بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــے تـونـے یـڪ نفــــر رو از ذهــنت پآڪ ڪنـے ولـے بیـــــروלּ انـבاخـتــنــــش از قـلـبـــــت یــہ בاستـــــاלּ בیـگــہ استــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن خداازایمان اوردن به او سخت تراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهــــــيزکار گذشـــــــته اي دارد و هر گناهکار آينده اي...!! پس ، قضــــــــاوت نکن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بُن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند . والایی در ایمان به هدف و آرمان است ... " نیچه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خفه شدم زیر فشار نامردی ها... دورویی ها... دروغ ها... بی معرفتی ها... میهمان نوازی ها... طلبکاری ها و حق به جانب بودن ها... ادعاها ... دلم کمی هوای تازه میخواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد سوپ کلم حال بهم زن ترین چیز امتحانه... "انیشتین" ^_^ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "قدرت عشق "" به ""عشق به قدرت"" غلبه یابد دنیا طعم صلح میگیرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برای ناامید شدن زود است.....ادامه دادن را ادامه دهید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«حکمت زندگی دریافتن آرمان است و آن را به آرزوهای شخصی ترجیج دادن و به خاطر آن زندگی کردن و به خاطر آن مردن»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برگ های پاییزی را زیر پا له می کنی فراموش نکن که روزی به تو نفس هدیه داده بودند (جان پراک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه اصلی ما در زندگی. هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن ادم به هرچي عادت كنه ديگه وجودشو حس نميكنه وقتي حس ميكنه كه از دست بده پس خدا درد هاي منو ازم نگيرترك عادت خيلي سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی های بدنش را به نمایش نخواهد گذاشت دختری که اندیشه اش زیبا باشد .دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که ما برای "دیگران" زندگی نمیکنیم...اما کاش "دیگران" بگذارند حداقل زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی دود می آید به گمانم یک نفر پای دنیای مجازی میسوزد عمر گرانبهای خویش را ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــے تـونـے یـڪ نفــــر رو از ذهــنت پآڪ ڪنـے ولـے بیـــــروלּ انـבاخـتــنــــش از قـلـبـــــت یــہ בاستـــــاלּ בیـگــہ استــــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن خداازایمان اوردن به او سخت تراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پرهــــــيزکار گذشـــــــته اي دارد و هر گناهکار آينده اي...!! پس ، قضــــــــاوت نکن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست ، چون بیخ و بُن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند . والایی در ایمان به هدف و آرمان است ... " نیچه "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خفه شدم زیر فشار نامردی ها... دورویی ها... دروغ ها... بی معرفتی ها... میهمان نوازی ها... طلبکاری ها و حق به جانب بودن ها... ادعاها ... دلم کمی هوای تازه میخواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد سوپ کلم حال بهم زن ترین چیز امتحانه... "انیشتین" ^_^ ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "قدرت عشق "" به ""عشق به قدرت"" غلبه یابد دنیا طعم صلح میگیرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برای ناامید شدن زود است.....ادامه دادن را ادامه دهید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«حکمت زندگی دریافتن آرمان است و آن را به آرزوهای شخصی ترجیج دادن و به خاطر آن زندگی کردن و به خاطر آن مردن»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برگ های پاییزی را زیر پا له می کنی فراموش نکن که روزی به تو نفس هدیه داده بودند (جان پراک)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه اصلی ما در زندگی. هزاران کار غلطی نیست که انجام میدهیم بلکه هزاران کار درستی است که برای اشخاص غلط انجام میدهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن ادم به هرچي عادت كنه ديگه وجودشو حس نميكنه وقتي حس ميكنه كه از دست بده پس خدا درد هاي منو ازم نگيرترك عادت خيلي سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می‌آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی های بدنش را به نمایش نخواهد گذاشت دختری که اندیشه اش زیبا باشد .دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که ما برای "دیگران" زندگی نمیکنیم...اما کاش "دیگران" بگذارند حداقل زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی دود می آید به گمانم یک نفر پای دنیای مجازی میسوزد عمر گرانبهای خویش را ..