بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عذاب لحظه هاى بى تو بودن خسته ام گر نیایى در کنارم دیگر از جان رفته ام تا به کى حسرت کشم از دورى چشمان تو؟ دست سردم بیقرار از دورى دستان تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ما پر از دستهایی است که خسته نمیشوند از نگه د اشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد بگذارم و بروم بی هرچه آشنا گوشه ی دوری گمنام امیر حوالی جایی بی اسم افبی گاهی واقعا خیال میکنم روی دست خدا مانده ام خسته اش کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهدقبل از خواب؛ ساعت را روی “هیچوقت” کوک کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو چشم های خسته و پر انتظارم مال تو یک دل دیوانه دارم با هزاران آرزو آرزویم هیچ، قلب بی قرارم مال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن رودم که تنها آب دارم ، نگاهی خسته و بی تاب دارم من عشق نور دارم در دل اما ، فقط تصویری از مهتاب دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان بامن که من بی تو صدای خسته دربادم دراین اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم نمیدانم چرا غمها نمی دانندکه من سلطان غمهایم بیا ای دوست بامن باش که من تنهای تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم از لبخند اجباری خستم از حرفای تکراری خسته از خواب فراموشی زندگی با وهم بیداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما همیشه مهربون نمیمونن یه جایی خسته میشن و تلافی همه چیزو در میارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حس میکنم روی دست خدا مانده ام خسته اش کرده ام خودش هم نمیداند با من چکار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خسته میشم از زندگی دلگیر میشم از خودم که فراموش کردم خدایی را که نه خسته میشود و نه فراموشم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفسهای خسته ام نگاه نکن؛ تو را که داشته باشم تمام دنیا رو پیاده میدوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیبان بر سر بالین من اهسته می گفتند که امشب تا سحر این عاشق دل خسته میمیرد به هر جا میرود طابوت من غوفا به پا خیزد چه سنگین می رود این مرده از بس ارزو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفسهای خسته ام نگاه نکن؛ تو را که داشته باشم تمام دنیا رو پیاده میدوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش نگاه خسته را خوابی بود / یا در شب بی ستاره مهتابی بود ما مثل دو کاج دور از هم هستیم / ای کاش که بین من و تو تابی بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عذاب لحظه هاى بى تو بودن خسته ام گر نیایى در کنارم دیگر از جان رفته ام تا به کى حسرت کشم از دورى چشمان تو؟ دست سردم بیقرار از دورى دستان تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ما پر از دستهایی است که خسته نمیشوند از نگه د اشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد بگذارم و بروم بی هرچه آشنا گوشه ی دوری گمنام امیر حوالی جایی بی اسم افبی گاهی واقعا خیال میکنم روی دست خدا مانده ام خسته اش کرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهدقبل از خواب؛ ساعت را روی “هیچوقت” کوک کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو چشم های خسته و پر انتظارم مال تو یک دل دیوانه دارم با هزاران آرزو آرزویم هیچ، قلب بی قرارم مال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن رودم که تنها آب دارم ، نگاهی خسته و بی تاب دارم من عشق نور دارم در دل اما ، فقط تصویری از مهتاب دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمان بامن که من بی تو صدای خسته دربادم دراین اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم نمیدانم چرا غمها نمی دانندکه من سلطان غمهایم بیا ای دوست بامن باش که من تنهای تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم از لبخند اجباری خستم از حرفای تکراری خسته از خواب فراموشی زندگی با وهم بیداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما همیشه مهربون نمیمونن یه جایی خسته میشن و تلافی همه چیزو در میارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حس میکنم روی دست خدا مانده ام خسته اش کرده ام خودش هم نمیداند با من چکار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خسته میشم از زندگی دلگیر میشم از خودم که فراموش کردم خدایی را که نه خسته میشود و نه فراموشم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفسهای خسته ام نگاه نکن؛ تو را که داشته باشم تمام دنیا رو پیاده میدوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیبان بر سر بالین من اهسته می گفتند که امشب تا سحر این عاشق دل خسته میمیرد به هر جا میرود طابوت من غوفا به پا خیزد چه سنگین می رود این مرده از بس ارزو دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفسهای خسته ام نگاه نکن؛ تو را که داشته باشم تمام دنیا رو پیاده میدوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش نگاه خسته را خوابی بود / یا در شب بی ستاره مهتابی بود ما مثل دو کاج دور از هم هستیم / ای کاش که بین من و تو تابی بود