بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یاد بگیرم که گاهی یک شوخی ساده برای خانم‌ها از هزار فحش و نا سزا، سهمگین‌تره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها و امواج همیشه موافق ناخدای توانا جریان می یابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای پر رنگ امروز یک دشمن زیاد است رضا گلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه مي خواهد روزي پريدن را بياموزد، نخست بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن را ياد بگيرد. پرواز را با پرواز آغاز نمي كنند. نيچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خیانت همیشه در اوج اعتماد می باشد … ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♫ شــایـستــه ♫ مــا باخــتیم قــبول .... اما آنها که بــردند هــنوز به باخــت مــا نرســیده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای ترسو هیچگاه شروع نمی کنند. انسانهای ضعیف هیچگاه کارشان را به پایان نمی رسانند. اما افراد موفق(برنده) هیچگاه کنار نمی کشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هر چشم بسته ای  خواب است نه هر چشم بازی  بینا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیارند رویاپروران تنبلی که در دنیایی خیالی زندگی می کنند،اوقاتشان صرف رویا بافی می شود و به این ترتیب زندگیشان به«رویای بیداری»تبدیل می گردد. ا.ر.لوریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس به خرد و خردمندی نرسد مگر آن را در خود جستجو کند. انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیدونی (دوســـتـ اجتــماعیــ )ینِیـ چیـ؟ ینیــ ل ا ش ـی بازیـــ بهـ شیــوهـ مدرنــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست. " , آلبرکامو ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی نیست ترجمه ام کند ; شاید خطوط روحم ناخواناست خدایا .. تو مرا بخوان ... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♫ شــایـستــه ♫ نگران فــردایت نباش! ما اولیــن بار است که بنــدگی میکنیم  ولی او قــرن هاست که خــدایی میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلـط است این تفـــــکر که بپنـداریم، زندگــــــی می گذرد!  زندگــــی می مـــاند؛  مــــــــن و تــــــــو می گـذریم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یاد بگیرم که گاهی یک شوخی ساده برای خانم‌ها از هزار فحش و نا سزا، سهمگین‌تره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادها و امواج همیشه موافق ناخدای توانا جریان می یابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیای پر رنگ امروز یک دشمن زیاد است رضا گلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه مي خواهد روزي پريدن را بياموزد، نخست بايد ايستادن، راه رفتن، دويدن و بالارفتن را ياد بگيرد. پرواز را با پرواز آغاز نمي كنند. نيچه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان خیانت همیشه در اوج اعتماد می باشد … ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♫ شــایـستــه ♫ مــا باخــتیم قــبول .... اما آنها که بــردند هــنوز به باخــت مــا نرســیده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای ترسو هیچگاه شروع نمی کنند. انسانهای ضعیف هیچگاه کارشان را به پایان نمی رسانند. اما افراد موفق(برنده) هیچگاه کنار نمی کشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هر چشم بسته ای  خواب است نه هر چشم بازی  بینا!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بسیارند رویاپروران تنبلی که در دنیایی خیالی زندگی می کنند،اوقاتشان صرف رویا بافی می شود و به این ترتیب زندگیشان به«رویای بیداری»تبدیل می گردد. ا.ر.لوریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس به خرد و خردمندی نرسد مگر آن را در خود جستجو کند. انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیدونی (دوســـتـ اجتــماعیــ )ینِیـ چیـ؟ ینیــ ل ا ش ـی بازیـــ بهـ شیــوهـ مدرنــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست. " , آلبرکامو ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی نیست ترجمه ام کند ; شاید خطوط روحم ناخواناست خدایا .. تو مرا بخوان ... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♫ شــایـستــه ♫ نگران فــردایت نباش! ما اولیــن بار است که بنــدگی میکنیم  ولی او قــرن هاست که خــدایی میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلـط است این تفـــــکر که بپنـداریم، زندگــــــی می گذرد!  زندگــــی می مـــاند؛  مــــــــن و تــــــــو می گـذریم ...