بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا هر چقدر کمتر از زندگی و گذشته ی طرفتون بدونید بهتره.... خیلی بهتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـا عـِشقو بـا یـِکی تـَمرین میکـنن بـَعد رو یـِکی دیگـِه اِجـرا میکـُنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریابید: آنکه تسلیم خداوند است همه چیزتسلیم اوست. پاراماهانسا یوگاناندا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران راه به خوشبختی می رسد..اگر یکی از آنها مسدود شد راه دیگری را انتخاب کنید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است که نویسنده‌اش مشخص نیست!  آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟ فکرشو بکنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند.. سطر اول زندگی همیشه این است: **"خدا همیشه با ماست"** پس بخوانش با لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان اعتماد می کنند زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند . معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر باکبوتر باز با باز . . . . ولی لاشی کند باهردوپرواز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت یکی یه اس ام اس عاشقانه برات فرستاد بدون . .. ... .... ..... چقد بیکاره که تو اینتر نت دنباله جمله می گرده!!!!!!!! دیگه نمی گه برم 4 جوک همه چی اون جا هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم ، عاشق ِ اون بالا سـَری ؛  اونـی که تنها با « مـا » پـَریــدو هـَرزگـی نکـرد ؛  واسـه مـَـنی که بنـدگی نکـرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میتوانی با دوپای خود راه بروی  جایی نیست که نتوانی به آن برسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهــا هـــوا خیلــی غبـار آلــود اسـت؛ گــرگ را از ســگ نمـی تــوان تشخیــص داد ! هنگـامـی گــرگ را می شنـاسیــم؛ كــه دریــده شـده ایــم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از آدم های خوبه ولی اگه نتونستی حتی یکی از اونهارو پیدا کنی..لااقل خودت خوب باش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــــــــــاے رفـیــــــق : مــا گـفـتـیـم کــوچـیـکـتـیـم ....  امـا قـرار نـبـود تـو فـک کـنـے گـنـده اے ها !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای زیبا وپر مفهوم از کتاب لطفا گوسفند نباشید: بیش ترمردم به چرافکرمیکنند اما فقط اندکی از مردم به چرا؟می اندیشند . . بیایید فقط کمی روی این جمله فکر کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زنــــ ـــــ ـــــــدگی آنقدر شیــــ ـــریــــن است و نه مــــــــ ــ ــ ــ ـرگ آنقدر تــــ ــــلـ ـــــــخ که آدمی برای آن پای بر شرافت خود بگذارد سخنی از مولای متقیان علی (علیه السلام)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا هر چقدر کمتر از زندگی و گذشته ی طرفتون بدونید بهتره.... خیلی بهتر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجـا عـِشقو بـا یـِکی تـَمرین میکـنن بـَعد رو یـِکی دیگـِه اِجـرا میکـُنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریابید: آنکه تسلیم خداوند است همه چیزتسلیم اوست. پاراماهانسا یوگاناندا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران راه به خوشبختی می رسد..اگر یکی از آنها مسدود شد راه دیگری را انتخاب کنید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است که نویسنده‌اش مشخص نیست!  آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟ فکرشو بکنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند.. سطر اول زندگی همیشه این است: **"خدا همیشه با ماست"** پس بخوانش با لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکان اعتماد می کنند زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند . معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوتر باکبوتر باز با باز . . . . ولی لاشی کند باهردوپرواز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت یکی یه اس ام اس عاشقانه برات فرستاد بدون . .. ... .... ..... چقد بیکاره که تو اینتر نت دنباله جمله می گرده!!!!!!!! دیگه نمی گه برم 4 جوک همه چی اون جا هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم ، عاشق ِ اون بالا سـَری ؛  اونـی که تنها با « مـا » پـَریــدو هـَرزگـی نکـرد ؛  واسـه مـَـنی که بنـدگی نکـرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میتوانی با دوپای خود راه بروی  جایی نیست که نتوانی به آن برسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهــا هـــوا خیلــی غبـار آلــود اسـت؛ گــرگ را از ســگ نمـی تــوان تشخیــص داد ! هنگـامـی گــرگ را می شنـاسیــم؛ كــه دریــده شـده ایــم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از آدم های خوبه ولی اگه نتونستی حتی یکی از اونهارو پیدا کنی..لااقل خودت خوب باش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــــــــــاے رفـیــــــق : مــا گـفـتـیـم کــوچـیـکـتـیـم ....  امـا قـرار نـبـود تـو فـک کـنـے گـنـده اے ها !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای زیبا وپر مفهوم از کتاب لطفا گوسفند نباشید: بیش ترمردم به چرافکرمیکنند اما فقط اندکی از مردم به چرا؟می اندیشند . . بیایید فقط کمی روی این جمله فکر کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه زنــــ ـــــ ـــــــدگی آنقدر شیــــ ـــریــــن است و نه مــــــــ ــ ــ ــ ـرگ آنقدر تــــ ــــلـ ـــــــخ که آدمی برای آن پای بر شرافت خود بگذارد سخنی از مولای متقیان علی (علیه السلام)