بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت می خواهد سرد باشی اما گرم لبخند بزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی ک عاشق میشوند ب دنیا می آیند و زن ها عاشق ک میشوند میمیرند . ویسلاوا شیمبورسکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه باطن خودت را با ظاهر دیگران قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتن کسی که معنی دوست داشتنت را نفهمد درست مثل توضیح دادن قانون نسبیت برای مادر بزرگت است تو چانه میزنی و او بافتنی اش را می بافد..." آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان ما بايد داراي شور و برانگيختگي باشد. انگيزه اي كه آدمي را به هستي و جوشش نياورد،خسته كننده است "ارد بزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. "ادگار آلن پو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانستی تا آخر گوش دادن " قضاوت " نکنی ؛؛؛گوش دادن را یاد گرفته ای؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترم..! خوبست در آن يادداشت كنم كه ميتوان لبخند زد و لبخند زد و باز رذل و ناكس بود.. هملت،شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت ، هیچ چیز  از هیچ کس  بعید نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك كار نيک گاهي يک شخص. يک ده. يک شهر وگاهي يک ملت را رستگار می کند. " گوته"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ادما سعی میکنند مـــهــــم به نظــر برسند به جز انهایی که واقعا مــــهم اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز بدون شناخت کامل با کسی دوست نشو و هرگز دوستت را به شناخت ناقص و یک سوء تفاهم کوچک از دست نده چون در هردو مورد نشناختیش پس زود قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو ساده نگیر وگرنه زندگی ساده می گیردت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچگاه به دروغگويان ميدان کارگزاري ندهيد ، با وجود اين که توانايي انجام آن را بهتر از هر کسي داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام باش رفيق!هيچ گرسنه اي باقي نميماند.......شك ندارم همين روزها همه سير ميشوند از زندگي!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت می خواهد سرد باشی اما گرم لبخند بزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی ک عاشق میشوند ب دنیا می آیند و زن ها عاشق ک میشوند میمیرند . ویسلاوا شیمبورسکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه باطن خودت را با ظاهر دیگران قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتن کسی که معنی دوست داشتنت را نفهمد درست مثل توضیح دادن قانون نسبیت برای مادر بزرگت است تو چانه میزنی و او بافتنی اش را می بافد..." آلبرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرمان ما بايد داراي شور و برانگيختگي باشد. انگيزه اي كه آدمي را به هستي و جوشش نياورد،خسته كننده است "ارد بزرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعیف الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. "ادگار آلن پو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانستی تا آخر گوش دادن " قضاوت " نکنی ؛؛؛گوش دادن را یاد گرفته ای؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترم..! خوبست در آن يادداشت كنم كه ميتوان لبخند زد و لبخند زد و باز رذل و ناكس بود.. هملت،شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت ، هیچ چیز  از هیچ کس  بعید نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك كار نيک گاهي يک شخص. يک ده. يک شهر وگاهي يک ملت را رستگار می کند. " گوته"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ادما سعی میکنند مـــهــــم به نظــر برسند به جز انهایی که واقعا مــــهم اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز بدون شناخت کامل با کسی دوست نشو و هرگز دوستت را به شناخت ناقص و یک سوء تفاهم کوچک از دست نده چون در هردو مورد نشناختیش پس زود قضاوت نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رو ساده نگیر وگرنه زندگی ساده می گیردت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچگاه به دروغگويان ميدان کارگزاري ندهيد ، با وجود اين که توانايي انجام آن را بهتر از هر کسي داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام باش رفيق!هيچ گرسنه اي باقي نميماند.......شك ندارم همين روزها همه سير ميشوند از زندگي!!!!!!!!