بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدولف هیتلر:من گروهی از یهودی هارا زنده میگذارم تا نسل های بعدی بدانند این ها چجور آدم هایی هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتـی "تــوبــيـخ را بــا "تــمــجـيـد" پـایـان مـی دهـيد، افـراد دربــاره رفـتـار و عــمــلــکـرد" خــود "فــکــر مـی کــنـنـد، نـه رفــتــار و عـمــلـکـرد شــمـا! "کـورش کــبـیـر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما میگویند که " همیشه راهی هست" حتی در دل سنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا نادان را می شناسد زیرا روزی خود نادان بوده است ولی نادان دانا را نمی شناسد زیرا هیچوقت دانا نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش مانعی است در برابر آگاهی ، دانش را به سویی افکن ، آگاهی شکوفا خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخطارها زنگ ندارند.....گاهی سکوت اخرین اخطاراست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تا از چند تا رفیق بد زخم رفاقت نخوره هیچ وقت یه رفیق خوب گیرش نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل فوتبال می مونه! وقتی جلوتو گرفتن و چاره ای نداری پاس میدی... اما در حقیقت اونی که بیشتر پاس میده برنده ست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مملکتی ک ارزش زن ب زیبایی و ارزش مرد ب دارایی است دنبال اندیشه و انسانیت نگردید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است امن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است (توماس ادیسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لئو تولستوي: وقتي وارد جايي ميشوي لباست معرف توست ،وقتي ميروي حرفهايت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زنان سرزمینم می فهمیدند باید عروس بود نه عروسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارماراببین مرغمان یک پادارد هیچ  گاومان هم هروز می زاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهــن مُنحَرفـــ  نَتیجه ی تَجــربه های کَثیفـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت 3 بعدازظهر برای انجام هر کاری، یا زیادی دیر است یا زیادی زود... ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش جوک گفتن من این است که"واقعیت"را بگویم. واقعیت"خنده دار"ترین لطیفه دنیاست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدولف هیتلر:من گروهی از یهودی هارا زنده میگذارم تا نسل های بعدی بدانند این ها چجور آدم هایی هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتـی "تــوبــيـخ را بــا "تــمــجـيـد" پـایـان مـی دهـيد، افـراد دربــاره رفـتـار و عــمــلــکـرد" خــود "فــکــر مـی کــنـنـد، نـه رفــتــار و عـمــلـکـرد شــمـا! "کـورش کــبـیـر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تونل ها به ما میگویند که " همیشه راهی هست" حتی در دل سنگ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا نادان را می شناسد زیرا روزی خود نادان بوده است ولی نادان دانا را نمی شناسد زیرا هیچوقت دانا نبوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش مانعی است در برابر آگاهی ، دانش را به سویی افکن ، آگاهی شکوفا خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخطارها زنگ ندارند.....گاهی سکوت اخرین اخطاراست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تا از چند تا رفیق بد زخم رفاقت نخوره هیچ وقت یه رفیق خوب گیرش نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل فوتبال می مونه! وقتی جلوتو گرفتن و چاره ای نداری پاس میدی... اما در حقیقت اونی که بیشتر پاس میده برنده ست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مملکتی ک ارزش زن ب زیبایی و ارزش مرد ب دارایی است دنبال اندیشه و انسانیت نگردید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است امن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است (توماس ادیسون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لئو تولستوي: وقتي وارد جايي ميشوي لباست معرف توست ،وقتي ميروي حرفهايت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زنان سرزمینم می فهمیدند باید عروس بود نه عروسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارماراببین مرغمان یک پادارد هیچ  گاومان هم هروز می زاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهــن مُنحَرفـــ  نَتیجه ی تَجــربه های کَثیفـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت 3 بعدازظهر برای انجام هر کاری، یا زیادی دیر است یا زیادی زود... ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش جوک گفتن من این است که"واقعیت"را بگویم. واقعیت"خنده دار"ترین لطیفه دنیاست.