳﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکارت: مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن‌ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ” ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﯾﯽ ” ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺻﺮﻑ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ... (ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فقط آب تنی کردن در حوضچه ی اکنون است ، نه غرق شدن برای تغییر دادن, اول باید باور کرد باید باور کرد..