بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس که به یار و همراه بد گرفتار میشه،پدرم بهش میگه :«خدا بهت صبر بده..» پایان نمازش هم میگه:«خدایا،تو به خودت صبر بده..»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سرنوشت انسانها قبل از مرگشان به پایان میرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی هرکی زدیم رفت بزنیم به سلامیته غم… شاید اونم رفت! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید فقط لبخند بزنی و در شوی.... بگذار خیال کنند نفهمیدی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزش شلاقی که بیدارم کند بهتر از نوازش دستی ست که خوابم کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که از خود میرنجانیم مثل . . . ساعت هایی هستند که صبح دلسوزانه زنگ میزنند...  و ما درمیان خواب و بیداری برسرشان میکوبیم... بعد میفهمیم که خیلی دیرشده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یه زمین داشت ، توش برج ساخت..... یکی یه زمین داشت ، توش کشاورزی کرد...... یکی یه زمین داشت ، ......توش قبر کَند مُرد........ (مهران مدیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـی هـــا هستند که : بی غذا ، دوماه دوام می آورند ؛ بی آب ، دو هفته ؛ بی هوا ، چند دقیقه ؛ و امـــــــــا بی " وجـــــدان " خـــــــــیلی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانی به مردم " خدمتی " بکنی.....برو تا " خیانتی " نکنی.....! "دکتر شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای ساختن زندگی که دوست دارید وقت نگذارید ، در نهایت مجبور خواهید شد وقت زیادی را صرف رویارویی زندگی ای کنید که هیچ علاقه ای به آن ندارید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدر هم که دور باشی  شب که ماه میتابد کنارپنجره بیاوخوب نگاه کن دلم خوش است جایی را می بینم که توهم نگاه می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه را چنان با شکوه زندگی کن که گویی واپسین لحظه زندگیت است و کسی چه میداند؟! شاید که واپسین لحظه باشد….! (اوشو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین به تکبر راه مرو که نمیتوانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوه ها نمیرسد .... اسرا آیه 37

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم را داشتم کار های دیروزم را نمی کردم ولی اگر کار های دیروزم را نمی کردم عقل امروزم را نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایمان نباشیم ما اولین بار است که بندگی اش را میکنیم ولی او قرن هاست که خداییی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که طلوع افتاب را ببیند هیچوقت به سوی دیدن غروب ان نمی رود چون زیبایی اصلی در تولد انسان هاست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس که به یار و همراه بد گرفتار میشه،پدرم بهش میگه :«خدا بهت صبر بده..» پایان نمازش هم میگه:«خدایا،تو به خودت صبر بده..»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سرنوشت انسانها قبل از مرگشان به پایان میرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی هرکی زدیم رفت بزنیم به سلامیته غم… شاید اونم رفت! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید فقط لبخند بزنی و در شوی.... بگذار خیال کنند نفهمیدی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزش شلاقی که بیدارم کند بهتر از نوازش دستی ست که خوابم کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی که از خود میرنجانیم مثل . . . ساعت هایی هستند که صبح دلسوزانه زنگ میزنند...  و ما درمیان خواب و بیداری برسرشان میکوبیم... بعد میفهمیم که خیلی دیرشده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یه زمین داشت ، توش برج ساخت..... یکی یه زمین داشت ، توش کشاورزی کرد...... یکی یه زمین داشت ، ......توش قبر کَند مُرد........ (مهران مدیری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـی هـــا هستند که : بی غذا ، دوماه دوام می آورند ؛ بی آب ، دو هفته ؛ بی هوا ، چند دقیقه ؛ و امـــــــــا بی " وجـــــدان " خـــــــــیلی ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانی به مردم " خدمتی " بکنی.....برو تا " خیانتی " نکنی.....! "دکتر شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای ساختن زندگی که دوست دارید وقت نگذارید ، در نهایت مجبور خواهید شد وقت زیادی را صرف رویارویی زندگی ای کنید که هیچ علاقه ای به آن ندارید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدر هم که دور باشی  شب که ماه میتابد کنارپنجره بیاوخوب نگاه کن دلم خوش است جایی را می بینم که توهم نگاه می کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه را چنان با شکوه زندگی کن که گویی واپسین لحظه زندگیت است و کسی چه میداند؟! شاید که واپسین لحظه باشد….! (اوشو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین به تکبر راه مرو که نمیتوانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوه ها نمیرسد .... اسرا آیه 37

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروزم را داشتم کار های دیروزم را نمی کردم ولی اگر کار های دیروزم را نمی کردم عقل امروزم را نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایمان نباشیم ما اولین بار است که بندگی اش را میکنیم ولی او قرن هاست که خداییی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که طلوع افتاب را ببیند هیچوقت به سوی دیدن غروب ان نمی رود چون زیبایی اصلی در تولد انسان هاست.