بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن خنده دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنــــی پسـره رو اگــــه بازیـافـت کنـن بـه صـورت دمپـایی به چـرخه طبیـعت برمیـگرده بعـد تـو پروفایـلـش زده pm نده بلاک میـشی من ماله اونـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـهـمـه زبـان بـلـدم (مادری، غـیـر مادری، اشـاره، فـیـزیکی، روحی، تـوهـمی، ارواح، اشـیا و …) اماااااااااااا هـنـوز نـتـونـسـتـم بـه بـعـضـیـا بـفـهـمـونـم: به تو ربطی نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تو پروفایلش زده بوده فرانسه زندگى مى کنه ، بعدش تو دوشنبه بازار دیده شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الیسا و ملیسا ، رفتن برن کلیسا تو راهروی کلیسا ، گیر کرد به سقف کلیپسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب با نونوایی محلمون دعوام شد بهش گفتم : جواب ابلهان خاموشی ست در جا جواب داد : پس خفه شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : خواهر حجابت ! چیزی نگفت … دوباره گفتم : خواهرم حجابت ! برگشت گفت : چی ؟ گفتم: اِوااااااااااااااااا خاک بر سرم تو پسری مگه جیگر ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی آرزوم این بود: پادشاه بشم ، به نوکرام بگم واسم تخمه بشکونن ، من بخورم تا اینکه مزمز با هزار تومن اومد گند زد تو آرزوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هورمونی هست به نامِ هورمون “که چی بشه” که گند میزنه به هورمونِ “اراده” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بیماری هست اسم نداره اما نتیجه ش نگهداشتن شیشه عطرها و اسپری های تموم شده ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﯽ : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﮕﺶ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ اومد ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﮕﺶ ﮔﻔﺖ: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﺍﺭ ﻋﻤﻮ ﺭﺩ ﺷﻪ ! ﺍﻟﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺰﺕ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﻢ ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماﺷﯿﻨﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻤﻮ ﺩﺯﺩ ﺑﺮﺩ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﺪﻥ ﻭ ﯾﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻣﺎﺭﻭ ﺣﻼﻝ ﮐﻦ ﯾﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﺸﻬﺪﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺭﻓﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾﺪ ﺧﻮﻧﺸﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز انتها ندارد: 1- ظرفیت مترو 2- وسعت کهکشان‌ها که البته در مورد کهکشان‌ها مطمئن نیستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره از رو آگهی همشهری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیمش جرئت می خواهد طپش ، هیجان ، سقوط آزاد جرئت داری دوباره امتحان کن ! ازدواج مجدد آقایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍی ﺍﺯ سینگلی ﺭﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰنم ﺑﻮﻕ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﻴﺎﺩ ﺫﻭﻕ ﻣﻴﻜﻨﻢ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خفن خنده دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنــــی پسـره رو اگــــه بازیـافـت کنـن بـه صـورت دمپـایی به چـرخه طبیـعت برمیـگرده بعـد تـو پروفایـلـش زده pm نده بلاک میـشی من ماله اونـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـهـمـه زبـان بـلـدم (مادری، غـیـر مادری، اشـاره، فـیـزیکی، روحی، تـوهـمی، ارواح، اشـیا و …) اماااااااااااا هـنـوز نـتـونـسـتـم بـه بـعـضـیـا بـفـهـمـونـم: به تو ربطی نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم طرف تو پروفایلش زده بوده فرانسه زندگى مى کنه ، بعدش تو دوشنبه بازار دیده شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الیسا و ملیسا ، رفتن برن کلیسا تو راهروی کلیسا ، گیر کرد به سقف کلیپسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب با نونوایی محلمون دعوام شد بهش گفتم : جواب ابلهان خاموشی ست در جا جواب داد : پس خفه شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : خواهر حجابت ! چیزی نگفت … دوباره گفتم : خواهرم حجابت ! برگشت گفت : چی ؟ گفتم: اِوااااااااااااااااا خاک بر سرم تو پسری مگه جیگر ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه زمانی آرزوم این بود: پادشاه بشم ، به نوکرام بگم واسم تخمه بشکونن ، من بخورم تا اینکه مزمز با هزار تومن اومد گند زد تو آرزوم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هورمونی هست به نامِ هورمون “که چی بشه” که گند میزنه به هورمونِ “اراده” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بیماری هست اسم نداره اما نتیجه ش نگهداشتن شیشه عطرها و اسپری های تموم شده ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﯽ : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﮕﺶ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ اومد ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﮕﺶ ﮔﻔﺖ: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﺍﺭ ﻋﻤﻮ ﺭﺩ ﺷﻪ ! ﺍﻟﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺰﺕ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﻬﻢ ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماﺷﯿﻨﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻤﻮ ﺩﺯﺩ ﺑﺮﺩ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻧﺪﻥ ﻭ ﯾﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻣﺎﺭﻭ ﺣﻼﻝ ﮐﻦ ﯾﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﺸﻬﺪﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺭﻓﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾﺪ ﺧﻮﻧﺸﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز انتها ندارد: 1- ظرفیت مترو 2- وسعت کهکشان‌ها که البته در مورد کهکشان‌ها مطمئن نیستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتیم دختره از رو آگهی همشهری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیمش جرئت می خواهد طپش ، هیجان ، سقوط آزاد جرئت داری دوباره امتحان کن ! ازدواج مجدد آقایان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍی ﺍﺯ سینگلی ﺭﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰنم ﺑﻮﻕ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﻴﺨﻮﺭﻩ ﻓﺤﺶ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﻴﺎﺩ ﺫﻭﻕ ﻣﻴﻜﻨﻢ !