بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خرداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه درد رو حس کردی زنده ای اما اگه درد و محنت دیگران رو حس کردی انسانی! . . اینقد بدی زیاد شده که اگه کسی بهمون بدی نکنه فکر مکنیم در حقمون خوبی کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من به رویا بیا به رویای عشق بیا تا بر فراز بلندترین كوه گام نهیم بیا تا در ژرف ترین اقیانوس شناكنیم بر عشق ما هیچ چیز ناممكن نیست بهترین عاشق دنیاست وگفتارهاودل او پر ز رویاهای عاشقانهاست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خرداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه درد رو حس کردی زنده ای اما اگه درد و محنت دیگران رو حس کردی انسانی! . . اینقد بدی زیاد شده که اگه کسی بهمون بدی نکنه فکر مکنیم در حقمون خوبی کرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من به رویا بیا به رویای عشق بیا تا بر فراز بلندترین كوه گام نهیم بیا تا در ژرف ترین اقیانوس شناكنیم بر عشق ما هیچ چیز ناممكن نیست بهترین عاشق دنیاست وگفتارهاودل او پر ز رویاهای عاشقانهاست