بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( مهمترین نقطه شادی آنست که انسانها از آنچه که هستند خوشحالند !! ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست به اونی باشه که حواسش به"تو"هست نه اونی که حواسش به‏"‏همه‏" هست....‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنچه که گذشت از آنچه که شکست از آنچه که نشد از آنچه که ریخت حسرت نخور زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﺸﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﻧﺪ؛ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﺗﺎ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارید همین الان انجام بدید گاهی اوقات “بعد” ، میشود “هرگز” ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﭙﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭﻟﯽﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﻡ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺪﻣﻢ ﺧﺪﺍ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه مثل این می مونه که یه ظرف شیشه ای رو بشکنیم  توبه هم مثل این می مونه که همون ظرف شکسته رو با چسب درست کنیم  یادمان باشد" دلی که شکست دیگه شکست "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان به مقام يا دارايي او بستگي ندارد، خوشبختي، تنها به انديشه ي او بستگي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يابه اندازه ي بزرکي آرزوهايت تلاش کن يابه اندازه ي بزرکي تلاشت آرزوکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ; ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯﭘﺲ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺑﻴﺎﻳﻨﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یک تغییر بزرگ این ما هستیم که باید تغییر کنیم نه چیزی دیگر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که "ای کاش" تکیه کلام پیریت نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که چشم ها را خیس نمیکنند، زودتر به استخوان میرسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودخواهم ، بی حوصلم و یکم نا امنم.اشتباه میکنم ،خارج از کنترلم و گاهی اوقات تحمل کردنم سخته. اما اگه نمیتونی در بدترین شرایطم تحملم کنی ،مطمئن باش لیاقت همراهی تو بهترین شرایطمو نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا راضین به رضای خدا چون غیر از این چاره ای ندارن. وگرنه به خیلی چیزای دیگه هم راضین ولی دستشون بهش نمیرسه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم دانه ازدوش مورچه انداخت...مورچه دوباره دانه اش رابه دوش کشید...وروکردبه خداوگفت..گاهی یادم میرودکه هستی..کاش نسیم بیشتربوزد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( مهمترین نقطه شادی آنست که انسانها از آنچه که هستند خوشحالند !! ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست به اونی باشه که حواسش به"تو"هست نه اونی که حواسش به‏"‏همه‏" هست....‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنچه که گذشت از آنچه که شکست از آنچه که نشد از آنچه که ریخت حسرت نخور زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﺸﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﻧﺪ؛ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﺗﺎ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارید همین الان انجام بدید گاهی اوقات “بعد” ، میشود “هرگز” ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﭙﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭﻟﯽﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﻡ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺪﻣﻢ ﺧﺪﺍ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه مثل این می مونه که یه ظرف شیشه ای رو بشکنیم  توبه هم مثل این می مونه که همون ظرف شکسته رو با چسب درست کنیم  یادمان باشد" دلی که شکست دیگه شکست "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان به مقام يا دارايي او بستگي ندارد، خوشبختي، تنها به انديشه ي او بستگي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يابه اندازه ي بزرکي آرزوهايت تلاش کن يابه اندازه ي بزرکي تلاشت آرزوکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ; ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯﭘﺲ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺑﻴﺎﻳﻨﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای یک تغییر بزرگ این ما هستیم که باید تغییر کنیم نه چیزی دیگر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که "ای کاش" تکیه کلام پیریت نشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که چشم ها را خیس نمیکنند، زودتر به استخوان میرسند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خودخواهم ، بی حوصلم و یکم نا امنم.اشتباه میکنم ،خارج از کنترلم و گاهی اوقات تحمل کردنم سخته. اما اگه نمیتونی در بدترین شرایطم تحملم کنی ،مطمئن باش لیاقت همراهی تو بهترین شرایطمو نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا راضین به رضای خدا چون غیر از این چاره ای ندارن. وگرنه به خیلی چیزای دیگه هم راضین ولی دستشون بهش نمیرسه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم دانه ازدوش مورچه انداخت...مورچه دوباره دانه اش رابه دوش کشید...وروکردبه خداوگفت..گاهی یادم میرودکه هستی..کاش نسیم بیشتربوزد