بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خستگی و نا امیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج می کنم و بد اخلاق میشم نه چیزی می بینم  نه چیزی می شنوم نه چیزی می گم دست خودم که نیست تو که نباشی زندگی باید به کام من تلخ بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقــویمِ امـسال هـــم بـا تقـــویــمِ پــارسال هیـــچ فــرقـی نمی کند وقتـی زنـــدگی تــا اطّـلاعِ ثــانــوی  تعــطــــــیل اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــا به حد کافی خیال بافتم  و تنم کردم یه کم واقعیت شیرین  لطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارم نیسـت را ببخشیـد کــه بـا بـودنـــم تـــــرافیـک کــــــرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس آن ته سیگار مچاله حس آن شاخه شکسته روی زمین حس بیمار در کما رفته حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین حس تنهایی و رخوت حس جان دادن تو خلوت حس مرگ دارم امشب …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آرزوی امشب من ندیدن فرداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پارو را رها کرده ام و دراز شده ام کف قایقی معلق  که به هیچ کجا نمی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا چه طعمی آفریدی که همه از من زود سیر می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم هیچکس مرا به یاد نمی آورد این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم آورده ام اعـصاب من هرزه نــیست کـه روز و شـب مورد تجــاوز قــرارش می دهند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خستگی و نا امیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج می کنم و بد اخلاق میشم نه چیزی می بینم  نه چیزی می شنوم نه چیزی می گم دست خودم که نیست تو که نباشی زندگی باید به کام من تلخ بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقــویمِ امـسال هـــم بـا تقـــویــمِ پــارسال هیـــچ فــرقـی نمی کند وقتـی زنـــدگی تــا اطّـلاعِ ثــانــوی  تعــطــــــیل اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــا به حد کافی خیال بافتم  و تنم کردم یه کم واقعیت شیرین  لطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارم نیسـت را ببخشیـد کــه بـا بـودنـــم تـــــرافیـک کــــــرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس آن ته سیگار مچاله حس آن شاخه شکسته روی زمین حس بیمار در کما رفته حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین حس تنهایی و رخوت حس جان دادن تو خلوت حس مرگ دارم امشب …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آرزوی امشب من ندیدن فرداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها پارو را رها کرده ام و دراز شده ام کف قایقی معلق  که به هیچ کجا نمی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا چه طعمی آفریدی که همه از من زود سیر می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم هیچکس مرا به یاد نمی آورد این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم آورده ام اعـصاب من هرزه نــیست کـه روز و شـب مورد تجــاوز قــرارش می دهند