بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا….! طاقت ِ من را با طاق ِ آسمانت اشتباه گرفته اى… این پیمانه، سال هاست که پُر شده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم،زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگاه که مرگم فرابرسد کسی که باید بمیرد منم... پس بگذار آنطور که می خواهم زندگی کنم... (جیمی هندریکس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستند  از آفتاب یاد بگیرند که بی دریغ باشند در دردها و شادیهایشان حتی با نان خشکشان و کاردهایشان را  جز از برایِ قسمت کردن بیرون نیاورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مثل گاو گنده باشی میدوشنت،اگه مثل خر قوی باشی بارت میکنن،اگه مثل است دونده باشی سوارت میشن،اما فقط از فهمیدن تو است که میترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر بلوغ را مسخره کردیم که افسرده به کودکی می اندیشد و پیر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: ز : زجر ن : نداری د : درد گ : گمراهی ی : یأس این یعنی ۵ بخش از عمر ما بنام زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختی که با ضربات محکم تبر نمی افتد ، با حرکت باد می افتد هر چیزی راه حلی دارد ! "یک دیالوگ خیلی قشنگ از فیلمی ک یادم نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی چرا آدم وقتی بزرگ می شه به جای مداد با خودکار می نویسه؟ برای این که یاد بگیره هر اشتباهی پاک نمی شه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه اونایی که سنی ندارن اما روزگار دلشونو بدجور پیر کرده....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروز را داشتیم کار های دیروز را نمیکردیم  ولی اگر کار های دیروز را نمیکردیم عقل امروز را نداشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اندیشه کردن اینکه چه گویم، بــه از پشیمانی خوردن که چرا گفتم... " , سعدی ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانواده ای که بزرگترها کوچک شوند، کوچک تر ها نمی توانند بزرگ شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شکل مالکیت دوست داشتن ... و بدترین شکل دوست داشتن مالکیت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قدر زمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. "  , گالیله ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا یه حرف آدم رو صد تا هم میزارن روش میگن همونا از یه حرف آدم صد جور نتیجه گیری میکنن! هعی خدا نصیب هیشکی نکنه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا….! طاقت ِ من را با طاق ِ آسمانت اشتباه گرفته اى… این پیمانه، سال هاست که پُر شده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم،زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگاه که مرگم فرابرسد کسی که باید بمیرد منم... پس بگذار آنطور که می خواهم زندگی کنم... (جیمی هندریکس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میتوانستند  از آفتاب یاد بگیرند که بی دریغ باشند در دردها و شادیهایشان حتی با نان خشکشان و کاردهایشان را  جز از برایِ قسمت کردن بیرون نیاورند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مثل گاو گنده باشی میدوشنت،اگه مثل خر قوی باشی بارت میکنن،اگه مثل است دونده باشی سوارت میشن،اما فقط از فهمیدن تو است که میترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر بلوغ را مسخره کردیم که افسرده به کودکی می اندیشد و پیر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی: ز : زجر ن : نداری د : درد گ : گمراهی ی : یأس این یعنی ۵ بخش از عمر ما بنام زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختی که با ضربات محکم تبر نمی افتد ، با حرکت باد می افتد هر چیزی راه حلی دارد ! "یک دیالوگ خیلی قشنگ از فیلمی ک یادم نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی چرا آدم وقتی بزرگ می شه به جای مداد با خودکار می نویسه؟ برای این که یاد بگیره هر اشتباهی پاک نمی شه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه اونایی که سنی ندارن اما روزگار دلشونو بدجور پیر کرده....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عقل امروز را داشتیم کار های دیروز را نمیکردیم  ولی اگر کار های دیروز را نمیکردیم عقل امروز را نداشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اندیشه کردن اینکه چه گویم، بــه از پشیمانی خوردن که چرا گفتم... " , سعدی ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانواده ای که بزرگترها کوچک شوند، کوچک تر ها نمی توانند بزرگ شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شکل مالکیت دوست داشتن ... و بدترین شکل دوست داشتن مالکیت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قدر زمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. "  , گالیله ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا یه حرف آدم رو صد تا هم میزارن روش میگن همونا از یه حرف آدم صد جور نتیجه گیری میکنن! هعی خدا نصیب هیشکی نکنه!