بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد سرم را بگذارم روی زانوهایم و زار زار گریه کنم، اما افسوس که زخم هایم زیاد تر و عمیق تر از آنند که با بوس های مادرم خوب شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرفت دیگران به این معنا نیست که تو پیشرفت کرده ای پس بیهوده در پی ضربه زدن نباش  برای خود بکوش نه برای پسرفت دیگران. برفی که آب می شود و سنگی از دل آن نمایان شود به معنای پیشرفت سنگ نیست.*ویلت رلیئنس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها به جای جر و بحث کردن  فقط به طرف نگاه میکنم و تعجب میکنم که این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی چطور تو کله ی به این کوچیکی جا شده!!!! "آل پاچینو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان... . . سرچشمه سوتفاهم هاست... *آنتوان دوسنت اگزوپری_شازده کوچولو*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمان حال زندگی کن  که بر نمیگردد نمی آیند  و آینده شاید نیاید ... گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو کس با زبان دلم آشنا نیست  چه بهتر که از شکوه خاموش باشم  چو یاری مــرا نـیـست ، بـهـتـر کـه از یـاد یـاران فـرامـوش بـاشـم  دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسرت را قبل از ازدواج بیازما نه یکبار, بارها.. اما بعد از ازدواج آزمایشش نکن! در آزمونها همراهیش کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیز لذتی احساس میکنیم. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<<مهمترین روزهای زندگیت ، روزیست که به دنیا میایی و دیگری روزیست که دلیلش رو متوجه میشی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال گردو  چون میدونی وقتی میزنی تو سرش میدونه که میخوای بشکونیش  ولی کاش ادم ها هم میدونستن کی میخواد بشکوندشون  تا این همه دو رویی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــم کــم دارمـ میفهــمم تنــها کسی کـه فقط باید برنــامه هات واسه [لبــخند] زدن اون باشه خداســـت ... |همین|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیز است اما  . . . انسان همیشه به تکیه گاهش پشت میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مرتكب اشتباهي نشده اكتشافي هم نكرده اس گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه از تو انتقاد نکنند.. نه کاری بکن  نه حرفی بزن  نه کسی باش  البرت هوبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فداکاری یکجانبه سنگین ترین تحقیرها است....! " دکتر شریعتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم می خواهد سرم را بگذارم روی زانوهایم و زار زار گریه کنم، اما افسوس که زخم هایم زیاد تر و عمیق تر از آنند که با بوس های مادرم خوب شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسرفت دیگران به این معنا نیست که تو پیشرفت کرده ای پس بیهوده در پی ضربه زدن نباش  برای خود بکوش نه برای پسرفت دیگران. برفی که آب می شود و سنگی از دل آن نمایان شود به معنای پیشرفت سنگ نیست.*ویلت رلیئنس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها به جای جر و بحث کردن  فقط به طرف نگاه میکنم و تعجب میکنم که این حجم وسیع بی عقلی و نفهمی چطور تو کله ی به این کوچیکی جا شده!!!! "آل پاچینو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان... . . سرچشمه سوتفاهم هاست... *آنتوان دوسنت اگزوپری_شازده کوچولو*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمان حال زندگی کن  که بر نمیگردد نمی آیند  و آینده شاید نیاید ... گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو کس با زبان دلم آشنا نیست  چه بهتر که از شکوه خاموش باشم  چو یاری مــرا نـیـست ، بـهـتـر کـه از یـاد یـاران فـرامـوش بـاشـم  دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسرت را قبل از ازدواج بیازما نه یکبار, بارها.. اما بعد از ازدواج آزمایشش نکن! در آزمونها همراهیش کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیز لذتی احساس میکنیم. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<<مهمترین روزهای زندگیت ، روزیست که به دنیا میایی و دیگری روزیست که دلیلش رو متوجه میشی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال گردو  چون میدونی وقتی میزنی تو سرش میدونه که میخوای بشکونیش  ولی کاش ادم ها هم میدونستن کی میخواد بشکوندشون  تا این همه دو رویی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــم کــم دارمـ میفهــمم تنــها کسی کـه فقط باید برنــامه هات واسه [لبــخند] زدن اون باشه خداســـت ... |همین|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم انگیز است اما  . . . انسان همیشه به تکیه گاهش پشت میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مرتكب اشتباهي نشده اكتشافي هم نكرده اس گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه از تو انتقاد نکنند.. نه کاری بکن  نه حرفی بزن  نه کسی باش  البرت هوبارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" فداکاری یکجانبه سنگین ترین تحقیرها است....! " دکتر شریعتی