بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین حیرت زمانی است که پی می بری دیگر چیزی تو را به حیرت وا نمی دارد.(ریچارد براتیگان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه بمان اما مانند عاقلان رفتار کن  خطر متفاوت بودن را بپذیر بدون آنکه جلب توجه کنی متفاوت باش ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من بعضی وقتا مشکلات ما آدما کمترین فایده ای که داره اینه که : . .. ... .. . رفیقاتو خیلی خوب میشناسی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است برای دروغ هایمان خداراقسم میخوریم و ب حرف راست ک میرسیم میشود جان تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند... ، افراد ناموفق همیشه می پرسند : " این کار، چه سودی برای من دارد؟ " "برایان تریسی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب عام!!!با توام...... اگر او برای تو ساخته شده؟من برای تو ویران شدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی در مورد دیگران که آزارمان می دهد، می تواند ما را به شناختی از خودمان سوق دهد و رفتارمان را بهبود بخشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى آنکس ک میخندد و میخنداند میخواهد حواست را ازچشمان گریانش پرت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی تنهایی فقط ادم بایدبه دلیل تنهابودنش فکرکنه  بایدفکرکنه اصلاتنهاهست یانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داخل برف راه میروی به سایزکفشهایت برروی برف ها بنگر ببین بزرگترازسایزقلبی که زیرپایت له کردی نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گوسفندانی " بودیم ، آمدند " خرمان " کنند " گرگ " شدیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشو..........سرباز پیاده در شطرنج اگر ادامه دهد وزیر میشود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زیاد حرف میزند.. یا زیادمی داند یازیاد دروغ میگوید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا هم به آدم های خوش بین نیاز دارد هم به آدم های بدبین چون افراد خوش بین هواپیما میسازند، افراد بدبین چترنجات ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده یودنم و انگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم  کوروش کبیر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین حیرت زمانی است که پی می بری دیگر چیزی تو را به حیرت وا نمی دارد.(ریچارد براتیگان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه بمان اما مانند عاقلان رفتار کن  خطر متفاوت بودن را بپذیر بدون آنکه جلب توجه کنی متفاوت باش ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من بعضی وقتا مشکلات ما آدما کمترین فایده ای که داره اینه که : . .. ... .. . رفیقاتو خیلی خوب میشناسی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است برای دروغ هایمان خداراقسم میخوریم و ب حرف راست ک میرسیم میشود جان تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم های موفق، همیشه به دنبال فرصت هایی برای کمک به دیگران هستند... ، افراد ناموفق همیشه می پرسند : " این کار، چه سودی برای من دارد؟ " "برایان تریسی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب عام!!!با توام...... اگر او برای تو ساخته شده؟من برای تو ویران شدم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی در مورد دیگران که آزارمان می دهد، می تواند ما را به شناختی از خودمان سوق دهد و رفتارمان را بهبود بخشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى آنکس ک میخندد و میخنداند میخواهد حواست را ازچشمان گریانش پرت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی تنهایی فقط ادم بایدبه دلیل تنهابودنش فکرکنه  بایدفکرکنه اصلاتنهاهست یانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی داخل برف راه میروی به سایزکفشهایت برروی برف ها بنگر ببین بزرگترازسایزقلبی که زیرپایت له کردی نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گوسفندانی " بودیم ، آمدند " خرمان " کنند " گرگ " شدیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشو..........سرباز پیاده در شطرنج اگر ادامه دهد وزیر میشود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زیاد حرف میزند.. یا زیادمی داند یازیاد دروغ میگوید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا هم به آدم های خوش بین نیاز دارد هم به آدم های بدبین چون افراد خوش بین هواپیما میسازند، افراد بدبین چترنجات ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده یودنم و انگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم  کوروش کبیر