بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خستگی و نا امیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته که حالم را گرفته است آینده که حالی برای رسیدنش ندارم و حال هم حالم را به هم میزند چه زندگی شیرینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در حال بارگیری است ، لطفا صبر کنید سرعت خوشبختی بسیار کم است تا زندگی ات لود شود … عمرت تمام شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی کـــه بجـــای عـــشق با سیـــگار شروع بـــشه یــــک شــــــروع دوبـــاره نیــــست امـــــتداد پایان اســــت بــــــرای کــــسی که دیــگر امــــیدی بـــه ادامه نـــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـچـون ساعـت شنی شــده ام کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـ زنـد و الـتـمـاس مـی کــنــد یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد مــن هــم … نه … لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد بــگـذاریــد تــمام شــوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــدای تپـش هـای قلبم رو می شنوم ولـی هیچ علاقه ای به زندگـی کردن توش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی ، پیر می شی از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، می بُری از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی‌ هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شبیه جودی ابوت شده ام برای بابا لنگ درازی می نویسم که این روزها دیگر خودم هم نمی شناسمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قانون دنیا همین باشد من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَهای با تو بودَن بس ناجوانمردانه سَنگیـــن است درآمد روح من ناچیز تر از این هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از این منـی که هر لحظه دلتنگِ توست مُتنفـــــــــرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گریــه نمی کنـــم فکــر نکن از سنگـــــم مــن مـــــرد هستم تنهـایی قـدم زدنم از گریـه کردن دردنـاک تـــر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــایــیـــز اســـت انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـت هــای تـــو بــرگـــم  پــر از اضـــطـــراب افـــتـــادنــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را لطفا نگوید کسی دوستم داشته باش این یک قلم جنس را نداریم تمام شد من تعطیلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها که با او بودن برایم آرزو بود تمام شد امروز با او بودن یا نبودن فرقی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــــیـدانــــی چه دردی دارد وقـــتـی حــــالـم در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خستگی و نا امیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی اولین قدمی است که شخص به سوی گور برمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته که حالم را گرفته است آینده که حالی برای رسیدنش ندارم و حال هم حالم را به هم میزند چه زندگی شیرینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در حال بارگیری است ، لطفا صبر کنید سرعت خوشبختی بسیار کم است تا زندگی ات لود شود … عمرت تمام شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی کـــه بجـــای عـــشق با سیـــگار شروع بـــشه یــــک شــــــروع دوبـــاره نیــــست امـــــتداد پایان اســــت بــــــرای کــــسی که دیــگر امــــیدی بـــه ادامه نـــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همـچـون ساعـت شنی شــده ام کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـ زنـد و الـتـمـاس مـی کــنــد یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد مــن هــم … نه … لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد بــگـذاریــد تــمام شــوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــدای تپـش هـای قلبم رو می شنوم ولـی هیچ علاقه ای به زندگـی کردن توش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی ، پیر می شی از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، می بُری از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی‌ هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شبیه جودی ابوت شده ام برای بابا لنگ درازی می نویسم که این روزها دیگر خودم هم نمی شناسمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید قانون دنیا همین باشد من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَهای با تو بودَن بس ناجوانمردانه سَنگیـــن است درآمد روح من ناچیز تر از این هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از این منـی که هر لحظه دلتنگِ توست مُتنفـــــــــرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گریــه نمی کنـــم فکــر نکن از سنگـــــم مــن مـــــرد هستم تنهـایی قـدم زدنم از گریـه کردن دردنـاک تـــر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــایــیـــز اســـت انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـت هــای تـــو بــرگـــم  پــر از اضـــطـــراب افـــتـــادنــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل گرفته ام تا اطلاع ثانوی در قلبم را لطفا نگوید کسی دوستم داشته باش این یک قلم جنس را نداریم تمام شد من تعطیلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها که با او بودن برایم آرزو بود تمام شد امروز با او بودن یا نبودن فرقی ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــــیـدانــــی چه دردی دارد وقـــتـی حــــالـم در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …