بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر ويرانه هاي گذشته مان بنا خواهيم كرد شرافت و مجد فردايمان را. (جبران خليل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻐﺰﻡ، ﻣﻐﺰﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ، ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ !  . "سلوک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پل نامردان عبور نکن... بگذار تورا اب ببرد... ازترس شیر به روباه پناه نبر... بگذار تو را شیر بدرد... ببر باش ودرنده... ولی از کنار اهوی بی پناه ب ارامی بگذر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش شديم و چيزي نگفتيم مردم سكوت مارا عيب دانستند سخن گفتيم ليك گفتند: بسيار سخن ميگوييد باز خاموش شديم و چيزي نگفتيم گفتند:باسكوت ميفريبند سخن گفتيم و پنداشتند ما نيرنگ داريم. (جبران ابراهيم جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــورســـتـــان ، کـــمـــپ تــــرکــــِ اعـــتـــيـــاد زنـــدگـــي اســـتـــــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت بزرگترين فريب براى جهنم كردن دنياست .. "صادق هدايت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پشت سرم نیا؛ شاید هدایتگر نباشم؛ جلوی من نرو؛ شاید دنبالت نیایم. فقط در کنارم راه بیا و دوست من باش." ~ آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید ما سینه از او نمی خراشیمما خوبی او به خلق گوییمتا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی … حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من عدالت جهان هستی را در اشک های دختر بچه ی یتیمی دیدم که برای داشتن عروسک پشت ویترین سرازیر می شدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلم از اونیایی شکست ک ازشون انتظار خوب بوئن داشتم ن بدی و پستی اونارو جزو ادمای مهربون حساب میکردم ن ادمای پستو عوضی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم ایناا کجا خوندم ... ولی خیلی با معنی بود! انسان یک نقطه است میان دو بینهایت... بیینهایت فرشته .... بینهایت لجن مواظب باش کجای کاری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین برادرانم عیب هایم را به من هدیه میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخی افتاد، بخاطرمیخی، نعلی افتاد، بخاطرنعلی، اسب افتاد، بخاطراسبی، سواری افتاد، بخاطرسواری، جنگی شکست خورد، بخاطرشکستی، مملکتی نابود شد، وهمه ی اینها بخاطرکسی بود که میخ راخوب نکوبیده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمیتونیم کسی شبیه خودمون پیدا کنیم..!! هـــــیـــــچـــوقـــــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش همه ی زندگی انسان در خواب می گذشت یك خواب واقعی نه خواب كه اسمش خوابه و همه چیز بیداری است و هوشیاری. . "صادق هدایت"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر ويرانه هاي گذشته مان بنا خواهيم كرد شرافت و مجد فردايمان را. (جبران خليل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻐﺰﻡ، ﻣﻐﺰﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ، ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻩ ﺍﻡ !  . "سلوک"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پل نامردان عبور نکن... بگذار تورا اب ببرد... ازترس شیر به روباه پناه نبر... بگذار تو را شیر بدرد... ببر باش ودرنده... ولی از کنار اهوی بی پناه ب ارامی بگذر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش شديم و چيزي نگفتيم مردم سكوت مارا عيب دانستند سخن گفتيم ليك گفتند: بسيار سخن ميگوييد باز خاموش شديم و چيزي نگفتيم گفتند:باسكوت ميفريبند سخن گفتيم و پنداشتند ما نيرنگ داريم. (جبران ابراهيم جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــورســـتـــان ، کـــمـــپ تــــرکــــِ اعـــتـــيـــاد زنـــدگـــي اســـتـــــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت بزرگترين فريب براى جهنم كردن دنياست .. "صادق هدايت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پشت سرم نیا؛ شاید هدایتگر نباشم؛ جلوی من نرو؛ شاید دنبالت نیایم. فقط در کنارم راه بیا و دوست من باش." ~ آلبر کامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید ما سینه از او نمی خراشیمما خوبی او به خلق گوییمتا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی … حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من عدالت جهان هستی را در اشک های دختر بچه ی یتیمی دیدم که برای داشتن عروسک پشت ویترین سرازیر می شدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلم از اونیایی شکست ک ازشون انتظار خوب بوئن داشتم ن بدی و پستی اونارو جزو ادمای مهربون حساب میکردم ن ادمای پستو عوضی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم ایناا کجا خوندم ... ولی خیلی با معنی بود! انسان یک نقطه است میان دو بینهایت... بیینهایت فرشته .... بینهایت لجن مواظب باش کجای کاری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین برادرانم عیب هایم را به من هدیه میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخی افتاد، بخاطرمیخی، نعلی افتاد، بخاطرنعلی، اسب افتاد، بخاطراسبی، سواری افتاد، بخاطرسواری، جنگی شکست خورد، بخاطرشکستی، مملکتی نابود شد، وهمه ی اینها بخاطرکسی بود که میخ راخوب نکوبیده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت نمیتونیم کسی شبیه خودمون پیدا کنیم..!! هـــــیـــــچـــوقـــــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش همه ی زندگی انسان در خواب می گذشت یك خواب واقعی نه خواب كه اسمش خوابه و همه چیز بیداری است و هوشیاری. . "صادق هدایت"